#Tb 15 euro gift
Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee

Overdenkingen

Ben jij gereed voor het einde?

De wereld snelt richting het eindoordeel. Hoe sta jij voor God? Heb je berouw over je zonden gehad en Christus door geloof ontvangen? Of ben je ten dode opgeschreven?

Door Billy Graham

Bijna elke krantenkop, nieuwsverslag op de televisie en radio bulletin verkondigt het dezer dagen: onze wereld verkeert in chaos en niemand heeft een oplossing. Waar je ook kijkt zijn er bulderende wolken van boosheid en wandaden. Er is geweld, mishandeling en ontevredenheid om ons heen. Er is misdaad en onrust in de binnenstad. De hele wereld schreeuwt het uit om woorden van hoop. Gelukkig is er nog reden voor hoop. Er is nog tijd. Want met het falen van de maatschappij komt de kans om berouw te hebben en vernieuwing te zoeken. Als we het falen van het leven zonder God herkennen en ons afkeren van onze dwaasheid en ongehoorzaamheid, zouden we nog altijd Gods barmhartigheid en vergeving kunnen ontvangen.

De krantenkoppen van vandaag zijn Gods waarschuwing aan een zondige wereld. De fitsen van het televisienieuws zijn een schaduw van Zijn liefdevolle hand die aan het werk is en dringt naar de verlossing van de wereld. De radiobulletins zijn een waarschuwing dat ondanks onze dwangmatige vastberadenheid om de aarde te ruïneren en Gods reddingsprogramma te vernietigen, Hij ons nog niet helemaal heeft opgegeven. Tot die dag, als Gods eindoordeel ieder van ons toevoegt aan een eeuwige plaats, is er een kans om opnieuw te beginnen. Jezus zei: `Gij lieden moet wederom geboren worden' (Johannes 3:7). Dat is de laatste beste hoop voor deze wereld. Uiteindelijk is het onze enige hoop.

Risico
Willen we het risico lopen op een eeuwige afwijzing? Of zijn we bereid de waarschuwing van het toekomstige oordeel in het boek Openbaring serieus te nemen? We kunnen nog acht slaan op de rollende donder, de aankomende storm ontvluchten en onszelf voor de Almachtige God vernederen, nu er nog tijd is. Jezus waarschuwde ons voor deze realiteit door te zeggen: `En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel' (Mattheus 10:28). Als we echt het uiteindelijke oordeel van de gehele mensheid vrezen, moeten we ons afkeren van onze zonde en hernieuwd worden' door het geloof in Christus.

Universeel
Dit is de realiteit: De dood is universeel in elke generatie. De generatie waarin we nu leven zal spoedig dood zijn, en een andere generatie zal volgen. Voor velen is het leven betekenisloos en uitzichtloos. Ze weten niet waar ze vandaan komen, waarom ze hier zijn of waar ze naar toe gaan. Ze strompelen voort in de wereldse duisternis.

Diegenen onder ons die hun vertrouwen in Christus gesteld hebben weter waar we vandaan komen, het doel van ons staan en de heerlijke toekomst welke wij in het vooruitzicht hebben. Dit dat het leven meer dan de moeite is om geleefd te worden. Het geeft hoop voor de toekomst. Een christen, iemand die zich gered weet door het verlossende werk van Christus, is niet meer bang voor de dood. Hij weet dat over gaat naar een beter leven. Paulus schreef dat Jezus de dood van zijn kracht heeft beroofd (2 Timoteüs 1:10) Een prachtige vertroosting voor diegenen onder ons die geloven. Maar een angstaanjagend vers voor hen die nooit berouw hebben gehad over hun zonden en Christus niet hebben aangenomen. Laten we er geen doekjes om winden: Zij zijn ten dode opgeschreven. Voor de ongelovige is de dood ernstig en verschrikkelijk. De ongelovige staat onmiddellijk het oordeel van de grote witte troon te wachten. Men kan niet de Bijbel lezen en de verwijzingen naar de hel over het hoofd zien. We hebben een eigen verantwoordelijkheid om Zijn gratis gave van genade te accepteren. We worden niet automatisch gered, alleen maar omdat Jezus voor ons stierf. Je moet persoonlijk een keuze voor Jezus maken, en als je weigert dit te doen, dan maak je in zeker opzicht al een keuze - de keuze om Hem te verwerpen. Voor wat de ware gelovige in Christus betreft: voor degene die berouw heeft van de zonde en wedergeboren is, is het oordeel voorbij. Daar zal geen hel zijn. Daar zal geen eeuwige dood zijn. Christus stierf voor onze zonden en door Zijn dood vernietigde Hij de eeuwige dood.

Uitzichtloos
Een ongelovige ziet alleen een uitzichtloos einde van het leven. Maar de christen ziet een eindeloze hoop. Ik kijk niet uit naar het vooruitzicht van doodgaan, maar ik kijk uit naar de dood zelf. Het zal een heerlijke bevrijding zijn. Het zal de vervulling zijn van alles waar ik ooit naar verlangd heb. De Heilige Schrift zegt: `Overvloed van vreugde is bij uw aangezicht, lieflijkheid is in uw rechterhand, voor eeuwig' (Psalm 16:11).

Je kunt vrede in je hart hebben en de verzekering van redding als je nederig erkent dat je in Gods ogen een zondaar bent. Vraag om Zijn vergeving door het bloed van Christus, dat gestort is op het kruis en vertrouw op Jezus, Gods Zoon, als jouw Verlosser en Heer. Christus stierf om dit allemaal te doen. Voor jou. Je hoeft geen bijzondere dingen te doen om gered te worden. Je hoeft alleen maar het bijzondere dat Christus voor jou deed te accepteren.

Uitnodiging
Ik nodig je uit om je hoofd te buigen en Christus vergeving te vragen en in je hart te komen. God heeft beloofd: `Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden' (Johannes 1:12). Dit kan jouw ervaring vandaag zijn als jij je in geloof naar Christus went en je leven aan Hem geeft. Laat niet nog een dag voorbij gaan zonder je leven aan Christus toe te vertrouwen. Want je weet niet hoeveel tijd je nog hebt.


Reageren