#Tb 15 euro gift
Enquête: 047-Leven wij nu al in de grote verdrukking? Ja Nee

Uw mening

046 ‘Charismatici vinden vaak wiel opnieuw uit’

Het geheugen van de meeste charismatische clubs is nogal kort, constateert prof. dr. Kees van der Kooi in een interview met het Nederlands Dagblad. Hij is hoogleraar systematische theologie aan de Vrije Universiteit, waar hij trouwens de leerstoel Theologie van de Charismatische Vernieuwing bezette. Hij is ook al een kwart eeuw betrokken bij de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN), die tegenwoordig deel uitmaakt van de Protestantse Kerk Nederland (PKN).

Uw mening: 046-Ik geloof dat God genezingsdiensten gebruikt om mensen te genezen!

Volgens Van der Kooi willen allerlei charismatische organisaties steeds opnieuw het wiel uitvinden, zonder naar elkaar te luisteren en zich te verdiepen in wat eerder al is gezegd en geschreven. Bijvoorbeeld binnen de CWN. Als gevolg van dat steeds weer introduceren van wat er al was, worden ook steeds weer andere conferenties georganiseerd, zoals recent die van het Evangelisch Werkverband in de PKN onder de titel “There is More” en geregeld die van de gereformeerde beweging New Wine.

Genezing centraal
Ook tijdens ‘There is More’ stond, zoals in charismatische congressen in het algemeen, Goddelijke genezing centraal. Van der Kooi gelooft daar wel in, maar zegt tegelijk die in de praktijk binnen de charismatische beweging niet vaak te hebben meegemaakt. Hij zag daar kennelijk ook vaak dat men de zieke een gebrek aan geloof verwijt als die niet geneest. Maar de Geest heeft nu eenmaal niet een bepaald recept, waait waarheen Hij wil en heling is niets meer of minder dan een uiting van Gods genade, zegt hij. En er is volgens hem geen enkel verband tussen handoplegging en genezing.

De nadruk die men tijdens veel conferenties op genezing en profetie legt, vindt hij kennelijk een beetje eenzijdig als het om het werk van de Heilige Geest gaat. Van der Kooi pleit ervoor dat groepen elkaar opzoeken. Velen gaan naar charismatische evenementen door een hang naar bijzondere ervaringen, die zij in de kerken missen, constateert de hoogleraar. Zij krijgen in die kerken te weinig handvatten aangeboden om God te ervaren in het gewone leven, vindt hij. “Daardoor gaat men op zoek naar het bijzondere.” En dat vinden zij blijkbaar op conferenties. Daar wordt geloof ook vaak gepresenteerd als voorwaarde voor genezing, evenals de opvatting dat iedereen kan genezen. “Ik kom ook wel eens de gedachte tegen dat ons leven vrij moet zijn van alle gebondenheid. Daarmee stel je een eis die meer heeft te maken met onze huidige gezondheidscultuur dan met Gods koninkrijk.”

God is er wat hem betreft ook in ziekte bij. “Het risico van charismatische conferenties is dat ze worden gezien als een soort sportschool waar je als gelovige weer helemaal fit kunt worden.” Dat het levend makende werk van de Heer dieper gaat dan lichamelijke gezondheid, meldt Van der Kooi met een verwijzing naar de doorn in het vlees van Paulus. Hij hekelt in dat verband de mening dat te weinig genezing een gevolg is van gebrek aan verwachting. “Zou Paulus te weinig verwachting hebben gehad toen hij niet werd bevrijd van de doorn? Kom, kom.”


Reageren