#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Mensen

Visioen echtgenote Rick Warren

Niet lang nadat zoon Matthew van Rick Warren vier jaar geleden door zelfdoding om het leven kwam, kreeg diens vrouw Kay, naar zij nu zegt, een visioen. Zij is niet iemand die geregeld visioenen ziet, voegt zij er aan toe. Ze zag de kerk van Warren, het Saddleback centrum, vol mensen die leven met een geestelijke ziekte, zoals depressie, angst, borderline, een eetstoornis, schizofrenie of een andere psychische kwaal. En iedereen daar richtte zich op God, zonder te pretenderen dat het leven wel goed voelde, waarbij sommigen huilden, anderen baden of knuffelden elkaar.

“Maar allen voelden zich veilig om hun pijn en zorg bij God te brengen. Toen zag ik gelach, het soort lachen dat er is als anderen op een soortgelijke levensweg lopen praten over de gedeelde, gemeenschappelijke ups en downs, de momenten van absurditeit en humor in het leven met een psychische aandoening.

In mijn visioen nam de hoop toe. De hoop niet meer geïsoleerd te zijn. Hoop op betere dagen in de toekomst. Hoop voor relaties met anderen die echt weten hoe het is te leven met een psychische aandoening. Hoop voor acceptatie en een plek om je thuis te voelen. Hoop voor vandaag ... voor morgen. En de dag daarna”, zegt ze. Kay Warren is een verdedigster van het bewustzijn van het bestaan en de behandeling op het gebied van geestelijke gezondheid sinds de diagnose van haar zoon en diens dood.


Reageren