#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Opinie

‘Israël geen oudere broer van gemeente’

Het volk Israël mag dan veel eerder dan de Gemeente met God op weg zijn gegaan dan heidenen, dat het daarom haar ‘oudere broer’ is staat nergens in de Bijbel. Daarop wijst ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht. Zelf beschouwt hij het aardse - nu nog grotendeels ongelovige - volk ook niet als oudere broer. “Wij kennen dezelfde God die zowel de Joden als ook wij als Vader aanroepen. Maar pas wanneer een Jood tot bekering in de Here Jezus komt, wordt de Here God pas echt zijn / haar Vader”, schrijft hij.

Gelovige Joden en de gelovigen uit de heidenen vormen één Gemeente, een ‘Nieuwe mens’ (Efeziërs 2:15, laat Niemeijer weten.


Reageren