#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Kerk

Slinkend ledental vrijgemaakte kerken

Hoewel het ledental van de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt de laatste tien jaar redelijk stabiel bleef, is dat vorig jaar toch met bijna duizend gedaald tot (in september) 118.406, meldt het jaarverslag.

In 1994 daalde het aantal; voor het eerst onder de 120.000. Vorig jaar zegden ruim 2.200 leden hun lidmaatschap op. De helft ervan gaf niet aan naar een andere kerk te zijn gegaan. Van degenen die dat wel deden, betrof het doorgaans het overstappen naar de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Overigens kwamen er ruim zeshonderd juist naar de vrijgemaakte kerken toe, voornamelijk uit die PKN.

Er werden ruim 1450 kinderen gedoopt en meer dan elfhonderd doopleden deden openbare belijdenis van hun geloof.Reageren