#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Hulpverlening

Meer dan 70.000 maaltijden verdeeld

Convoy of Hope dankt christenen voor hun gebeden en bijdragen.

Albert Walsweer Europees directeur van Convoy of Hope: "Bevestigd is dat er meer dan 7500 doden zijn en het aantal blijft maar stijgen. Nog steeds staan er veel levens op het spel in de nasleep van deze aardbeving en we zijn vastbesloten om de zo nodige hulp en hoop te brengen aan allen die vandaag en de komende dagen hieronder lijden. Ons team op het veld rapporteert over wijdverspreide beschadigingen aan eigendommen en we hebben grote zorgen voor gezinnen in afgelegen gebieden die nog geen hulp ontvangen hebben. Al veel nieuwsmedia die naar Nepal kwamen rennen, zijn weer vertrokken om over andere zaken te berichten. Wij hebben beloofd verder te gaan met het werk waarmee we in Nepal zijn begonnen. Meer dan 70.000 maaltijden zijn al verdeeld. Miljoenen mensen, waaronder kinderen, zijn door de aardbeving getroffen. Ons werk houdt ook in uitdelen van eten, water en voorraden in de hardst getroffen gebieden in het land en we bereiden ons voor hier nog een aantal maanden te blijven, zo niet langer. Uw bijdragen zijn essentieel voor ons werk en zullen een significante impact hebben voor die mensen die zoveel hebben geleden.

U kunt helpen door uw gift over te maken naar:
 
Convoy of Hope Europe
Hoofdstraat 51, 3971 KB Driebergen, Nederland
NL76 INGB 0000 0601 50
 
Waterloosestwg 45, B-1640, St. Genesius-Rode, België
IBAN: BE18 7340 1280 9665
BIC: KREDBEBB
 
Met vermelding van: NEPAL.


Reageren