#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Mensen

Is de angst voor moslims terecht?

De westerse wereld leeft momenteel op gespannen voet met moslims. De angst voor terreur en aanslagen vindt zijn bron in de aanslagen van 11 september 2001. Maar vooral de laatste tijd is die angst in Europa aangewakkerd door de opkomst van IS, terugkerende jihadgangers en verschillende aanslagen (bijvoorbeeld in Frankrijk). Is deze angst terecht? Hoe bepaalt dit onze houding ten opzichte van moslims?

Door Klaas Kuyper

Over deze vragen spreek ik (in 2015) Jaap Bönker (foto), directeur van de Arabische Wereld Zending (AWZ). Wanneer ik Jaap ontmoet is hij onlangs nog naar Israël geweest. Hij heeft daar met een groep een bezoek gebracht aan plaatsen in de Palestijnse gebieden.

Waarom nu juist de Palestijnse gebieden, waar antisemitisme en terreur met de paplepel wordt ingegoten?
Waarom we vooral in de Palestijnse gebieden zijn geweest is vanwege het feit dat daar juist die plaatsen liggen die in de Bijbel een belangrijke rol spelen, zoals Nablus (het oude Sichem), Hebron en Jericho. Ik bezoek deze plaatsen liever dan de toeristische trekpleisters. Daarbij vind ik het ook belangrijk om met moslims in gesprek te komen. Als christenen voelen we ons verbonden met het Joodse volk, het volk dat God apart heeft gezet, maar in deze verbondenheid moeten we niet de omliggende volken uit het oog verliezen. Ik heb oog voor de man in de straat en juist in de Palestijnse gebieden zie ik veel armoede. Wie kijkt er naar hen om? Christelijke organisaties zijn vooral gericht op Israël, terwijl er in de zorg om hen die het moeilijk hebben geen onderscheid moet zijn tussen jood en moslim.

Maar zijn moslims dan niet gevaarlijk? Ik denk dan vooral aan terroristische aanslagen…
Sinds 11 september 2001 is de wereld veranderd, een deel van de moslims is radicaler geworden en heeft de wereld opgeschrikt met diverse aanslagen. Ook onlangs weer in Frankrijk en zie het geweld van de IS met vele onschuldige slachtoffers. Maar om daarmee te zeggen dat alle moslims gewelddadig zijn is niet terecht, ook al lijkt dit vaak wel door alle berichten en beelden in de media. Er is in de afgelopen jaren een collectieve angst ontstaan die niet terecht is. Ook het gedachtengoed van Geert Wilders heeft misschien hieraan bijgedragen. Er is een soort vijandsdenken ontstaan. Natuurlijk moeten we het kwaad dat bijvoorbeeld IS veroorzaakt niet onderschatten, maar het is niet terecht om het beeld dat we van terroristen hebben op alle moslims te leggen. Bedenk dat maar een kleine groep gewelddadig is. Daarom is die angst niet terecht, de meeste moslims hebben ook gewoon een gezin dat ze willen onderhouden. Daarom kunnen we met buurman Achmed gewoon een praatje aanknopen, juist als christen.

Wat drijft jou om juist Arabieren het evangelie te brengen?
Gods belofte aan Abraham rijkt tot alle mensen, in Abraham zullen alle volken gezegend worden. Dit geldt in het bijzonder voor de nakomelingen van Ismaël, Abrahams eerste zoon. Gods landbelofte aan Abraham rijkte van “de rivier in Egypte tot aan de rivier de Eufraat” (Gen 15:18), dit is het gebied dat in Bijbelse tijd een belangrijke rol heeft gespeeld, maar nog steeds is dit het gebied met een belangrijke rol in de vele conflicten die er spelen. Opvallend is dat in dit hele gebied inderdaad nakomelingen van Abraham wonen: de volken van Izaäk en Ismaël. In het midden ligt een klein gebied: Israël. Hier moeten we onze ogen op gericht houden, hier zal God zijn plan ontvouwen. Maar daarbij mogen we de omliggende volken niet uit het oog verliezen. Mijn visie is om deze volken samen te brengen en de boodschap van verzoening te vertellen. Vrede kunnen wij daar niet brengen, ook niet met alle diplomatieke inspanningen. De enige oplossing is de vrede van Jezus! Die boodschap van verzoening en vrede is datgene wat ik kan bijdragen om mensen bij elkaar te brengen. Ik heb eens een conferentie van joden en moslims meegemaakt waar ze tijdens het begin als twee groepen met een gangpad er tussen zaten. Het was een treffende weergave van de werkelijkheid. Aan het einde van de conferentie waren de groepen gemengd en waren ze in gesprek met elkaar. Dit is precies mijn visie, namelijk de verschillende volken samenbrengen door het evangelie van Christus.

Wat kunnen wij hiermee in het dagelijks leven? Hoe moeten we als christenen omgaan met moslims?
Ga niet mee in een gezamenlijk protest tegen moslims. Distantieer je van woorden en beelden die kwetsend zijn. Zet juist je angst en vooroordelen opzij en ga met ze in gesprek. Voor de kerken ligt hier een belangrijke taak, er wonen hier in Nederland veel moslims die een verkeerd beeld van God en Jezus hebben. We hebben een geweldige boodschap te brengen, die moeten we niet voor onszelf willen houden. Willen we deze boodschap van vrede dan niet delen? Wat merkt onze omgeving en in het bijzonder de moslimgemeenschap er van dat er kerken zijn in Nederland?

Arabische Wereldzending

Reageren


BASTIAAN

05-03-2019 11:30
De dag is niet ver meer dat alle valse godsdiensten die tegen de Bijbel en het Joodse Volk ageren voorgoed van de aarde zullen verdwijnen.

Uitsluitend aan de Jood, Jeshua de Zoon van God [Mattheus 1:1] is gegeven Alle Macht in de Hemel en op de Aarde. Mattheus 28.

Hij zal als Koning/Masjiach wederkomen in Jeruzalem met zijn heilige Tienduizenden 144.000 volgens Openbaring 5, 7, 14 en 19. Zie ook Zachariah 8 t/m 14.

Alzo lief heeft God de wereld gehad...Johannes 3:16 en 36. Israël en alle volken zullen dan zijn grote Naam loven en prijzen. Psalm 68, 72 en 117.

Moslims komen net als veel Katholieken en Protestanten nu in opstand tegen hun geestelijke leiders [Egypte- Iran -S-Arabië] omdat die zelf niet doen wat ze preken.

Johannes de Doper en Jeshua fulmineerden al in hun tijd tegen die vele verwaande schijnvromen in hun dure gewaden, mijters en staven. Zie MATTHEUS 3 en 23 en Lukas 3.

Heel veel Chinezen en Moslims zijn al o.a. dankzij internet en handel in het geheim tot geloof gekomen door het lezen van de Bijbel dat de Joodse Jeshua de Masjiach is die alle booswichten en antisemieten van de aarde zal verdelgen.

De toestand van arme onderdrukte moslims nu las ik in een krantenknipsel:

dinsdag 9 augustus 2005
Reformatorisch Dagblad

Saudi-Arabië waarschuwt tegen bijbelinvoer RIYAD - Saudi-Arabië heeft Indiase reizigers gewaarschuwd geen Bijbels in het streng islamitische land in te voeren. Dat meldde maandag de Amerikaanse nieuwsdienst Mission Network News. De Saudische autoriteiten hebben nogmaals onderstreept dat iedere niet-islamitische godsdienstoefening verboden is. Overtreding van deze wet kan tot strenge sancties leiden.

De Saudische godsdienstpolitie heeft onlangs negen Indiase christenen gearresteerd omdat ze hadden gepreekt. Van de 21,6 miljoen christenen van het Arabische koninkrijk is rond de 27 procent gastarbeider. De meesten van hen komen uit Azië."

De Koran leert moslims in de Moskee van jongsaf:
Soera 4:102: "En wanneer gij door het land reist, zal het voor u geen zonde zijn het gebed te bekorten, als gij vreest dat degenen die niet geloven u last zullen veroorzaken. Voorwaar, de ongelovigen zijn een openlijke vijand voor u."

Soera 4:145: "O, gij die gelooft, neemt geen ongelovigen tot vrienden boven de gelovigen. Wilt gij Allah een duidelijk bewijs tegen uzelf geven?"

Soera 8:40. "En bestrijdt hen totdat er geen vervolging is en de godsdienst geheel voor Allah wordt.

Soera 9:5. "Wanneer de heilige maanden voorbij zijn, doodt dan de afgodendienaren waar gij hen ook vindt en grijpt hen en belegert hen en loert op hen uit elke hinderlaag. Maar als zij berouw hebben en het gebed houden en de Za'kaat betalen, laat hun weg dan vrij."

Soera 22:20-22 "... Voor de ongelovigen zullen gewaden van vuur worden gesneden en over hun hoofd zal kokend water worden uitgegoten. Waardoor hun ingewanden en hun huiden zullen worden verteerd. En hen zullen ijzeren roeden wachten."

Tja, als je met dit soort teksten wordt grootgebracht...

Ach deze kan er ook wel mee door:
5:60. Zeg: "Zal ik u vertellen over degenen wier straf bij Allah erger is dan dit? Dezen zijn het, die Allah heeft vervloekt en over wie Hij Zijn toorn heeft uitgestort en van wie Hij apen, zwijnen en duivelsdienaren heeft gemaakt. Dezen zijn inderdaad in een slechte toestand en ver van het rechte pad afgedwaald."

Moslims hebben geen recht op vrije meningsuiting. Zie het artikel van Yussuf Dr. al Qaradawi op de website islam online waarin deze vooraanstaande moslimgeleerde simpelweg stelt dat afvalligen van de islam geëxecuteerd moeten worden.

Deze universitair geschoolde (doctor) fanaticus en verkondiger van moord en doodslag is de president van de Internationale Unie van Moslimgeleerden en het hoofd van de Islamitische Europese Raad voor oordeel en Onderzoek. Dat wil zeggen de meest vooraanstaande moslim rechtsgeleerde van de Westerse wereld zowel als van de leidende rechtsscholen in de islamitische wereld. Niettemin roept hij ook nu in de eenentwintigste eeuw nog moslimfanatici (met een beroep op de koran) op om afvalligen van de islam en bekeerlingen tot het Christendom doodgewoon te vermoorden.

Deze openbare oproep tot moord en doodslag wordt hier in het Westen getolereerd en genegeerd door Westerse juristen, christelijke leiders en EU politici die weigeren om onze westerse wetten te handhaven en te beschermen.
Zij weigeren om onze wetgeving en westerse rechtsorde te verdedigen tegen moordenaars zoals deze Qaradawi.

Moslims kijken wel uit [durven niet] om hun recht op vrije meningsuiting en godsdienstvrijheid te gebruiken. Dat kunnen zij alleen op straffe des doods. Het artikel van deze vooraanstaande rechtsgeleerde moordenaar heeft als titel "Apostasy major and minor"en is te vinden op de website >Islam on line< "

DE WAARHEID OVERWINT ALTIJD!!! GODS WOORD IS DE WAARHEID. PSALM 119 EN JOHANNES 14.

Theo

26-02-2019 10:43
Beste Ruud ,

Slaap zacht . Je bent er vol in getrapt . Kijk nog eens goed naar je argumentatie .

Ruud

26-02-2019 09:03
Theo, persoonlijke aanvallen zijn altijd een teken van grote zwakte, omdat je kennelijk geen echte argumenten hebt. Ik heb het niet eens over de islam gehad, behalve dat je het niet met nazisme op een lijn mag zetten, dus het is nogal bizar dat jij beweert dat ik kennelijk kwaad goed noem of omgekeerd, want ik heb de islam niet goed genoemd.

Je hebt inderdaad niet alle moslims over een kam te scheren.

Daarnaast citeer je wel erg graag Hitler, wat al zeer bedenkelijk is en zet je zijn gedachtegoed wel erg makkelijk op een lijn met de islam, wat nog bedenkelijker is en ook je hele argumentatie om evidente redenen volstrekt ongeloofwaardig danwel onzinnig en belachelijk maakt.

Theo

24-02-2019 11:38
Nb : Heel geruststellend van jou te vernemen dat niet alle moslims erop uit zijn om Joden en Christenen te vermoorden . Het zijn er echter genoeg . Wel eens gehoord van Boko Haram die duizenden christenen in Nigeria vermoorden om er maar 1 te noemen . ISIS ben je zeker ook vergeten .

Theo

24-02-2019 11:31
Beste Ruud , Hitler noemde mensen zoals jij die tegen beter weten in kwaad goed noemen en goed kwaad : nuttige idioten . De Islam ( ik heb het hier niet over een individuele moslim als mens ) is een ondemocratisch , anti-christelijk , satanisch systeem en geen godsdienst . Net als de nazi partij in Duitsland zou de Islam verboden dienen te worden . De islam maakt misbruik van de mensenrechten in gebieden waar ze de macht nog niet hebben en waar ze zichzelf op geen enkele manier aan houden . Lees eens de verslagen van open Doors of HMk ( voormalig Richard Wurmbrand organisatie ) . De Islam moet bestreden worden en geen platform worden geboden zoals DENK . De Islam is het grootste gevaar wat het westen bedreigt maar de ingeslapen gemakzuchtige politici werken mee aan de ondergang van Nederland , tegelijkertijd met de klimaathysterie die iedereen arm maakt . Feitelijk is Nederland een fascistische staat . Venezuela laat groeten .

Ruud

24-02-2019 02:06
De catechismus zou met Nee antwoorden, want lang niet alle moslims zijn eropuit om christenen en Joden te vermoorden. Verder is angst voor mensen altijd een slechte raadgever.

Verder spreken Arabische christenen God ook met Allah aan. Al zo'n 2000 jaar.

Comerius

22-02-2019 10:59
Is de angst voor moslims terecht? Het lijkt een vraag uit de catechismus. Het antwoord is ja. Mohammed was een moordenaar en de koran roept op om christenen en joden te vermoorden. Zending onder moslims is oké, maar helaas zijn vele christenen blind voor de leugens van de islam. Hun Allah is niet dezelfde als onze God wiens Zoon Jezus heet.

Otto

22-02-2019 07:18
Als ik alles zo lees, dan hebben predikanten/evangelisten/ christelijke kerken enz een enorme hekel aan Wilders(PVV) maar over het nog grotere gevaar de politieke partij
DENK, daar heeft men het niet over, deze partij steunt Erdogan, gaf de premier uit Israel geen hand, en schaamt zich niet om Israel overal de schuld van te geven, en dan nog al het haat zaaien van hun medestanders naar Israel toe. En juist deze partij zegt Nederlanders als je het niet aanstaat, nou dan ga je toch weg uit dit land, wen maar aan ons , want wij zijn er!! Niemand heeft het hier over, maar wel schelden op Wilders(ieders goed recht) voor al die predikanten/evangelisten moeten eens kijken naar Mattheus 23 vers 24: GIJ BLINDE WEGWIJZERS, DIE DE MUG UITZIFT, MAAR DE KAMEEL DOODZWIJGT, dit zegt wel genoeg volgen mij. En men kan nu misschien zeggen, ja mijnheer is voor Wilders, nou dat ben ik net niet, voor geen enkele partij overigs, maar ik ben wel verbaasd hoe men het ene noemt en bij het andere politiek correct wegkijkt.

Ruud

22-02-2019 06:36
Ik bedoel natuurlijk Daneels Johny. Sorry. Maar ontkennen dat je een racist bent terwijl je haatdragende taal uitslaat ("ik hou niet van vreemdelingen, moslims") is wel uitermate ongeloofwaardig. Het is ook zeer onchristelijk.

Ruud

22-02-2019 06:32
Daneels Jonny, ga aub even kijken wat er in de Bijbel over vreemdelingen staat en hoe vaak er vermeld staat dat je hen moet helpen.

Theo, vrome moslims demoniseren alsof het allemaal nazi's zijn en de islam op een lijn zetten met nazi-ideologie zoals jij doet is een vorm van bagatelliseren van de Sjoah (Holocaust). Zeer verwerpelijk. In tegenstelling tot Jaap Bönker heb jij duidelijk geen enkel idee waar je over praat.

Theo

21-02-2019 11:58
Het evangelie brengen aan moslims is natuurlijk wel een goede zaak . Daar kan iedereen achter staan .

Theo

21-02-2019 11:55
Verbazingwekkend te zien en te lezen dat praktisch geen van de hierboven gegeven commentaren blijk geven te begrijpen wat De islam is , namelijk een ondemocratisch anti-christelijk satanisch systeem. Een individuele moslim die de Koran niet serieus neemt kan een nette aangename persoon zijn . De islam is dat echter niet . Ze winden er net als Hitler in “ Mein Kampf “ ook geen doekjes om wat ze willen namelijk : de wereldheerschappij ! Hierbij zijn alle middelen geoorloofd . Hier beweren dat je je geen zorgen hoeft te maken over moslims is hetzelfde als tegen Joden in Duitsland voor Wo11 zeggen , dat ze zich geen zorgen hoeven te maken over Hitler . Dit is ronduit misleiding .

Ruud

21-02-2019 08:04
Is Klaas Kuyper ooit in de Palestijnse gebieden geweest? Kennelijk niet, aan de zwaar bevooroordeelde vraagstelling te zien. Is er echt geen gekwalificeerdere journalist te vinden bij Uitdaging die wat minder subjectieve vragen stelt?

Ongelofelijk.

Bhofman, lees ook Jeremia 1 tot en met 11 aub. Daar zie je hoe het Israel zal vergaan. Je kunt niet de toekomst afleiden uit een paar uit hun verband getrokken Bijbelverzen.

Daneels johny

09-04-2017 12:28
Ik zie niks dan miserie in moslimlanden, die miserie kom nu allemaal naar mijn grootvaders land, ik hou niet van vreemdelingen, moslims, ben ik daarom dan een rasist... zeker niet

Theo Bert

19-10-2016 11:55
kennisgebrek en achterdocht geeft vreemde opvattingen en complottheorien. 11/9 is een door Binladen gevoerde aktie. Bid Laden kon binnen de moslimgemeeschap mensen vinden die intelligent genoeg waren om een pilotenopleiding te volgen en zelfmoord te plegen om Allah welgevallig te zijn.
Het islamitische religieuze systeem is onder verdenking van aanzetten tot moord. De salafistische boodschap om de opdrachten van de Koran, de Jihad letterlijk uit te voeren lijkt vergelijkbaar met een posthypnotische opdracht.
(The posthypnoticorder is an order (suggestion) the hypnotist has planted in the client's subconscious. It is triggered by a certain sign or signal from thehypnotist. These signs can vary and are, of course, adjusted to different circumstances.)
Preken van imams, die de opdracht van de Koran vertolken, werken als een posthypnotische trigger. Zo lopen moslims gevaar of zij nu meer en minder ontwikkeling hebben, te worden aangegrepen en te veranderen tot psychopathisch moordenaar. De weg naar het moslimparadijs voert voor de jihadist via deze moordpartijen. De angst die dit mateloze geweld te weeg brengt veroorzaakt stromen vluchtelingen. De oorzaak van het geweld ligt in het islamitische geloof.
Ieder bericht van het doden van mensen, joden, christenen of moslims door jihadisten is een aanklacht tegen de islam. De islam zoals in de Koran verwoord, geeft vorm aan de identiteit van haar gelovigen.
Het gevolg lijkt dat moslims, die deze gruwelijke kant van de islam ontdekken, meer open staan voor het evangelie van Jezus Christus.
Onderzoek de Islam en zie hoe het als systeem is ontworpen om macht naar zich toe te trekken. Openlijk streeft de Islam naar wereld heerschappij.
De Allah van de Islam kent de Tien Geboden niet. De leugen heeft geen moreel belet. Manipulatie en misleiding / Tiqiaat en kidman zijn voor de islam legitieme middelen om haar doelen te bereiken. Bij grondige analyse van dit systeem zal men tot de conclusie komen van kwade opzet.

bhofman

27-12-2015 10:24
Jaap Bönker schrijft : "Maar daarbij mogen we de omliggende volken (van Israel) niet uit het oog verliezen. Mijn visie is om deze volken samen te brengen en de boodschap van verzoening te vertellen."
Gods visie is toch wel heel anders :
Zach. 12:2 "Zie, Ik maak Jeruzalem tot een schaal der bedwelming voor alle volken in het rond; ja ook tegen Juda zal het gaan bij de belegering van Jeruzalem."
Ezechiel 38:4-5 "Ik zal u komen halen, haken slaan in uw kaken en u doen uittrekken met uw gehele leger: paarden en ruiters, allen volledig uitgerust, een grote schare, met grote en kleine schilden, allen vertrouwd met het zwaard; ook Perzen, Ethiopiers en Puteeers, allen met schild en helm;"
Gods woord is duidelijke over de volkeren rondom Israel.

Hans Vosgezang

12-09-2015 05:13
De link van de brochure is niet helemaal gelukt:
Kijk onder brochures op http://blog.ikbenindehemel.nl naar "Het geheimenis der Wetteloze" (Linker zijbalk)

Hans Vosgezang

12-09-2015 05:09
Vele Amerikanen en ook Nederlanders, zoals hier blijkt, houden de leugen vast.
Het was George Bush zelf, of laten we zeggen de organisatie achter hem(Zie http://www.ikbenindehemel.nl/Brochures/Het_Geheimenis_der_Wetteloze.html) die opdracht gaf om de Twin Towers te verwoesten (Zie video: http://blog.ikbenindehemel.nl/index.php/doorgestoken-kaart/) om de moslims er de schuld er van te geven en op die manier grip te krijg op het "Zwarte Goud" in het Middenoosten en vooral in het land van Sadam Hoessein, want in een documentaire bij CNBC sprak de oud-comissaris van de OPEC-landen (olieproducerende landen) dat door de boycot die er was op Sadam Hoessein, dat daar nog veel on-ontgonnen olie in de grond zat die Amerika in handen trachten te krijgen.

En omdat Amerika nog steeds de moslims beschuldigd, is het niet zo vreemd dat de haat jegens Amerika zo groot is.