#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

124 Graham: ‘Profane taal hoort niet bij christen’

Vloeken en profaan taalgebruik hoort niet bij een christen. Dat antwoordt Billy Graham op een aan hem gestelde vraag van een man die kennelijk verdriet bij zijn vrouw veroorzaakt door er geregeld een dergelijke woordenschat op na te houden.

Uw mening: 124-Ik vloek wel eens!

Graham constateert dat naar het schijnt helaas de maatschappij de laatste halve eeuw is veranderd. “Het lijkt er op dat je nauwelijks een modern boek kunt lezen of een hedendaags televisieprogramma zien zonder vulgaire of wereldse taal”, zegt de evangelist. De taal die de man vaak gebruikt, maakt blijkbaar een verschil voor zijn vrouw, zegt Graham. Alleen al om die reden, maar ook voor zijn gezin, zou hij die wijze van spreken moeten kuisen, vindt de evangelist.

“Maar de werkelijke reden om de zorgen van je vrouw serieus te nemen is omdat het om een veel ernstiger onderwerp gaat en dat is je relatie met God. IJdel gebruik van Zijn naam mag voor jou niet belangrijk lijken, maar jij bent niet onbelangrijk voor God. In feite heeft Hij jou zo lief dat Hij Zijn Zoon in de wereld stuurde om Zijn leven te geven, opdat je met Hem in de hemel kunt zijn. Toon eerlijk je nood aan Jezus Christus. Wend je tot Hem en wijd Hem je leven en vraag Hem je te helpen dat leven te bouwen op het solide fundament van Zijn waarheid. En geef daarbij ook je tong aan Christus en vraag Hem alles weg te nemen wat Hem onteert. De Bijbel zegt: ‘laat er onder u geen zot geklap of gekkernij zijn, welke niet betamen, maar veel meer dankzegging’ (Efeze 5:4).”


Reageren