#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Achter het nieuws

EO-directeur Lock: ‘Onze missie bleef’

Dit jaar bestaat de Evangelische Omroep een halve eeuw. In tegenstelling tot wat sommige christenen menen, is haar missie niet veranderd, vindt directeur Arjan Lock. De programmering wel. Dat heeft te maken met sturing door de NPO en veranderingen in kerk en maatschappij, zegt hij. Het Evangelie van Jezus Christus staat volgens hem nog altijd centraal. Hij betreurt aanvallen van gelovigen, inclusief van Uitdaging.

Door Johan Bos

==============================================================
Dit interview is een reactie op het artikel in de december Uitdaging over de koers van de EO.
Klik hier om dat artikel te lezen.
==========================================================

Wie het gebouw betreedt, kan om de in steen gehouwen Bijbeltekst ‘Gij zult Mijn getuigen zijn’ niet heen. Daar loopt personeel van de omroep nog elke dag onder door, constateert directeur Arjan Lock (1971). De uitspraak van de Here Jezus kenmerkt wat hem betreft nog altijd de ziel van de EO. Wie dat tegenspreekt, kan op zijn strijdlust en treurnis rekenen.

Lock, die na het gesprek de weekwijding voor medewerkers leidt, lijkt ervan overtuigd dat de Heer met kromme stokken (wie is dat in wezen niet?) rechte slagen kan slaan. “Onze speelruimte is fors minder geworden. De zeggenschap van de NPO (Nederlandse Publieke Omroep, red.) op de programmering is veel groter dan in het verleden. Toen kreeg je als het ware een zak geld en mocht je daarvoor programma’s naar eigen inzichten maken. Dat is niet meer zo. De NPO bepaalt wat zendgemachtigden mogen. Daar ben ik niet blij mee, maar het is wel de realiteit. Een Bijbelstudieprogramma, bijvoorbeeld, krijg ik er niet door. Het past niet binnen de profielen van de zenders en overigens kijkt de huidige kijker daar ook echt niet meer naar. Wij zoeken daarom andere manieren om de boodschap van Christus door te geven. Ik ben zielsdankbaar dat wij nog in het publieke bestel zitten.”

Tumult
Hij kent de kritiek. Zoals op The Passion, het tumult rond de naar diens eigen zeggen steeds de christelijke grenzen opzoekende Arie Boomsma (die volgens sommigen er ver overheen ging) en een programma als ‘Adieu God’, waarin gasten uitleggen waarom zij juist niks (meer) hebben met kerk en geloof. In plaats van alleen maar te zeggen wat zij zelf anders zouden doen, zouden christenen elkaar en de EO moeten helpen, vindt hij.

Er is heel veel veranderd, geeft Lock toe. “Ook in de maatschappij en de kerk. En in het bestel. Ik begrijp het als christenen zeggen: Dit is mijn programma niet over bijvoorbeeld ´Adieu God´. Maar het gemak waarmee men ons op afstand met de pen neersabelt, betreur ik diep. Ik vind het zonde dat wij zo met elkaar omgaan in christelijke kring. Onbegrijpelijk.”

Maar veel gelovigen kunnen sommige programma’s en de makers ervan niet meer volgen. Zoals dat boegbeeld Andries Knevel demonstratief voor de tv afstand nam van het creationisme en evolutionist werd, een leer waar de oprichters van de EO zich fel tegen hebben verzet.
Lock: “Andries is geen evolutionist. Geen Darwinist althans. Hij heeft gezegd dat hij tot een ander inzicht over het scheppingsverhaal kwam.” Dat het voor sommige gelovigen achter de omroep een koude douche was, begrijpt hij. Dat zij met lawaai afscheid namen niet. “Onze missie is niet veranderd. De kern van alles is dat het om de Here Jezus draait. Het wonder van het Evangelie is dat God in elke tijd iets van Zijn liefde laat zien. Wat centraal staat in de 66 boeken van de Bijbel is Zijn Zoon. Dat is ook zo in de 50-jarige geschiedenis van de EO. Ook die beweegt zich door de tijd. Net als ons persoonlijke geloof. Wie zegt: Ik geloof precies hetzelfde als vijftig jaar geleden, heeft volgens mij een dood geloof.”

Weerbarstig
Hij bestrijdt dat het middel tot doel is uitgegroeid, het medium centraal staat en de oorspronkelijke boodschap werd verlaten. “Maar de werkelijkheid van deze tijd is weerbarstig.”
De oprichters waren evangelisten pur sang. Zij vonden dat de ooit mede door Johannes de Heer gestichte NCRV niets meer deed aan verkondiging van het ‘Woord voor de wereld’. Eigenlijk hadden zij het liefst een paar uitzenduren van die vereniging gekregen voor evangelisatie en geloofsopbouw, maar daarvoor bleef de deur gesloten. Toen hebben zij zélf maar een nieuwe omroep gesticht, die volgens criticasters nooit zou gaan uitzenden. Maar dat liep – ondanks spot van heel Hilversum en vrijwel alle media – anders. Jarenlang bleef de EO besmet gebied voor programmamakers en artiesten, die er nu zo’n beetje in de rij staan. Zodat totaal ongelovige popsterren tegenwoordig graag bij het tv-spektakel The Passion seculiere popsongs zingen of het verhaal over het lijden van de Heer vertellen.

Dat evenement leidde bij sommigen binnen de achterban tot het opzeggen van hun lidmaatschap. Net als andere uitzendingen, zoals de programma’s van Arie Boomsma. Een enkele keer trok de EO een al in het nieuws gekomen programma terug, wegens ‘gevoeligheden’ bij de achterban. Vaker kwam zij na een uitzending die stof deed opwaaien met een verklaring die er doorgaans op neer kwam dat het allemaal goed was bedoeld, maar fundamentalisten in de achterban het helaas niet goed hadden begrepen.

Is het niet vreemd dat kennelijk niemand bij communicatiebedrijf EO al van tevoren beseft waarover deining uit zal breken?
Lock: “Waar gehakt wordt, vallen spaanders. Het is mensenwerk. Het is heel eenvoudig van de EO een risicoloze organisatie te maken. Dan experimenteren we niet meer. Maar ik vind het belangrijk dat we allerlei wegen zoeken om de essentie van het Evangelie weer te geven. Liever met vallen en opstaan je weg gaan dan de talenten onder de grond begraven. Wat voor de een bijna onvergeeflijk is, kan de andere gelovige wel waarderen.”

Gestraft
In de dramaserie ‘Als de dijken breken’ kwam het Evangelie, het Woord voor de wereld, niet ter sprake, bijvoorbeeld. Elke andere omroep had die uit kunnen zenden. Daar schreef hoofdredacteur Leo Habets van Uitdaging over.
Lock: “In die serie kwam wel het thema van de vergeving aan de orde. Onze programmering heeft drie schillen. We maken programma’s omdat we onderdeel zijn van de Publieke Omroep, onderscheidende maatschappelijke programma’s en veel programma’s die expliciet over het geloof gaan.”

Hij wijst er op dat de EO minder zendtijd en geld kreeg door niet te fuseren, zoals de meeste andere omroepen. “Wij zijn daarmee gestraft, omdat we zelfstandig wilden blijven. Daardoor werden we automatisch kleiner dan andere omroepen. Maar de identiteit van de EO was ons te lief om in een groter geheel op te gaan. We zenden ook programma’s als Nederland Zingt, de Kapel, Geloof en een Hoop Liefde enzovoort uit. Daar gaan de criticasters al te gemakkelijk aan voorbij.”

Campagne
Zonder kleerscheuren kwam de EO er niet af, vinden als de oprichters denkende christenen. Zo heeft de EO – tot hun verbijstering - de taak op zich genomen alle kerken te vertegenwoordigen binnen de publieke omroep. Onderwerpen die binnen de breedte van de protestantse traditie spelen, komen in de programma’s terug. Een gevolg was dat de remonstrantse ds. Tom Mikkers als programmamaker bij de EO is gaan werken. Eerder was hij verantwoordelijk voor de reclamecampagne ‘Mijn God’, waarin een ‘moderne’ god werd gepresenteerd, die volledig voldeed aan de eisen van deze tijd en de zich progressief wanende mens daarin. Een God die bijvoorbeeld homo’s in de kerk trouwt en Zich geheel aanpast aan de menselijke maat.

“Dat zou niet mijn campagne zijn”, zegt Lock, die overigens eerder in een persbericht meldde mooie programma’s met Timmers te gaan maken. Nu vraagt hij of de verslaggever Mikkers kent en vindt hij het jammer dat er geen ontmoeting plaatsvond. “Onze taak is het protestantisme te representeren. Maar het is aantoonbaar onjuist dat wij dezelfde weg gaan als de NCRV, zoals sommigen zeggen. Het draait bij ons om Jezus. Daarom wilden wij dus ook niet fuseren.”

Het goede zaad zit bij de EO, deel uitmakend van de NPO, tussen het verkeerde, lijkt Lock te bedoelen. Via The Passion komen duizenden mensen die nooit een kerk bezoeken en stok ongelovig zijn toch in aanraking met verhalen uit de Bijbel, constateert hij. “In Rotterdam, waar we het programma toen opnamen, had je een voetbalkroeg en daar stond de TV aan. Iemand vroeg of ze naar The Passion op NPO 1 konden schakelen, want het ging tenslotte over Rotterdam. Ze keken er naar en op een gegeven moment ging het er om wie meer van de Bijbel wist. Maar ze kregen verschil van mening over wat er wel en niet in stond. De kroegbaas kende een buurvrouw die volgens hem naar de kerk ging en die moest er dan maar bij komen. Hij haalde haar en ze vertelde over de Bijbel. Drie van die gasten zijn naar een Alpha cursus gegaan en twee hebben zich inmiddels laten dopen.”

Geen concessies
De EO doet volgens hem geen concessies aan het evangelie. “De kerken lopen leeg, er zijn nog weinig publieke plekken waar het klinkt. Wij zijn verplicht er een brede programmering op na te houden, maar centraal staat dat wij willen getuigen van Christus. Ik vind dat we als christenen moeten zoeken naar wat ons bindt, niet naar wat scheidt. Er gaat veel tijd verloren met elkaar verketteren.
Ik denk vaak aan het beeld van kuddes schapen, die in ons Hollandse polderlandschap worden begrensd door slootjes en hekken. Je kunt je blindstaren op waar voor ieder van ons de begrenzing loopt en of een schaap van de andere kudde er wel echt bij hoort. In Australië werkt dat niet omdat het land te groot is. Daar plaatst de boer de voederbak in het midden van het land en vroeg of laat komen de schapen erheen. Zo moeten wij ons, in een tijd waarbij de secularisatie hard toeslaat, als christenen richten naar de grote voederbak, waarvoor je ook het woord kribbe kunt gebruiken. We zijn verschillend, maar weten ons verbonden in Christus. Bij de manier waarop christenen soms te keer gaan tegen de EO zet ik mijn vraagtekens. Het is onthutsend wat Leo Habets in Uitdaging schreef, zonder zelf contact op te nemen. Ontneem jezelf niet de schoonheid van de ontmoeting en herken dat we volgelingen van Christus willen zijn.”

============================================================================
‘EO was Arminiaans’
EO-directeur Arjan Lock studeerde bestuurskunde en rechten, hoorde van huis uit tot een Gereformeerde Gemeente, maar stapte later over naar de Christelijk Gereformeerde Kerk. Binnen Gereformeerde Gemeenten was men over het algemeen niet zondermeer enthousiast over de EO, want die was volgens de daar heersende opvattingen te ‘Arminiaans’, meldt Lock.
Over zijn salaris van rond de 170 mille per jaar (Andries Knevel verdient trouwens meer) vindt men in de EO-media weinig. Samen met Jaap Kooij vormt Arjan Lock de directie van de omroep, waarbij hij al 22 jaar werkt. Hij begon er – na enige tijd in dienst van het Ministerie van Binnenlandse Zaken te zijn geweest - als journalist bij Tijdsein en specialiseerde zich later in documentaires. Voor de productie daarvan richtte hij in 1999 een eigen bedrijf op, maar directeur Henk Hagoort – later de topman van de NPO – vroeg hem met succes terug als hoofd van de afdeling Informatieve Programma’s en Muziek. Sinds 2008 vormt hij samen met Kooij de Raad van Bestuur van de EO.

Reageren


Klaas

24-08-2018 01:38
Kreeg vandaag weer een bedelbrief, heel erg dat de omroepen nu moeten inleveren. Ik wil best steunen, maar verwacht ook dat niet alleen door inkrimpen. Maar die hoge salarissen eens onder de loep worden genomen, kan best een stukje minder. En dan wil ik ook wel wat inleveren door middel van een bijdrage.

A.Vermeulen

07-07-2018 06:51
Ik vind de EO prima hoor maar de directiesalarissen niet De directeur kan met minder.
Andries Knevel verdient te veel ,onze kerk heeft eens een EO bobo als voorganger aangenomen ,deze man woont nog steeds in een villa in Blaricum,
Presentatoren als de fam.Ragas met een flink prijskaartje.
Het niet willen fuseren met een andere omroep, tewijl dat zeer kostenbesparend is lijkt mij.
EO ga bij je zelf te rade en probeer je te onderscheiden van de rest en wentel je in bescheidenheid.

Benne Solinger

03-02-2018 10:25
‘Hoewel ik hier niet inga op onderdelen van het artikel, voel ik wel degelijk met de schrijver mee.’ schreef ik zojuist als ingezonden onder het artikel waar de heer Lock nu op reageert.. Verder schreef ik:’Was vanaf het begin lid van de EO. Ben dat nu al langere tijd niet meer.. Waarom? Ik denk dat de politieke invloed op onze omroep groot is. Het lijkt me moeilijk om in dit geweld een omroep te hebben die geen water bij de wijn doet. De eenheidsworst in omroepland is groot geworden.. Te groot.. Men wilde af van de verzuiling en dat is gelukt.. althans als je kijkt naar de bestaande omroepen.. Maar er is een nieuwe verzuiling binnengehaald... denk aan bijvoorbeeld: BOS; OHM; NIK; NMO en kijk eens naar bijvoorbeeld het jeugdjournaal en het journaal.. naar mijn idee kleurt dat ook naar een bepaalde mens-/maatschappijvisie.. Ik begrijp dat de wereld verandert, ik begrijp dat we keer op keer moeten zoeken naar ons antwoord op nieuwe ontwikkelingen.. Maar als je Christen bent zul je je mening en antwoord steeds moeten toetsen aan het Woord van God.. Ik zou willen oproepen tot gebed voor de overheden en de tv-makers.. Want makkelijk is hun werk niet, maar verantwoordelijk heel erg.’ Tot zover wat ik schreef onder het eerste artikel.. Nu ik de reactie van de heer Lock lees.. kan ik het hierbij laten en hem toebidden dat de Heilige Geest hem inspiratie, geloof, hoop en liefde zal geven, maar ook moed en onderscheidingsvermogen.. Benne Solinger.. www.Beninbeeld.nl

Jan

08-04-2017 12:22
@Theo. Maar de EO is van het protestantisme: ieder zijn eigen 'geloof', we moeten nuanceren en elkaar respecteren en gedogen (onbijbelse begrippen).
Dan is niet ingrijpen bij onberouwelijke overspel op zich toch niet zo vreemd? Wie zou dat op zijn geweten willen hebben en daarna met mediapek-en veren besmeurd willen worden? Het bestuur niet dus. Goed dat zich een aantal christenen beschikbaar hebben gesteld voor de bestuursfunctie.

Jan

08-04-2017 12:08
"“Onze taak is het protestantisme te representeren" O ja? Ik dacht dat dat geldt voor het evangelie. Of zijn die twee identiek?
Voor mij is wel duidelijk dat de EO indertijd (maar het kan ook nu nog) als family 7 en GNR buiten het bestel verder had moeten gaan. Ds. van der Veer zag dit niet als reeel en met een ambtenarensalaris van 170.000 Euro zou ik alternatieven buiten dat bestel ook zo lang mogelijk links laten liggen.
Maar onder deze leiding de glijbaan af voelt lekker, je zakt alleen steeds verder af omwille van de financien uit het publieke bestel. Een heilloze weg Lock

fokko

27-03-2017 05:33
U schrijft:Wie zegt: Ik geloof precies hetzelfde als vijftig jaar geleden, heeft volgens mij een dood geloof.”
Ben ik blij dat mijn geloof al 50 jaar springlevend is en niet dood. groeten Fokko

G van Ginkel

27-03-2017 12:52
Dank u voor dit artikel in Uitdaging. Wij maken ons ook zorgen over de geestelijke richting waarin de EO gaat. Dit artikel verwoordt zaken de we we merken en waarop de EO tot nu toe niet heeft gereageerd.
Als de missie van de EO onveranderd "Christus centraal stellen" is, hoe is dit bijvoorbeeld te rijmen met de inhoud van Visie?: Artikelen van Annemarie: Porno 2- roze koek (is dit een vervolgserie?). Pechtold op de voorpagina en podium geven om 'barmhartigheid' uit te leggen. Andere artikelen in dit blad die qua inhoud vergelijkbaar zijn met die van Libelle. Het mediabeleid voor de omroepen verplicht de EO toch niet tot dergelijke inhoud? Waarom deze keuze?
Hoe kan men Christus centraal stellen met zaken die lijnrecht ingaan tegen de Bijbel?

PS Ook het artikel "Wordt Nederland een islamitisch land?" van L Habets is zeer ter zaken! Politici steken helaas hun kop in het zand voor deze problematiek. Moeten wij onze kinderen de praktijk van christenen in moslimlanden gunnen? Willens en wetens martelaarschap op ons laten toekomen? Politici zouden de Nederlandse bevolking hiertegen moeten beschermen!

Herman Spaargaren

27-03-2017 11:39
Vruchten en boom? Bron die twee soorten water geeft. We moeten blij zijn dat er af en toe nog wijn bij het water zit. Zullen we maar hopen dat als je veel verdient, dat je dan ook veel aan het werk van de Heer en goede doelen geeft? Waarom kunnen er geen creatieve Bijbelstudies in programma' s verwerkt worden? Een moslim die vergeving aanbiedt vind ik wel spectaculair, maar waarom moet je een minister willen vermoorden omdat bij een storm de dijken breken?

José van Merrebach

27-03-2017 08:27
"Een Bijbelstudieprogramma, bijvoorbeeld, krijg ik er niet door. Het past niet binnen de profielen van de zenders en 'overigens kijkt de huidige kijker daar ook echt niet meer naar.'"
Dan ben ik zeker geen 'huidige kijker'.... Gelukkig kan ik op Family7 nog een keur aan Bijbelstudies vinden en réken er maar op dat ik daar naar kijk!!
"Er is heel veel veranderd, geeft Lock toe. “Ook in de maatschappij en de kerk. En in het bestel."
Maar GOD is niet veranderd meneer Lock!
"Wie zegt: Ik geloof precies hetzelfde als vijftig jaar geleden, heeft volgens mij een dood geloof.” "
Nogmaals meneer Lock: GOD is niet veranderd en ook de boodschap van Zijn Zoon niet en die boodschap gaat over het Koninkrijk van God en dat is óók niet veranderd!
"In de dramaserie ‘Als de dijken breken’ kwam het Evangelie, het Woord voor de wereld, niet ter sprake, bijvoorbeeld. Elke andere omroep had die uit kunnen zenden. Daar schreef hoofdredacteur Leo Habets van Uitdaging over.
Lock: “In die serie kwam wel het thema van de vergeving aan de orde."
Als je heel diep graaft kun je in 90% van alle tv-uitzendingen/series wel iets 'christelijks' vinden. Maar het gaat er toch om dat je het Koninkrijk van God in de huiskamers wil krijgen??
En zo kan ik nog wel even doorgaan....
Wij hebben afgelopen 1 januari ons lidmaatschap van de EO opgezegd, na 22 jaar trouw lid te zijn geweest.
Wij hebben de verschuiving naar Family7 gemaakt, die zich wél profileert als een Bijbelgetrouwe omroep en programma's en Bijbelstudies uitzendt die getrouw zijn aan God's Woord.
Het is met pijn in mijn hart dat ik de EO zie afglijden van het rechte Woord naar een houding die steeds meer en meer gelijkvormig aan de wereld wordt, en daar wensen wij geen deel meer van uit te maken. Alle 'mooie' woorden van meneer Lock ten spijt......

Theo

27-03-2017 12:15
Men is ziende blind en horende doof wat de EO betreft . Heel erg tragisch . De oprichters van de EO draaien zich om in hun graf . Onbegrijpelijk overigens dat Arjan ( Ver) Lock nog zijn functie kan houden bij de EO , nu hij zijn vrouw heeft verlaten en hokt met een vrouw die zijn vrouw niet is ! Wat een voorbeeld !!! Het argument zal wel zijn dat de Heer het goed vindt en dat je niet de eerste steen moet werpen , want dan ben je liefdeloos en toon je geen begrip . Men vergeet daarbij dat God niet alleen liefdevol is maar ook HEILIG . De geschiedenis van Ananias en Safira past niet in de gedachtengang van deze " christenen . Laten we bidden dat de ogen opengaan !

M. van Putten

26-03-2017 10:13
De heer Lock draait in dit artikel de zaak om. Hoe typisch. Tevens is zijn verhaal tegenstrijdig. Aan de ene kant geeft hij toe dat ze concessies moeten doen en aan de andere kant beweert hij dat deze concessies geen gevolgen hebben voor het Evangelie. Waarom dan zo breed uitmeten dat er concessies moeten worden gedaan als die geen gevolgen zouden hebben voor de Bijbelse boodschap (de reden van het artikel van Leo Habets en al de andere scherpe kritiek tegen de EO). Dit is een nogal nietes, welles discussie. Toch zijn er 'bewijzen' en 'feiten' dat sommigen vinden dat het Evangelie wel geweld wordt aangedaan. Dat de EO Remonstrants zou zijn is onzin. Ja, de Evangelische Beweging zet zich af tegen de traditionele Kerk in het algemeen, maar dat dit gebaseerd zou zijn op fijnzinnige gronden over een ruzie tussen de Protestanten en Arminianen uit de tijd in de 17de eeuw is onaannemelijk. DE Evangelische Beweging is van oorsprong eerder anti-intellectueel!