#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

Flach: ‘Muziek maakt sfeer, waarin God spreekt’

Profeten in de Bijbel lieten eerst muziek maken om in de sfeer te komen, waarin God kon spreken. Dat zegt directeur Ruben Flach van Opwekking in Opwekking Magazine. Hij denkt wel dat christenen in de praktijk teveel onderscheid maken tussen aanbidding via muziek (vocaal en instrumentaal) en het dagelijkse leven, maar blijkt die eerste onontbeerlijk voor ‘holistisch’ leven.

Flach groeide op in Brazilië, waar muziek is geïntegreerd in het alledaagse bestaan. Hij ziet aanbidding ook kennelijk onomstotelijk verbonden ermee. Het is volgens hem wel degelijk Bijbels “muziek te gebruiken om in een stemming te komen van aanbidding, die je ontvankelijker maakt voor Gods Woord.”

Flach: ”Een sfeer die je dichter bij God brengt. In het Westen hebben we te veel onderscheid gemaakt tussen gevoel en geloof, tussen ziel een geest. Ik hoop dat wij ook door de Opwekkingsliederen, die twee dichter bij elkaar kunnen brengen en dat mensen door de melodie en de tekst ook worden geïnspireerd om in het dagelijks leven meer één te zijn in de aanbidding van onze grote God.”

Nuchtere Nederlanders maken volgens hem nog wel eens de bezorgde opmerking dat muziek een sfeertje oproept en inspeelt op emoties. “Dat zou dan volgens hen afleiden van de essentie van de Bijbelse boodschap. Misschien gebeurt dat wel eens, maar emotie sluit het verstand niet uit.”

Intussen gaat het naar zijn mening bij aanbidding niet om perfectie, professionaliteit, de beste instrumenten en technische hulpmiddelen. Maar tegelijk vindt hij wel dat men ter ere van God het beste binnen de mogelijkheden van stal moet halen. “Moderne hulpmiddelen hebben veel goed gebracht, maar zijn geen garantie voor echte aanbidding.” Die gaat over God, voegt hij er aan toe. “Over Wie Hij is en wat Hij doet.”

Reageren


Jos Hendrikx

04-03-2017 10:42
Er is mijns inziens voor ware aanbidding enkel een sfeer nodig van verootmoediging en verlangen om een ontmoeting te hebben met de levende God. Verder is er voor aanbidding een sfeer van openheid nodig, door de Heilige Geest gewerkt, teneinde de stem van God te kunnen verstaan. Emotie hoeft het verstand niet uit te sluiten, maar de oproep tot nuchterheid en waakzaamheid in Gods Woord hoeft evenmin emoties uit te sluiten.
Wanneer muziek in de aanbidding mij emotioneel diep raakt, dan heeft dat zijn uitwerking naar verootmoediging toe, dan doet het mij méér en dieper beseffen hoe Groot en Heilig de Here God is en hoe onwaardig ik ben om in zijn aanwezigheid te mogen zijn, zonder dat dit mij berooft van vrijmoedigheid en het besef van het grote voorrecht dat ik Zijn Kind mag zijn door genade.

Herman Spaargaren

04-03-2017 03:58
Ook Elisa vroeg eens om een citerspeler zodat hij in de stemming kwam om te profeteren!
2 Kon. 3: 14-15

De Nederlandse nuchterheid is niet per definitie een graadmeter voor Bijbelgetrouwheid. De Bijbel blijft een Oosters boek.

vader Jakob

04-03-2017 10:26
God heeft geen "sfeertje"nodig om te spreken. Hij spreekt tot ons door Zijn Zoon (Hebr.1:1) De essentie van de Bijbelse boodschap komt merkwaardig genoeg steeds minder uit de verf in de Opwekkingsbundel.

En afleiding is er inderdaad zat. Het is net of je op een popconcert ben op het jaarlijkse kampeerfeestje in Biddinghuizen. Compleet met grote videoschermen, lichtshows en knalharde muziek. Zoals Ruben Flach zegt:"geen garantie voor echte aanbidding". Er bestaat blijkbaar ook zoiets als "onechte aanbidding"....