#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Boek-muziek-film

Kritiek op boeken van ‘hemelbezoekers’

Met de groeiende reeks boeken over mensen die in de hemel zouden zijn geweest, zoals ‘De jongen die in de hemel was’ van Todd Burpo en Lynn Vincent, heeft ds. Theo Niemeijer grote moeite. Hij laat dat weten in Het Zoeklicht, naar aanleiding van een lezersvraag. Volgen hem illustreert het grote succes van zulke boeken, zoals het in Nederlandse vertaling door Kok uitgebrachte ‘De jongen die uit de hemel terugkeerde’ van Alex Malarkey, dat christenen kennelijk aan de Bijbel niet genoeg hebben. Overigens levert Kok het boek van Malarkey niet meer, omdat hij inmiddels toegaf na zijn ernstige auto-ongeluk in 2004 helemaal niet in de hemel te zijn geweest. Zijn vader heeft alles wat in het boek staat verzonnen. Niemeijer vraagt zich af waarom men zulke boeken nodig heeft om zijn geloof te bevestigen.

“Zouden we niet wat voorzichtiger moeten zijn met wat mensen in bijna doodervaringen denken te zien? Ook ongelovigen vertellen ons dat ze in bijna-doodervaringen hemelse taferelen hebben gezien en het jammer vinden dat ze weer naar het bewustzijn terugkeerden. Ook mensen die verdovende middelen gebruiken vertellen ons pover hallucinaties, waarin zijde mooiste dingen hebben gezien”, schrijft ds. Niemeijer.

Hij verwijst naar de apostel Paulus, die zelf eens in de ‘derde hemel’ is geweest. “Hij had hier prachtige boeken over kunnen schrijven, maar deed het niet. Voor hem was het niet geoorloofd om over deze hemelse dingen met menselijke woorden te spreken en te schrijven. Wat Paulus niet deed. Doen mensen nu wel. Wat de Bijbel ons over de hemel vertelt moet voor ons voldoende zijn, niet meer en niet minder. We moeten ons niet laten verleiden, hoe goed ook bedoeld, door deze buiten-Bijbelse openbaringen.”

Reageren


Mirjam Nagtegaal

04-04-2016 04:26
Ik geloof ook dat voor God niets onmogelijk is. Ik heb ontzettend veel boeken gelezen over wonderen van God en het bovennatuurlijke/ spirituele. Het wil niet zeggen dat alles wat ik lees ook echt van God afkomstig is. Omdat satan ook veel wonderen doet, denk aan bovennatuurlijke verschijningen/ valse visioenen etc. Maar als satan al zoveel wonderen doet, zou Jezus dat nu dan niet meer doen? Het is mij opgevallen dat heel veel christenen, alles met het verstand willen begrijpen, en zij veel te rationeel zijn. Al het bovennatuurlijke word haast weggeredeneerd,(in sommige kringen) en afgedaan als fantasie, hallucinatie, of van de duivel afkomstig. Toch is de Bijbel vol van wonderen, en Gods leiding en handelen op een bovennatuurlijke wijze. Vaak hoor ik van Christenen, dat God vandaag niet meer geneest, dat er geen boze geesten meer uitgedreven hoeven te worden, dat was immers in de tijd van de Bijbel en aan het volk Israel bedoelt. Maar ik geloof zeker dat God ook in deze tijd, binnen het lichaam van Christus geestelijke (bovennatuurlijke) gaven schenkt, om die te gebruiken tot eer en verheerlijking van Zijn naam en tot een getuigenis naar deze wereld, en tot zegen te zijn binnen de christelijke gemeenschap.

Eric Francus

19-05-2015 05:16
Ja, er is veel kaf tussen het koren, maar het is niet verstandig het kind met het badwater weg te gooien.
Ik denk wel dat Todd Burpo in de hemel is geweest, alleen zitter enkele verkeerde zaken in zijn verhaal, die hij zelf ingekleurd heeft.

Todd Burpo is niet in de derde hemel geweest, zoals de apostel Paulus. De derde hemel is de toekomstige hemel. Die hemel is er dus nog niet. Aangezien alles mogelijk is bij God, heeft Hij in zijn genade Paulus laten zien hoe het er later allemaal uit zal zien.

Er zijn ook getuigenissen van mensen die zeggen genezen te zijn, terwijl dat niet zo is. Moeten wij nu iedere genezing wantrouwen of verwerpen?

Er is een mooi boekje met de titel : "Doden sterven niet" van wijlen ds. W.C. van Dam. Heel lezenswaardig.