#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Overdenkingen

De Eeuwige en vrouwen

De gemeente waar ik lid van ben en waar ik bij hoor, discussieert heel wat af over vrouwen in het ambt en nee, ze zijn nog steeds niet toegelaten, alhoewel de opgerichte commissie (ja, we zijn dol op commissies en werkgroepen) wel ontdekt heeft dat er geen Bijbelse grond is om het niet te doen.

Lees de blog van Nine de Vries op de site van Messia Nieuws!

Reageren


Rudy Post

18-04-2018 11:52
Goedemorgen Gerard,

- Hoe kijkt, volgens jouw overtuiging, God tegen
homoseksualiteit aan en wat 'moeten wij ermee',
volgens Zijn woord?
- Op welke punten c.q. zinsneden, is het betoog van
Herman Degenhart 'zonder inhoud'?

In afwachting van je inhoudelijke reactie en met vriendelijke groet,

Rudy Post

Rudy Post

18-04-2018 11:52
Goedemorgen Gerard,

- Hoe kijkt, volgens jouw overtuiging, God tegen
homoseksualiteit aan en wat 'moeten wij ermee',
volgens Zijn woord?
- Op welke punten c.q. zinsneden, is het betoog van
Herman Degenhart 'zonder inhoud'?

In afwachting van je inhoudelijke reactie en met vriendelijke groet,

Rudy Post

Herman Degenhart

21-03-2017 01:41
Ik weet het Gerard, lezen is moeilijk. Dat heb ik ook moeten leren.

Gerard

20-03-2017 08:31
Weer zo'n ontzettend lang verhaal zonder inhoud. Bla-bla-bla!!!

Herman Degenhart

20-03-2017 08:10
Gerard, over mijn hobby's zullen we het hier maar niet hebben, maar bestrijding van homoseksualiteit hoort daar niet bij. Homoseksualiteit lijkt me geen zaak om licht op te vatten, zoals ook jij kennelijk doet, daarvoor is seksualiteit veel te belangrijk. Mensen zijn namelijk seksuele wezens. Seksualiteit is heel belangrijk want met het hele wezen van de mens, man en vrouw, verweven. Engelen zijn geen mannen. Mannen zijn uitsluitend mensen. Wel hebben engelen een manlijk karakter, evenals de Heer zelf. De Heer is namelijk een kunstenaar en een schepper. Dat zijn manlijke eigenschappen. Vrouwen versieren weliswaar, maar scheppen niet. Ondernemen ook niet. Dat zijn zaken die alleen mannen doen. En zo zijn er legio verschillen tussen man en vrouw. Vrouwelijke eigenschappen als minder beschouwen dan manlijke doen alleen pubers. Daar zijn er helaas veel te veel van. Je komt ze werkelijk op alle niveaus tegen. Mannen en vrouwen verschillen omdat ze elkaar dienen te helpen en aan te vullen. Daarvoor hebben ze o.a. hun seksualiteit. De vrouw is geschapen voor de man, maar dat maakt haar niet minderwaardig aan de man. Wel anders, zoals de man ook anders is dan de vrouw. In het Koninkrijk wordt niet getrouwd. Dat is omdat iedereen daar het eeuwige leven heeft. Dat leven hoeft dus niet periodiek te worden vervangen. Het huwelijk is ingesteld om periodiek nieuw leven te verwekken en op te voeden. Zonder deze noodzaak heeft het huwelijk geen zin, is overbodig. Maar omdat er in het Koninkrijk nog steeds man en vrouw zullen zijn, is er daar wel degelijk seksualiteit. Ook zullen we ons dan niet meer voor onze naaktheid schamen, zoals nu nog steeds. Seksualiteit zal in het Koninkrijk dus anders in onze cultuur daar worden ingepast dan nu. Hoe, dat weet ik ook niet, maar dat zien we dan wel weer. Want ook dan zal de vrouw er zijn om de man tot hulp te zijn. De Heer heeft zich namelijk niet vergist toen Hij de vrouw schiep. Het sterkste 'wapen' dat de vrouw heeft om de man te hulp te zijn is haar seksualiteit. En omdat wij seksuele wezens zijn en omdat engelen a-seksueel zijn, want maar in een uitvoering, begrijpt satan niets van de vrouw en haar seksualiteit. Maar hij valt haar daar wel op aan. Ook omdat de Heer na de zondeval zei dat het nageslacht van de vrouw hem, satan dus, de kop zou vermorzelen. Dus beste Gerard, als je je weer eens over seksualiteit uitlaat, bedenk dan eerst waarvoor de Heer dat heeft geschapen en waarom Hij aan misbruik daarvan een gruwelijke hekel heeft. Die hekel ondervinden homo's dan ook aan den lijve. Want zodra ze tot misbruik van hun seksualiteit overgaan, trekt de Heer zijn zegen in. De gevolgen kun je elke dag om je heen waarnemen.

Gerard

20-03-2017 11:10
Herman, aversie tegen homoseksualiteit is kennelijk jouw hobby. Het is mij opgevallen dat jij op deze site steeds dezelfde boodschap preekt. Het begint een beetje vervelend te worden.

Hoe kom je erbij dat engelen (en dus gevallen engelen) uitsluitend mannen zijn. Jezus zegt: in de opstanding huwen zij niet (mannen) en worden zij niet ten huwelijk genomen (vrouwen), maar ze zijn als engelen in de hemel (Mattheüs 22:30).

Jezus duidt hier aan dat engelen geen seksualiteit kennen en man noch vrouw zijn. Het feit dat engelen in de bijbel mannennamen hebben is in de bijbelse tijd waarin vrouwen een ondergeschikte rol speelden en vaak niet genoemd werden wel heel dun ijs om jouw mening op te baseren. Bovendien is het de vraag waarom God mannelijke engelen geschapen heeft als er geen vrouwelijke zijn. It does not make sense!

Herman Degenhart

20-03-2017 09:50
De mens is geschapen op de zesde dag als kroon op de schepping. Die mens, Adam, was geschapen naar het beeld van God. Als je wilde weten hoe God eruit zag, moest je naar Adam kijken. Adam was a-seksueel, zoals ook alle engelen a-seksueel zijn. Want engelen zijn er maar in een soort; manlijk. Er zijn geen vrouwelijke engelen, ook niet onder de gevallen engelen, de duivels. De vrouw is geschapen enkele jaren na de scheppingsweek om in de behoefte van Adam aan hulp en aanspraak te voorzien. Zij is geschapen voor Adam en uit Adam. Zij is dus vlees en bloed van Adam, maar niet geschapen naar het beeld van God. Want God is manlijk of vrouwelijk. Beide tegelijk kan niet. Man en vrouw verschillen namelijk nogal. Deze verschillen zijn zelfs zo groot dat God een speciaal middel schiep om ervoor te zorgen dat man en vrouw elkaar steeds zouden opzoeken en bij elkaar zouden blijven. Want alleen dan kunnen ze elkaar helpen en aanvullen. Dat middel is seksualiteit, de sterkste aandrang die de mens kent. Zonder drijven man en vrouw steeds uit elkaar en zonder 'verstaan' ze elkaar ook nauwelijks. Omdat alle engelen manlijk zijn, is er onder hen geen seksualiteit. Ook geen homoseksualiteit. Homoseksualiteit is een perversie, bedacht en ontwikkeld door de duivel die immers als aap Gods alles nadoet wat hij God heeft zien doen. Onder duivels komt dus wel homoseksualiteit voor. Ook de antichrist, de messias namens de duivel, zal een homoseksueel zijn. Seksualiteit is een zegen voor de mens. Want mensen die dagelijks seks hebben leven het langst en blijven ook het langst gezond en geestelijk stabiel. Homoseksuelen daarentegen, dus mensen die hun seksualiteit misbruiken, leven het kortst. Bekorten hun leven met gemiddeld zo'n 20%. Halen in de meeste gevallen hun AOW niet eens en zijn daarvoor vaak ziek en verslaafd. Plegen bovendien vaak zelfmoord. In het samengaan van man en vrouw is het de man die de leiding hoort te hebben, want hij is het beeld Gods. Niet de vrouw. Dit verklaart veel van wat o.a. Paulus over de verhouding tussen man en vrouw heeft geschreven.