#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Homoseksualiteit

Engelse kerk laat zegen homohuwelijk toe

De Anglicaanse Kerk in Engeland biedt de ruimte voor inzegening van homohuwelijken en de synode verwierp vorige week woensdag een tegen die praktijk gericht rapport van een groep bisschoppen.

Uw mening: 015-Mag een christen homoseksualiteit praktiseren?

Volgens de bezwaarde bisschoppen kan men in gemeenten van de kerk wel homoseksuele christenen verwelkomen en steunen, maar is inzegeningen van huwelijken tussen mensen van hetzelfde geslacht toch een brug te ver. De bestaande kerkorde en geloofsbelijdenis van de kerk bieden daarvoor niet de ruimte, staat in het rapport, dat in kringen van vooral zich progressief noemende delen van de kerk voor deining zorgde. De synode koos nu hun kant.

De bisschoppen in de synode stemden overwegend voor het rapport, maar de geestelijken (voorgangers van kerken) stemden tegen. Een derde partij in de synode, die van de leken (kerkleden) stemden in meerderheid (106 tegen 83) voor het rapport.

Opmerkelijk genoeg stemde een meerderheid van de geestelijken, die een van de drie geledingen in de synode vormen, tegen het rapport. De bisschoppen moeten nu met een nieuw rapport komen. De evangelikale stroming in de kerk (en daarbuiten) zijn teleurgesteld over de gang van zaken en vinden dat de Bijbel niet meer het hoogste gezag heeft in de Engelse kerk voor de geloofspraktijk.Reageren