Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Eindtijd

Planeet X en Openbaring 12

Over Openbaring 12 is al veel geschreven. Openbaring 12 vertelt over een teken aan de hemel. In dit geval het sterrenbeeld Maagd. Bij veel mensen gaan dan allerlei alarmbellen rinkelen. Immers, het woord ‘sterrenbeeld’ roept associaties op met astrologie, het occulte en zelfs hekserij. Dat is echter niet correct: de Here God Zelf stelde de zon, maan, sterren en planeten aan de hemel. “Doet gij de tekens van de Dierenriem te rechter tijd opgaan, en bestuurt gij de Beer met zijn jongen?” vraagt de Here God aan Job. Job 38:32 “De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt het werk zijner handen” begint Psalm 19. “Voor eeuwig, o HERE, houdt uw woord stand in de hemelen.” Psalm 119 vers 89

Door Kees Abspoel

Astronomie werd astrologie
Reeds vanaf de Hof van Eden begon satan om de waarheid van Gods Woord in twijfel te trekken en in diskrediet te brengen. En tot op de dag van vandaag gaat hij daarmee door. ‘Het uitspansel verkondigt het werk Zijner handen’: het Evangelie staat in de sterren geschreven als een enorm getuigenis voor de mens. En vanaf het moment dat de Here God aan Abram de “Mazzaroth” (Hebreeuws voor de twaalf sterrenbeelden) uitlegde is satan bezig om de ware boodschap van deze openbaring te vervalsen en onbetrouwbaar te maken. Door de eeuwen heen heeft satan andere betekenissen toegekend aan de sterrenbeelden die in directe tegenstelling zijn met de betekenis die God aan Abram (de mens) doorgaf.

God verafschuwt de astrologie
De Here God zegt over astrologen: “Zij die de hemel indelen, die de sterren waarnemen, die maand voor maand doen weten wat u overkomen zal. Zie, zij zijn als stoppelen, die het vuur verbrandt, zij kunnen hun leven niet redden uit de macht der vlammen; het is geen kolengloed om zich te warmen, geen vuur om daarbij te zitten”. Jesaja 47: 13-14. Er zit dus een groot verschil tussen Astronomie (Gods schepping in het heelal) en de astrologie (de satanische nabootsing). Laten we ver vandaan blijven bij de astrologie, maar laten we Gods schepping in de sterren vooral bestuderen, juist omdat het uitspansel Gods werk laat zien!
“En er werd een groot teken in de hemel gezien: een vrouw, met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd; en zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren”. Openbaring 12:1-2.

23 september 2017
De vrouw die aan de hemel verschijnt is het sterrenbeeld Maagd. De maan aan haar voeten en bekleed met de zon is op zichzelf duidelijk: op het moment van verschijnen moet de maan dus beneden aan het sterrenbeeld staan en de zon vlak naast het sterrenbeeld. Boven het sterrenbeeld Maagd staat het sterrenbeeld Leeuw. Dat bestaat uit negen sterren. Dit gebeurt elk jaar. Echter: op 23 september 2017 staan er tussen beide sterrenbeelden in ook de planeten Mercurius, Mars en Venus. Samen met de 9 sterren van Leeuw zijn dat er in totaal dus 12. En dat is de enige keer dat er ‘een krans van 12 sterren’ boven haar hoofd staat. De planeet Jupiter speelt de rol van het kind. Jupiter is de grootste planeet, genaamd de koningsplaneet of’ Zedek, hetgeen betekent rechtvaardigheid. Jupiter staat dus voor de ‘rechtvaardige koning’, oftewel de Heer Jezus Zelf. Jupiter zal precies 42 weken (de maximale draagtijd van een zwangerschap) in de baarmoeder van de Maagd verblijven. Ten tijde van precies de juiste constellatie (maan aan haar voeten, bekleed met de zon en twaalf sterren op haar hoofd), komen de weeën voor de geboorte op gang en precies dit moment vinden we beschreven in Openbaring 12.

Wie is de vrouw
De rol van de vrouw is niet moeilijk te duiden: zij is Israël. (zie ook Jesaja 26:17, Jesaja 54:1, 66:1 en 66:6-16, Micha 4:10). Openbaring 12:6 gaat verder met “En de vrouw vluchtte naar de woestijn, waar zij een plaats heeft, door God bereid, opdat zij daar twaalfhonderd zestig dagen onderhouden zou worden” en verderop in vers 14 “En aan de vrouw werden de twee vleugels van de grote arend gegeven om naar de woestijn te vliegen, naar haar plaats, waar zij onderhouden wordt buiten het gezicht van de slang, een tijd en tijden en een halve tijd”. ‘Een tijd en tijden en een halve tijd’ is 3½ jaar en dat is ook (in Bijbelse jaren van 360 dagen) 1260 dagen. De Heer Jezus sprak over deze vlucht van Israël in Matteus 24:15-16 “Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniel gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, vluchten naar de bergen”.
“En er werd een ander teken in de hemel gezien, en zie, een grote rossige draak met zeven koppen en tien horens, en op zijn koppen zeven kronen. En zijn staart sleepte een derde van de sterren des hemels mede en wierp die op de aarde. En de draak stond voor de vrouw, die baren zou, om, zodra zij haar kind gebaard had, dit te verslinden.” Openb. 12:3-4.

Wie is de draak
Onder het sterrenbeeld Maagd staat een slang (in twee delen) die worstelt met een man. Dit zou de aartsengel Michael kunnen zijn, die vecht met de draak en hem overwint. Er zal namelijk een grote oorlog in de hemel zijn en de oude draak, de satan, wordt op aarde geworpen en de engelen die hem zijn nagevolgd met hem. Een derde van de engelen… Wee de aarde!

“En er kwam oorlog in de hemel; Michael en zijn engelen hadden oorlog te voeren tegen de draak; ook de draak en zijn engelen voerden oorlog, maar hij kon geen standhouden, en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd (op de aarde) geworpen, de oude slang, die genaamd wordt duivel en de satan, die de gehele wereld verleidt; hij werd op de aarde geworpen en zijn engelen met hem.” Openbaring 12:7-9.

Zou het mogelijk zijn…
Zou het mogelijk zijn dat, net zoals er een bewegend object (namelijk Jupiter; het kind voorstellende) is in het sterrenbeeld Maagd, dat er dan ook een bewegend object zou kunnen zijn wat de draak voorstelt? Het is heel bijzonder, maar er is inderdaad iets waar we naar kunnen kijken. De draak zou moeten wachten bij de benen van de vrouw, om meteen het kind te kunnen verslinden. Dat object zou daar dan moeten zijn precies als alle sterren de constellatie van Openbaring 12 weergeven, in de herfst van dit jaar. Wetenschappers hebben vastgesteld dat er een onbekend hemellichaam in ons zonnestelsel is binnengekomen. Dit object, deze planeet, heeft een compleet andere baan om de zon dan de ons bekende planeten. Deze onbekende planeet werd Planeet X (tien) genoemd, maar nadat Pluto officieel geen planeet meer mag heten wordt hij nu ook aangeduid als planeet Negen. (of Nibiru of Wormwood, maar ik blijf hem voor het gemak maar Planeet X noemen).

De komst van planeet X geeft rampen
Deze planeet is ongeveer tien maal zo groot als de aarde. Als hij dichterbij de aarde komt, zal dat grote problemen opleveren. (Denk maar eens aan eb-en vloed, veroorzaakt door de aantrekkingskracht van de maan, die veel kleiner is dan de aarde. Wat zou een enorme planeet met de watermassa’s op aarde kunnen doen? Mega-tsunami’s liggen voor de hand, alsmede door de extra grote druk op de aardkorst mega-aardbevingen en vulkaanuitbarstingen).

Planeet X is een donkere koude planeet en licht reflecteert niet, zodat het een min of meer onzichtbare planeet is. Planeet X heeft zo’n enorme baan om de zon dat hij maar eens in de ± 3.600 jaar voorbij komt. Reeds verschillende malen heb ik over deze planeet geschreven. Toen de NASA in de jaren 80 opgetogen zijn ontdekking meldde was dat groot nieuws. Echter zeer kort daarna draaide de NASA alles terug en zei men dat het een vergissing was. Ik neem aan dat de wereldleiders toen al hebben gezien wat de gevolgen zouden zijn als die planeet in de buurt van de aarde komt. De bevolking op de hoogte stellen zou radeloze chaos veroorzaken en wat meer is (in de verdorven denkbeelden van deze leiders) het zou miljarden en miljarden kosten om de aardbevolking te beschermen. En de wereldleiders vinden de aarde toch al overbevolkt…. Daarom koos men ervoor het er maar niet meer over te hebben en vanaf dat moment begonnen de superrijken aan de bouw van enorme ondergrondse bunkers. “En de koningen der aarde en de groten en de oversten over duizend en de rijken en de machtigen en iedere slaaf en vrije verborgen zich in de holen en de rotsen der bergen” Openbaring 6:15.

Een hele planeet is verborgen gehouden!
De elite houdt planeet X goed voor ons verborgen. De planeet zou overigens alleen zichtbaar zijn op het zuidelijkste deel van de aarde zoals op Antartica. NASA en bijvoorbeeld het Vaticaan volgen de baan van de planeet angstvallig. Het Vaticaan gebruikt daarvoor de enorme telescoop Lucifer… Maar kan NASA de planeet werkelijk verbergen voor de mensheid? Ja, gek genoeg wel. De mensheid is afhankelijk van de foto’s die NASA van de ruimte vrijgeeft. Een voorbeeld hiervan is Google Sky. Al enkele jaren geleden werd opgemerkt dat NASA welbewust een mysterieus object in de ruimte afschermde met een zwart blok. Dat is nog steeds zo.
En dat zwarte blok bevindt zich nu op de plaats waar wij de draak uit Openbaring 12 zouden verwachten!

Het aanzien van Planeet X
Omdat Planeet X geen licht reflecteert is het alleen te zien als je in bijvoorbeeld het programma Stellarium ‘infrarood’ inschakelt. NASA en Google bedekken hier heel duidelijk iets. Aan de rand kunnen we wat infrarood licht zien in groen en rood. Niets anders in de ruimte is afgeschermd; alleen dit ene deel. Er is een ander programma, Skyview, de internet virtual telescope. Als je hier de coördinaten ingeeft krijg je de niet afgeschermde afbeelding te zien. (ik heb helaas de coördinaten niet, maar zoek sterrenbeeld Maagd en je ziet het ook). Het lijkt op iets met twee ogen, met een vreselijke grijns (zie foto). Op afbeeldingen die we op internet vinden van planeet X wordt gesproken van een gevleugelde planeet met vleugels van ruimtepuin die gehuld in rook achter de planeet aan komen. Is dit wat Johannes gezien heeft en wat hij moest opschrijven? Als planeet X inderdaad dan op het dichtste punt bij de aarde zal zijn zal dat op de aarde grote beroering en rampen veroorzaken. Zal dat het moment zijn waarop de baby wordt geboren en meteen wordt weggerukt naar Gods Troon?

Wees niet bang!
Wij hoeven niet bang te zijn voor deze rossige draak, of voor Planeet X. De wegrukking die de Bijbel beschrijft gebruikt het Griekse woord ‘harpazó’ (hier vertaald met ‘weggevoerd’) waar het Engelse woord rapture vandaan komt. (en onze woorden opname en wegrukking). Volgens Strong’s Concordantie kan Harpazó worden vertaald met ‘met geweld grijpen’, ‘wegrukken’, ‘plotseling iemand grijpen’. De draak is zelfs mogelijk de reden voor de Opname van de Gemeente!

(maar daarover meer in het topic van volgende week).

http://appie.abspoel.nl

Reageren


Dirk de Mooij

07-02-2018 09:02
Die zogenaamde planeet X blijft wel gewoon op zijn plaats, komt niet dichterbij blijkbaar al sinds 1983, niks aan de hand dus. Als die eens in de 3600 jaar voorbij komt, dan is het resultaat 3600 jaar geleden niet noemenswaardig geweest. De hedendaagse rampen zijn er niet aan toe te schrijven.
We maken ons als christenen in de ogen der werleld belachelijk, met steeds maar datums te noemen waarop gewoon niks gebeurt, immers de Bijbel vermeldt geen datums en waarom wij dan wel. Echter, ook dit jaar gaan we gewoon door datums te noemen en dan? Wat zal er dan gebeuren? De opname? Een hoax. We moeten 1 Thess. 4 en 5 bij elkaar lezen, Paulus begint in hoofdstuk 5 geen nieuw onderwerp. Lees ter vergelijk ook 1 Corinthe 5 vers 5. Dan weten we allemaal wanneer er wat staat te gebeuren. Maar we leven heden in een tijd van grote verwarring, dwalingen en misleidingen.

Pierre

03-10-2017 09:15
@watchman

Wat wilt u aan de lezer over laten?
U was nog stellig ib uw verklaring.
U had dus geen gelijk.
Tijd voor een stukje bijbellezen.

Michael

23-09-2017 05:17
Lekker weertje, met een wijntje op mijn terras in het zonnetje. Heb de bijbel niet nodig om te begrijpen dat alle verhalen over 23 september grote onzin zijn.

Erik

23-09-2017 01:56
Vandaag 23 september.... ik werk op de (Wester)schelde en maak dagelijks gebruik van de getijden eb en vloed. Als er een enorm hemellichaam invloed op ons zou kunnen uitoefenen moet dat dus merkbaar zijn in de getijden. Echter het water gedraagt zich als vanouds, dus ik ga ervan uit dat er niets gaat gebeuren vandaag. T is trouwens prachtig helder weer met een rustig windje en een strakblauwe lucht. Het water is kalm. Stilte voor de storm? Of just another day?

Editor Tijdgeest Magazine, Peter den Haring

22-09-2017 12:19
Veel beschrijvingen van tekenen en uitspraken in de Bijbel kunnen net zo makkelijk verwijzen naar oorlogen tussen verschillende buitenaardse rassen, waarbij er 'gevallen engelen' (mogelijk Reptielwezens) op de aarde gedumpt werden. Men leze verder op www.tijdgeest-magazine.nl) voor dit soort theorieën. De menselijke evolutie heeft ondertussen in ons de Werkelijke Liefde wakker gemaakt, zoals waar Jezus alsmaar over spreekt. Die Liefde behelst het diepe medegevoel voor anderen en de overgave aan God. Alles is EEN. Niemand hoeft de bruiloft te missen.

Berend

15-09-2017 10:02
Wil je dit soort dingen begrijpen moet je eerst Gen 1:14 lezen. “En God zeide: Dat er lichten zijn in het uitspansel des hemels, om scheiding te maken tussen den dag en tussen den nacht; en dat zij zijn tot tekenen en tot gezette tijden, en tot dagen en jaren!”
God geef tekenen aan de hemel ten dienst van zijn Volk. God heeft ook feesten gegeven om die uit te voeren en vervult deze op hem gestelde tijden. Bestudeer dit maar eens. Daarnaast kennen we dat Jezus weg gaat als een bruidegom om het bruiloft feest voor te bereiden. Wil je dit begrijpen en herkennen Bestudeer dan het joodse bruilofst feest maar eens en je ziet de verbanden.
Er wordt aan gegeven dat zelf Jezus nog het tijdstip nog het uur weet. Maar 1Tess 5 geeft aan dat als wij kinderen des lichts zijn wij niet overvallen worden. Dit kun je begrijpen als het bazuinen feest begrijpt.
Kort om Lees de bijbel en vraag de Heer uitleg van wat hij allemaal heeft begrijpen. Zijn volk dient als voorbeeld en als alles precies zo uitkomt zo als hij zegt, haalt hij zijn Bruid op in de lucht.
Of we alles begrijpen? Nee dat dacht Job ook maar God gaf hem een lesje dus laten we Hem dagelijks verwacht en Hem dienen.

marian

15-09-2017 04:35
Mijnheer Degenhart,

Er is inderdaad maar één wederkomst en die is na de grote verdrukking
De opname van de gemeente betekent dat wij God tegemoet gaan in de lucht, de Heer komt dus niet op aarde
Helaas zullen onbekeerde Joden door deze verdrukking heen gaan ( de benauwdheid van Jacob )
Wat de dwaze maagden betreft, deze tekst slaat op de naam- christenen die niet de Heilige Geest in hun hart hebben
Leest u eens Openbaring 3 vers 10

Ivanneau

14-09-2017 02:44
Sommige reacties zijn wel heel uitgesproken negatief, daarom toch een paar kanttekeningen. De vorige keren dat het 'teken' zich voordeed (overigens nooit in de komende samenstelling maar een andere) was er geen volk Israël gevestigd in het land Israël. Dit sluit alle vorige keren automatisch uit. De hele Bijbel gaat namelijk over Israël als volk maar ook als natie.

De sterren van Leeuw betreffen sterren die gemakkelijk met het blote oog voor iedereen zichtbaar zijn. 2000 jaar geleden was de telescooptechniek nog niet zover.

Leeuw staat wel degelijk boven Maagd als de nieuwe dag begint. Bij de Joden begint een dag met de opkomst van de zon waardoor zij kinderen van het licht zijn. Bij de heidenen (wij dus) begint de nieuwe dag met de nacht waardoor wij kinderen der duisternis zijn.

Mogelijk kunnen we het teken alleen op een computer zien maar denk aan de 3 uren duisternis tijdens de kruisiging en het teruggaan van de schaduw op de zonnewijzer. De 3 uren kunnen theoretisch ook niet want bij een normale zonsverduistering is de totale verduistering maximaal 8 minuten. De, volgens velen niet bestaande, Planet X zou een baan tussen de aarde en de zon kunnen hebben. God heeft hierin voorzien door kennis en wetenschap te vermenigvuldigen. Van niet kunnen zien of weten is dus geen sprake. Maar mogelijk vermeerdert onze kennis en wetenschap nog zoveel dat we in de toekomst nog beter Zijn Woord leren te verstaan. Het teken zoals men dat nu ziet is ook pas een tiental jaren gelden ontdekt.

Of planet X een hoax is, is maar de vraag. Je zou je af kunnen vragen waarom een donkere planeet, waarvan in 1983 triomfantelijk de ontdekking werd bekendgemaakt, vervolgens totaal wordt weggepoetst. In dat verband kun je je ook afvragen wat een RK kerk met 2 peperdure sterrenwachten moet waarvan 1 op de zuidpool waarvandaan men verwacht de planeet als eerst te kunnen waarnemen. Waarom is men vanaf 1983 miljarden uit gaan geven voor het bouwen van ondergrondse schuilplaatsen en waarom zijn momenteel ondergrondse bunkers en afgelegen eilanden niet aan te slepen? Zou dat zijn omdat men verwacht dat de wereld de komende 100 jaar rustig verder kabbelt?

Een ander aspect van Planet X is dat er duizenden afbeeldingen en voorwerpen uit de oudheid zijn die er op wijzen dat zich een onbekend hemellichaam heeft gemanifesteerd. Dit hemellichaam schijnt de oorzaak te zijn geweest van enorme rampen.

Iedere astronoom droomt ervan een nieuwe planeet te ontdekken en die op zijn naam te schrijven. Zijn er echt die denken dat de persoonlijke triomf van een astronoom boven het belang van de elite uitgaat?

Als zwaartekracht effecten niet mogelijk zijn waar komen dan sinds 2000 de enorme hoeveelheid zinkgaten vandaan? En de enorme stijging van het aantal aardbevingen? En de veranderingen die op andere planeten in ons zonnestelsel zijn waargenomen?

Sommigen denken aan complottheorieën. Wetenschappelijk is aangetoond dat aanhangers van complottheorieën in 64% van de gevallen gelijk blijken te hebben en er inderdaad meer achter zit dan op het eerste gezicht blijkt.

Er staat nergens dat Jezus twee keer terugkomt. Er staat dat aan het begin van de grote verdrukking, bij het klinken der bazuin (die verder nergens meer genoemd wordt net zomin als dat de Gemeente wordt genoemd in de verdrukking) eerst de doden die in Jezus ontslapen zijn in een oogwenk zullen worden opgenomen en daarna de levende leden van Zijn gemeente. Zij zullen hem tegemoet gaan voor een ontmoeting in de lucht. Er is hier dus geen sprake van een wederkomst zoals die aan het eind van de grote verdrukking zal plaatsvinden. Houd ook in gedachten dat Noach vóórdat de sluizen des hemels zich openden bevel kreeg in de Ark te gaan en Lot vóór de verwoesting van Sodom en Gomorra werd weggehaald.

Wij kennen Gods kalender en klok niet. Jezus heeft ons geboden op de tekenen der tijden te letten en waakzaam te zijn. Satan zal niets te dol zijn en alles uit de kast trekken om Gods Werk te verstoren, te bagatelliseren of belachelijk te maken. Verschillende kerkverbanden die ik heb gewezen op het mogelijke grote teken gaven of geen reactie of gaven te kennen geen onrust in de gemeente te willen. Met andere woorden 'gaat u maar rustig slapen'. (Uitspraak van Colijn in 1936). Ongeacht wat 23 september en verder ons brengt wee het volk dat zulke leraren heeft.

Ik wens u allen Gods zegen.

Hans

13-09-2017 03:33
De infraroodopname waarop Niburu te zien zou zijn in het sterrenbeeld maagd, en die ook bij dit artikel staat, stamt uit 1983. Hij is dat jaar gemaakt door de satelliet IRAS die toen het de sterrenhemel in het infraroodspectrum in kaart bracht. Het vreemde object dat gefotografeerd is, en hier gedeeltelijk half is afgebeeld, zou Saturnus zijn, zag ik in een filmpje van EndTimeSurvivors.

Marcel van Leeuwen

10-09-2017 03:22
Leuk script voor een SF film, maar wat heeft dit met de realiteit te maken? Ten eerste is de Niburu theorie van Sitchin op vele punten al ontkracht (te vergelijken met de serie Acient Aliens van History Channel, die eveneens ontkracht is!) Ten tweede kan ik mij meer vinden in het commentaar van Gerco van Wolfswinkel die het wat nuchterder bekijkt. Eerder moesten we al eind 2007 oppassen omdat er toen ook een apart verschijnsel was in het heelal namelijk de galactische uitlijning die door een jaartellingsverschil niet in 2012, maar al in 2007 plaats vond. In de nacht van 23 - 24 december 2007 zou het allemaal gebeuren, nou mooi niets spectaculairs. Dit was het begin van het einde van de Niburu fans.

Adrie

02-09-2017 08:18
Als oud amateur astronoom en theoloog heb ik diepgaand deze zaken onderzocht in de bijbel en bevindingen van minstens 10 wetenschappers. Ik hebben er veel over gebeden: Ik geloof dat het waar is. Ik heb zelf via verbinding met de SOHO satelliet van de NASA het planetensysteem langs de zon zien trekken met een enorme vaart. Als dit hier langskomt gebeuren de dingen die Jezus voorzag.
-Wat Jezus zei voor zijn opoffering voor ons is de waarheid:
'Als deze dingen BEGINNEN te gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want uwe verlossing is nabij.

Ik zeg je,.. luister naar Jezus, bidt dat er geen zonden, zorgen verleidingen en druk-bezig zijn in je hart is van dingen die God niet van je vraagt. Hij wil je nog schoonwassen met Zijn bloed. Blijf trouw je dagelijkse taak doen door de kracht van de Heilige Geest. Nodig mensen uit voor de Bruiloft, bid voor ze !

Watchman

23-08-2017 03:04
Over het woord 'Harpazo': deze heeft het Strong's nummer 726. De afgelopen tetrad eindigde met een bloedrode maan op 28 september 2015.

Tel hier 726 dagen bij op en je komt uit op...
23 september 2017.

Toeval? Dat laat ik aan de lezer over.

john

20-08-2017 04:59
Nibiru?? planet x wie denkt dat deze bestaan of dat er echt een planeet komt moet zich eens af gaan vragen wat
dat is.
Deze planeet is een hoax zoals ze wel eens noemen.
De bijbel is waar dat zeker wel maar een planeet??
Laten we waakzaam zijn, en ons vooral niet bang laten maken door valse leringen en ideeën over een mogelijke planeet.
Het teken van openbaring 12 of die te zien is voor ons op 23 september? misschien wel maar ook nu weer is dit een garantie op voor de opname of andere gebeurtenissen?
ik weet nog de hele ophef over de bloedrode manen van 2014 en 2015 er gebeurde toen ook niets wat zo verbluffend had moeten zijn.
Dus wat dat aangaat laat je niet gek maken door dit soort theorieën maar lees de bijbal en luister naar wat daar staat.
Lees wat er wel staat en verzin er niets bij.
Iets toevoegen of weghalen uit het woord van God wordt ons trouwens niet in dank afgenomen lees daar maar eens over.

Gerco Wolfswinkel

15-08-2017 12:46
Als amateur-astronoom wil ik een paar dingen opmerken.

Ten eerste, dat het sterrenbeeld Leeuw *niet* uit 9 sterren bestaat, maar veel meer. Je kunt de negen helderste sterren gebruiken om de hoofdlijn van het sterrenbeeld aan te duiden (en dat gebeurt ook veel), maar dat betekent niet dat niet meer sterren zijn. Er zijn ook weergaves die méér sterren gebruiken voor het tekenen van die hoofdlijn.

Daarnaast is het m.i. onjuist om te zeggen dat de leeuw 'boven' de maagd staat. Beide sterrenbeelden horen bij de dierenriem en zijn als zodanig eerder naast elkaar gepositioneerd dan boven of onder elkaar. Gezien de kromming van de zodiak komt de leeuw dan iets hoger te liggen. Met heel veel goeie wil zou je het 'rechtsboven' kunnen noemen, maar dat is astronomisch gezien niet echt terecht.

Deze samenstand van sterren, planeten, zon en maan is ongewoon, maar niet uitzonderlijk; ze komt iedere paar honderd jaar wel een keer voor, zo ook nog in de 19e eeuw. Was het toen ook een teken van de wederkomst? Of niet? Waarom wel of niet? Waarom is het juist nu zo bijzonder?

De samenstand vind bovendien plaats rondom de zon.. oftewel: gewone mensen kunnen dit niet waarnemen, want het zonlicht maakt alle andere sterrenkundige objecten dan onzichtbaar. Je moet het dus uitrekenen en/of iemand moet het je vertellen, maar het is geen 'teken van de tijd' dat je zelf kunt zien en opmerken. Hoe bijbels is dat? Verstopt God te tekenen van de tijd, zodat alleen deskundologen ze kunnen ontcijferen? Wie ver weg van het internet woont heeft pech gehad..?

Er zijn genoeg dingen om ons zorgen over te maken, genoeg tekenen van de tijd die ons bezig kunnen - moeten! - houden. Maar deze astronomische situatie hoort daar mijns inziens niet bij.

Astronomisch nieuws is wetenschappelijk nieuws en als zodanig breed verspreid. Een nieuwe planeet ontdekken is de droom van vele astronomen; waarom zou men dat geheim houden? Het bestaan van planeet x is tot nu toe theoretisch; hij is afgeleid uit verstoringen in de banen van andere hemellichamen, maar hij is nog niet gevonden en dus is ook zijn baan niet te volgen, met geen enkele telescoop. Er zijn dus ook geen foto's van! Als er al een x is, is hij zo ver weg dat we misschien een lichtstipje of infrarood-vlekje kunnen vastleggen, maar zeker geen gedetailleerde foto's van de planeet. En: mocht x al ergens zijn, dan is het ver weg; veel te ver om hier zwaartekrachts-effecten te geven.

Wie deze tot nu toe theoretische planeet 'Niburu' noemt duikt daarmee overigens de wereld van de UFO-
en samenzweringstheoriën in, je bent dan wel écht van het christelijke erf af. Ook het verwijzen naar 'de elite' die dingen verstopt zouden houden, ruikt samenzweerderig. Hebben we niet genoeg aan de bijbel dan, dat we er internet-samenzweringstheoriën bij moeten halen?

Het hele verhaal leest, als je niks van astronomie weet, misschien aannemelijk, maar ik vind het een gevaarlijke mix van onwetenschappelijk gebruik van astronomische gegevens, bijbel-interpretatie en samenzweerderigheid.

vader Jakob

04-03-2017 09:58
Gezien de reakties hierboven blijft men liever in het ongewisse. Dat is ook een standpunt. Wel, voor zulken komt de Heer inderdaad als een dief, omdat ze blijkbaar Hem niet verwachten en hopen dat Hij voorlopig nog wegblijft.

Evert

27-02-2017 12:45
Waar zijn Fox Mulder en Dana Scully eigenlijk in het verhaal?

Pierre

27-02-2017 12:03
En zij hebben hem overwonnen door het bloed des Lams, en door het woord hunner getuigenis, en zij hebben hun leven niet liefgehad tot den dood toe.
Openbaring 12:11 SV1750
http://bible.com/165/rev.12.11.SV1750

De kinderen Gods hebben uiteindelijk een sterrenbeeld overwonnen?
Wat een fantasieverhaal.

Als jr gaat citeren uit Openbaring plaats het dan wel in de context.

Herman Degenhart

27-02-2017 11:23
Heel interessante studie die nogmaals bevestigd dat de wederkomst aanstaande is. Maar Abspoel denkt dat de gemeente wordt opgenomen voor de grote verdrukking. Aangezien de opname plaatsvindt bij het moment van wederkomst, impliceert dit dat de Heer tweemaal terug zou komen. Eenmaal voor de grote verdrukking om zijn gemeente op te halen en daarna nogmaals om de antichrist te vernietigen en zijn koninkrijk te vestigen. Echter er is maar één wederkomst en die is na de grote verdrukking. Dan zal Jezus het bevel ontvangen naar de aarde terug te keren, zal de stem van de aartsengel weerklinken en zal ook de bazuin van God weerklinken. En iedereen zal dat horen. Dan zal de Heer op de wolken verschijnen, wat ook voor iedereen zichtbaar zal zijn. Dan zullen eerst de in Christus ontslapenen opgewekt worden (die waren dus dood en niet al in de Hemel), daarna zullen de nog levende gelovigen opgenomen worden. Ook de Joden zullen daarbij zijn, want zullen zich massaal bekeren als ze hun Heer zien terugkomen. Denk erom dat u zich niet schaart onder degenen die menen voor de grote verdrukking te zullen worden opgenomen, want dan bent u als de dwaze maagden die in afwachting van de komst van de bruidegom door hun olie hen raakten, geen olie van de wijze maagden kregen en dus naar de stad moesten om extra olie te kopen. Daardoor misten ze de bruiloft. Dat wilt u toch zeker ook niet?