#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Opinie

‘Trumptower van Babel’

De religieuze component in wat Donald Trump zegt, vertoont opmerkelijke gelijkenis met het denken van degenen die de toren van Babel wilden bouwen. Dat zegt directeur Ton Stier van het zich met Bijbelverspreiding onder Joden bezig houdende “Israël en de Bijbel’ in IB Magazine van die organisatie.

Er waait volgens hem een gevaarlijke religieuze wind door Amerika en de rest van de wereld, die primair heeft te maken met de uitholling van Gods Woord. Hoewel allerlei profetieën nogal verwarrend zijn en vooruit lopen op wat pas na de 70e jaarweek uit Daniël 9 gaat gebeuren, acht Stier het wel belangrijk dat men ziet hoe achter de coulissen het decor van het eindtijdproces klaar wordt gemaakt.

Welke god?
Hij heeft een beetje twijfels over de god waarin Obama gelooft, al zeggend ‘God bless America’. Is dat de God van de Bijbel, die van de Koran of een eigen projectie van een ingebeelde god? Maar kennelijk rijzen er bij Stier ook vragen te aanzien van Trump, wie bij zijn inauguratie twee welvaartspredikers liet optreden, zoals Paula White, die – net als Trump zelf – aan haar derde huwelijk toe is en leert dat écht geloof de garantie is voor gezondheid, zakelijk succes en een forse bankrekening, onder het motto ‘Name it, claim it’. Typisch voorbeeld van de toren van Babel, waarvan de top tot in de hemel moest reiken, vindt Stier. Hij citeert welvaartspredikers die beweren dat men door het leren kennen van Gods geestelijke wetten de toekomst in eigen hand heeft en de wekvaart kan bevelen naar de mens toe te komen. En dat is volgens hem Babel ten voeten uit. “Immers, Babel zal zich volgens Openbaring 18 ontwikkelen tot een samensmelting van religie, handel en welvaart. Wie de website van Paula White doorleest en haar toespraken beluistert, krijgt een commercieel aanbod voor allerlei ‘zegeningen’ die slechts door middel van donaties het eigendom van de ‘gulle gever’ worden.” En wie al wat verder op de weg is, heeft volgens White scheppende kracht in de mond, want wie in God gelooft kan naar haar mening alles scheppen.

Trumptower-theologie
En daarmee is men ook beland bij de ‘Trumptower-theologie’, vindt de auteur. Want bij zijn inauguratie deed de VS-president apocalyptische uitspraken. Hij vond dat men nu getuige is van een nieuw millennium, waarin de geheimen van het heelal worden ontsloten, de aarde wordt bevrijd van ziekte en men de energie, industrie en technologie van de toekomst aanboort.
Messiaanse aspiraties die men tegen de achtergrond van Whites gedachtegoed (zij zou Trump tot Christus hebben geleid) kan begrijpen, zegt Stier. En het sluit volgens hem naadloos aan bij de uitspraak van Kenneth Copeland: ‘Er woont geen God in je, jij bent er een.’
Stier herinnert er ook aan dat Trump, die pochte over zijn competentie vrouwen te kunnen aanranden, heeft gezegd noot een mens of God om vergeving te hebben gevraagd en tegelijk beweert de Bijbel meer dan ieder ander te lezen.

Reageren


Redactie IB magazine

10-03-2017 04:09
Voor wie het volledige wil lezen hebben wij het op onze website geplaatst:
http://www.israelendebijbel.nl/k/n796/news/view/10252/9945/trumptower-theologie-een-nieuw-millennium.html

We hopen dat het duidelijk is dat Ton Stier met zijn artikel over Trump nooit heeft aangegeven een voorstander te zijn van Hillary Clinton.

Herman Degenhart

10-03-2017 10:48
Al deze mensen die liever Hillary hadden gehad, krijgen nog eens wat ze wilden. En dan zul je ze horen piepen.

TJ

10-03-2017 07:25
Het is duidelijk dat Trump veel gebed nodig heeft. Doen dan maar!