#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Islam

Wordt Nederland een islamitisch land?

Om te kunnen blijven bestaan heeft een volk een gemiddelde groei door geboorte nodig van 2,1 kinderen per vrouw. Is die groei over langere tijd minder dan zal een volk, en de daarmee verbonden cultuur, afnemen en uiteindelijk uitsterven.

Door Leo Habets

Nog nooit heeft een volk met een geboortegroei van minder dan 1,9 kinderen per vrouw op den duur kunnen overleven. Bij een geboortegroei van 1,3 kinderen per vrouw zijn 80 tot 100 jaar nodig om weer tot het oorspronkelijke aantal mensen te komen. Dat lukt echter niet omdat door de kleinere bevolking ook de economische mogelijkheden drastisch afnemen.

Bijvoorbeeld: Als twee paren ieder één kind hebben dan zijn er half zoveel kinderen als ouders. Als die kinderen ook weer elk één kind hebben, zijn er vier keer zoveel grootouders als kleinkinderen. Niet alleen neemt zo de bevolking héél snel af, de zorg voor de oudere generatie moet door een steeds kleiner deel van de jonge bevolking worden gedragen. Dat gaat niet lukken en zal tot grote spanningen leiden.

Geboortegroei in West Europa
Laten wij nu eens kijken naar de meest recente cijfers over het aantal kinderen per vrouw in West Europa.
Frankrijk 2
Ierland 2
Zweden 1,9
Verenigd Koninkrijk 1,8
Noorwegen 1,8
Finland 1,8
België 1,8
Denemarken 1,7
Nederland 1,7
Zwitserland 1,5
Oostenrijk 1,4
Duitsland 1,4
Italië 1,4
Spanje 1,3
Griekenland 1,3
Portugal 1,2

Niet één land haalt het vereiste aantal van 2,1 kinderen per vrouw. Het gemiddelde in West Europa ligt bij 1,5.

Ter vergelijking de groei door geboorte in enkele islamitische landen!
Niger 7,6
Somalië 6,5
Mali 6,2
Gambia 5,7
Senegal 5,1
Afghanistan 4,8
Irak 4,6
West Bank en Gaza 4,2
Pakistan 3,6
Jordanië 3,4
Egypte 3,3

De gemiddelde groei door geboorte in Arabische landen is 3,4 kinderen per vrouw!

MAAR, de bevolking van Europa neemt niet af
De bevolking in Europa zou dus ieder jaar kleiner moeten worden, maar dat is niet het geval.
Waarom niet?
Door immigratie!
En wie komen hier naar toe?
Voornamelijk moslims!
En als zij eenmaal hier zijn vermenigvuldigen zij zich veel sneller dan alle Europeanen. Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te beseffen dat de balans heel snel zal doorslaan naar een andere kant.

Weet u wat Muammar al-Gaddafi, de voormalige dictator van Libië jaren geleden hierover zei? Allah zal de Islam doen overwinnen in Europa; zonder zwaarden, zonder kanonnen, zonder strijd. We hebben geen terroristen nodig, geen menselijke bommen. De miljoenen moslims in Europa zullen het continent binnen enkele tientallen jaren islamitisch maken.

De ogen openen
Wij moeten onze ogen openen voor deze realiteit. Hier enkele voorbeelden.

Europa
Volgens het onafhankelijke, internationale Pew Research Center waren er in 1990: 29,6 miljoen moslims in Europa. In 2014 waren dat er 44,1 miljoen. De verwachting is dat dit aantal binnen 15 jaar gegroeid zal zijn naar 60 miljoen. Dat is een verdubbeling in nog geen halve eeuw. De volgende cijfers tonen de prognoses m.b.t. het aantal moslims in procenten van het aantal inwoners over 13 jaar (2030): België 10,2%, Duitsland, 7,1%, Frankrijk 10,3%, Nederland 7,8%, Oostenrijk 9,3%, Verenigd Koninkrijk 8,2%, Zweden 9,9%, Zwitserland 8,1%. Men gaat ervan uit dat in 2030: 8,6% van de West Europese bevolking moslim zal zijn.

Frankrijk
In Zuid-Frankrijk is 30% van alle kinderen onder 20 moslim. In de grotere steden is dat zelfs 45%. Bij deze groei is Frankrijk binnen 40 jaar een islamitisch land.

Engeland
In Engeland is de moslimbevolking de laatste 30 jaar gegroeid van 82.000 naar 3.500.000. Een veertig-voudige toename. Er zijn méér dan 1.500 moskeeën, vele daarvan vroegere kerken. De meest gebruikte naam voor pasgeboren jongetjes in het Verenigd Koninkrijk was in 2016 Mohammed.

Nederland
Volgens het PEW Research Centre zal het aantal moslims in Nederland groeien van 1 miljoen in 2010 (6% van de bevolking) tot 1,6 miljoen in 2050 (9,4% van de bevolking). In dezelfde periode zal het aantal christenen in Nederland afnemen van 8,4 miljoen (50,6%) in 2010 tot 6,75 miljoen van de bevolking (39,6%) in 2050. Als die trend zich zo doorzet zal Nederland binnen niet al te lange tijd een islamitisch land zijn.

Duitsland
Volgens de Religionsmonitor van de gerenommeerde Bertelsman stichting denkt 61% van de Duitsers dat de islam niet in de westelijke wereld past. 57% van de bevolking ziet de islam als een bedreiging.

Rusland
Het aantal moslims zal in 2030 gegroeid zijn tot 18.556.000, dat is 14,4% van de bevolking. Meer dan 40% van het Russische leger zal binnen een paar jaar islamitisch zijn.

België
In Brussel is 25% van de bevolking moslim. Daarmee is de islam nu al de grootste godsdienst in de 'hoofdstad van Europa'. Steeds meer christenen verlaten de stad. In minder dan twintig jaar zal de islam de meerderheid vormen. De verboden moslimgroep sharia4belgium zet zich ervoor in de islamitische wetgeving door te voeren in het land. Volgens hen bestaat er geen democratische islam.

Spanje
De Spaanse voetbalclub Real Madrid heeft ten behoeve van de islamitische wereld het kruis op de kroon van het clubembleem verwijderd. Dat lijkt niet belangrijk maar het is een dubbele kniebuiging: voor Mammon en Allah!

De grootste religie
Volgens het PEW Research Center zal de islam in de komende vijftig jaar twee keer zo snel groeien als iedere andere religie. In 2070 zal het de grootste wereldgodsdienst zijn. Het christendom zal niet meer de grootste religie zijn in veel West Europese landen zoals het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Oostenrijk en België. Dat betekent een radicale verandering die langzaam binnensluipt. Europa is bezig een ander continent te worden.

De prijs van tolerantie
Tolerantie betekent verdraagzaamheid. Het betekent het dulden, toelaten of goedvinden van bepaalde feiten. Dat is op zich iets goeds en iets moois, maar tolerantie heeft ook grenzen. Teveel tolerantie gaat al heel gauw over in onverschilligheid, gemakzucht of machteloosheid.
Bovendien werkt tolerantie als communicerende vaten: hoe meer ruimte ik laat, hoe meer ruimte de ander automatisch zal innemen. Hoe toleranter ik ben hoe meer vrijheid de ander zich zal willen veroorloven. Zo keert zich mijn tolerantie op den duur tegen mij: ik word zwakker, de ander wordt sterker.

De islam koekoek
De koekoek legt haar ei graag in een vreemd nest. Dat lijkt op zich niet zo dramatisch. Het probleem is echter dat de jongen van de koekoek veel groter zijn dan de andere vogels en uiteindelijk de eigenlijke bewoners uit het nest zullen duwen. Zo zal de islam koekoek West-Europa uit het eigen nest duwen. Dat gaat vanzelf. Het is slechts een kwestie van tijd.

Boze islam en gelovige islam
Veel aandacht krijgt de kwaadaardige, duivelse kanten van de islam die in groepen, zoals de IS, op de meest verschrikkelijke manier dood en verderf verspreiden. De meeste moslims zijn echter serieuze, vredelievende en aardige mensen. Mensen die hun familie liefhebben en zich willen inzetten voor een goede toekomst.
Dat we ons land niet willen overgeven aan de IS en ons zo nodig met hand en tand zullen verdedigen is duidelijk. Maar, zijn wij wèl bereid ons land en onze toekomst over te geven aan de serieuze moslims?
Het antwoord kan alleen NEE zijn!
Waarom?
Omdat we niets willen afgeven!
We willen het land behouden dat wij opgebouwd hebben en dat gebaseerd is op de christelijke boodschap en onze cultuur.

Welk land geven wij onze kinderen?
Ik heb drie kleinkinderen. Prachtige jonge mensen met fantastische mogelijkheden. Maar in welk land gaan zij opgroeien? Blijft hun basis het christelijke gedachtengoed en de christelijke cultuur waarop ons maatschappelijk leven eeuwenlang heeft gedreven of worden zij uiteindelijk verzwolgen door een islamitische leven met een totaal andere geschiedenis, andere gebruiken, een andere cultuur, andere omgangsvormen, een andere (of geen) democratie, een andere pers, een andere wetgeving en een andere rechtspraak? Is dat de toekomst voor mijn kleinkinderen?

Wat kunnen wij doen?
1. Het Nederlandse volk bewust maken van het feit dat wij bezig zijn ons land zonder slag of stoot over te geven aan anderen en aan een voor ons vreemde godsdienst.
2. De groei van de eigen bevolking stimuleren door het krijgen van kinderen financieel draaglijker te maken en nog betere voorzieningen aan te bieden aan paren met kinderen.
3. Ons christelijke geloof bewuster beleven, intensiever bestuderen en consequenter naleven.
4. Minder immigranten toelaten.
5. Bij de selectie van binnenkomende immigranten de voorkeur geven aan mensen met een christelijke achtergrond. Dat is maatschappelijk te verdedigen omdat er vanwege het beperkte aantal plaatsen sowieso een keuze gemaakt moet worden en omdat mensen met een christelijke achtergrond zich beter zullen kunnen integreren in onze samenleving. Het is geestelijk te verdedigen omdat de Bijbel ons oproept in het bijzonder te zorgen voor geloofsgenoten. Laten wij dus, daar waar wij de gelegenheid hebben, doen wat goed is voor allen, maar inzonderheid voor onze geloofsgenoten (Galaten 6:1o).
6. Het Evangelie verkondigen aan iedereen in Nederland (autochtonen en allochtonen).

Natuurlijk weet ik dat veel mensen mijn gedachten niet zullen waarderen. Ik heb het voorgaande echter geschreven zonder politieke bedoeling en zonder negatieve gedachten of gevoelens over andere mensen. Wat ik geprobeerd heb is feiten aan te dragen die tonen waar wij mee bezig zijn. Dat is niet politiek incorrect, maar het gezonde verstand gebruiken. Wij MOETEN onze ogen openen voordat het te laat is!

=========================================================================================
De meeste cijfers in dit artikel komen van het PEW Research Center (www.pewresearch.org), een onafhankelijk, internationaal opinie- en onderzoekbureau met kantoor in Washington.

Reageren


Mandy

08-09-2019 07:45
Tja, door de eeuwen hebben overal volksverhuizingen plaatsgevonden. Dat zal dus logischerwijs wel weer gaan gebeuren.
Op micro niveau zie je dat; gisteren heb ik hier de zooi achtergelaten..dan ga ik vandaag 2 meter verderop zitten.
Zo werkt dat; als een volk door oorlog of hongersnood gaat verhuizen dan kiest het natuurlijk de meest leefbare plek.
Miss hien moeten wij tegendraads..hopen dat Floortje Dessing een beetje opschiet met dat bomenplan...????
Ik denk eerlijk gezegd dat het binnen 200 jaar ophoud voor de mensheid, maakt niet uit waar je woont.

Anne van Urk

05-09-2019 01:17
Een vraag, hoe is de wereld eigenlijk ontstaan? In Genesis 1: staat: In het begin schiep God de hemel en de aarde, en nadat alles geschapen was, was de aarde prachtig, een paradijs. Toen kwamen de mensen, Adam en Eva. Maar er was ook een slang, die het omzichtigste dier was op aarde. Deze verleiden Eva om van de verboden boom een appel te eten. Toen werden de ogen van Adam en Eva geopend, toen was de Duvel, Satan de Duivel jarig. Toen werden ze uit het paradijs gezet. Toen werden de mensen talrijk op aarde, de nazaten van Adam en Eva. Toen gingen de engelen uit de hemel, vrouwen uitzoeken en nemen, alle die zij verkozen. Toen kwam de zondvloed en de ark van Noach, alleen Noach en familie met de dieren werden gered, want de aarde werd overspoeld door water. Toen droogde de aarde weer op, het leven op aarde herbegon. Abraham, Jakob en Esau. Het volk Israel, Jozef en Egypte. Het koninkrijk Juda, de verwoesting van Jeruzalem, door koning Nebukadnezar van Babylon. De Messias voorspeld, de geboorte van Jezus uit Maria en Jozef in Bethlehem. De vlucht naar Egypte. De twaalf apostelen. Jezus door de joden afgewezen, gevangen genomen en aan de paal gehangen. Zijn opstanding na drie dagen. De apostelen Petrus, Johannes en Jakobus en Paulus en Thimotheus. De afval van de Bijbel. Keizer Constantijn de Grote van het oost romeinse rijk. De Concilies Nicea en Athanazius in het jaar 325 na christus, met het vastleggen van de christelijke feestdagen en geschriften, de zondag viering. Constantijn die eerst ongelovig was, zag tijdens een veldslag in de zon een kruis aan de hemel staan, en hoorde een stem zeggen, in dit teken zult gij overwinnen. Het oprichten van de islam door Mohammed in 600 a 700 na christus. De kruistochten in 1100 a 1200 na christus. Een sprong naar 1914, Openbaring 12: vers 7: Jezus koninkrijk in de hemel opgericht. Satan de Duivel met zijn engelen naar de aarde geslingerd, en hij heeft grote toorn, daar hij weet dat hij nog een korte tijd heeft. Die korte tijd is 120 jaar net zolang als de dagen van Noach waren. Genesis 6: De laatste dagen genoemd, tot de grote verdrukking, en Armageddon komt.

Missy

28-08-2019 12:40
Islam is negatief barbarisme en afbraak.
Allah is de duivel,niet God.
Profeet Mohammed staat voor vrouwenslavernij en pedofilie.

Wordt wakker.

Ali

27-08-2019 02:58
Door alle haat die ik net allemaal heb gelezen is mijn geloof in ALLAH juist
sterker geworden.

Het plan van de duivel en zijn aanhangers is mislukt.

Mona

07-08-2019 09:56
@de heer Farid. U trekt de bijbel uit zijn context. De profeten vroegen wie de antichrist is. Hoe te herkennen. De antichrist komt als een engel des lichts. Hij komt uit het oosten trekt naar westen. Hij zal zeggen God heeft GEEN ZOON. Is 666. Zoals u bekend is. Staat dit haaks op de koran.666 is goed in de koran. En zegt god heeft geen zoon. Komt uit het oosten. Moord in naam van. Jezus was vrede, Mohamned drong landen binnen en hakte koppen af. Oh oh wat liefdevol. Kijk eens YouTube armageddon news. The mark of the beast. De islam is de antichrist. Jezus gaf ZIJN LEVEN. Mohammed NAM EN NEEMT LEVENS.

Mona

07-08-2019 09:51
@de heer Farid. U trekt de bijbel uit zijn context. De profeten vroegen wie de antichrist is. Hoe te herkennen. De antichrist komt als een engel des lichts. Hij komt uit het oosten trekt naar westen. Hij zal zeggen God heeft GEEN ZOON. Is 666. Zoals u bekend is. Staat dit haaks op de koran.666 is goed in de koran. En zegt god heeft geen zoon. Komt uit het oosten. Moord in naam van. Jezus was vrede, Mohamned drong landen binnen en hakte hoppen af. Oh oh wat liefdevol. Kijk eens youube armageddon news. The mark of the beast. De islam is de antichrist. Jezus gaf ZIJN LEVEN. Mohammed NAM EN NEEMT LEVENS.

Max

24-07-2019 07:23
Farid zei:De islaam is een prachtige geloof...Gedurende de laatste 1400 jaar werden minstens 270 miljoen kafirs (niet-moslims) gedood in de jihad....De Islam is geen godsdienst, maar een verderfelijke politieke veroveringsideologie, zoals het nazisme en stalinisme. Het is een denktank van terreur en geweld en mag niet worden vergeleken met de liefde en barmhartigheid van het Christendom. De islam lijkt eerder een sekte, dan een oorspronkelijk geloof. Aanwijzingen voor dat sektarisch karakter zijn bijvoorbeeld de doodstraf op uittreden en de zeer merkwaardige oproepen om te liegen en te bedriegen tegenover de buitenwereld (soera`s 2:225, 3:28, 40:28, 66:2)...De wereld moet de ISLAM officieel verklaren als de grootste bedreiging voor de mensheid!...

Daniel Plijter

13-07-2019 02:13
Ieder zijn ding, maar ik hoop dat de islam zich niet voortzet in Europa. Ik wil geen islamitische wetten in mijn land. In de jaren '60 - early '00s werd alles losser en gemakkelijker. Nu wordt alles weer conservatiever, strakker en moeilijker. Je kan niet meer zeggen wat je denkt, mensen worden preutser :(( Helemaal islamieten met hun achterlijke kledij. Ik wil gewoon schaars geklede meiden en geen boerka's zien. Geloof is goed, maar religie is een stompzinnige uitvinding van de mens. Een machtsmiddel dat alleen maar voor terreur en ellende zorgt. Eindelijk stapten steeds meer christenen af van hun geloof en dan komen die islamieten met hun nog debielere uitspattingen van een godsdienst. Ik heb niets tegen buitenlanders, maar val me niet lastig met je geloof en probeer ons vrije leven niet met jullie weirdo gedachtenkronkels te beïnvloeden. Buitenlanders kunnen hier wonen als ze stroken met onze gedachtengang en onze normen en waarden. Kom je hier en wil je ons jou normen en waarden opleggen? Blijf dan lekker thuis als je die normen en waarden zo koestert, waarom kom je anders hier? Als je naar een ander land vertrekt, doe je dat toch omdat je overtuigd bent dat hun levensstijl beter is dan die in je eigen land!? Pas je aan of rot lekker op. Klinkt hard, maar zo zou het moeten zijn. En nee ik stem niet op Geert Wilders. Maar laten we van Nederland wel weer dat leuke No-nonsense land maken, let's party and f*ck religion (met name de islamitische, boerka's ????).
Islamieten zetten met hun gedachtengang en beperkte ontwikkeling alles terug naar de middeleeuwen. Eerlijk is eerlijk moslims lopen gewoon een paar eeuwen achter.

Anne van Urk

28-06-2019 12:54
De islam is pas ontstaan na wat de Bijbel zegt, dat de afval zal komen! In 1 Johannes 2: vanaf vers 18 staat te lezen: Jonge kinderen, het is het laatste uur, en zoals gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn er ook nu vele antichristen opgestaan uit welk feit wij te weten komen dat het laatste uur is aangebroken. Zij zijn van ons uitgegaan, maar zij waren niet van ons slag, want indien zij van ons slag waren geweest zouden zij bij ons zijn gebleven. Doch zij zijn weggegaan opdat duidelijk aan het licht zou treden, dat niet allen van ons slag zijn! Johannes bedoelde hiermee dat als ze de waarheid van de Bijbel hadden gekend, waren ze niet weggelopen, en hadden ze ook geen andere geloven gaan stichten, zoals de islam, het Boedisme enz enz.Ze hebben zich laten verleiden door satan de engel des lichts, 2 korinthiers 11: vers 12 tot 15.

Anne Ouwehand

06-06-2019 01:48
Als ons Nederlanders niet uitkijken wel. Zonder harde maatregelen los je dit niet op! Ze hebben de media nu al in handen met die ramadan, weg met ramadan en moskeeën sluiten!

Irene

28-05-2019 10:02
Al deze mensen die zich beroepen op het christelijk geloof, wat is er gebeurd met uw naaste lief hebben? Volgens mij staat er gewoon in de 10 geboden dat je je naaste lief moet hebben. Dus ook de moslims moet je lief hebben of het nu je zogenaamde vijand zou zijn. Dat maakt niet uit! Heb je naaste lief! Een beetje christen helpt juist zijn naaste zonder dat je hen het land uit willen werken. Ook zij hebben recht op het christelijk geloof en dat kunnen wij hun vertellen. Een beetje fatsoen mag ook wel!!!!

Hannah Ouwehand

02-04-2019 11:44
Tja wel, zover hebben de Nederlanders het al laten komen, de schuld van de politiek. Zeker in de eerste plaats de partijen, PvdA, GroenLinks, D66 en niet in het minst CDA en VVD. Het leeglopen van de kerken is hier ook debet aan, mensen geloven niet meer. Het christen zijn neemt af. Maar het ergste is zijn de horde uit het buitenland, door toedoen van de boven genoemde partijen, die alles maar binnen halen en alles maar toelaten. Er is geen orde en regelmaat meer. die hun alles in handen stoppen, in de vorm van liefdadigheid deze bevoorrechten, boven de gewone Nederlanders. En het toestaan tot bouwen van vele moskeeën die niet bij onze cultuur passen.

Anne

18-03-2019 12:00
Het gevaar dreigt, er komen steeds meer moslims bij. Migranten en de hier al woonachtige opgroeiende nazaten hiervan! Dit wordt een bedreiging voor de meestal christelijke Nederlanders van orgien, die hun toekomst en werkgelegenheid zien verdwijnen. De islam past niet bij Nederland, en het op de grond liggen en hard Allah roepen, past niet bij onze identiteit en cultuur! Nederland is een christelijk land, en dat moet zo blijven! Hoofdoeken en kaftans verpesten ons straatbeeld, ook in winkels met hoofddoeken achter de kassa! Ook in de politiek dringen ze door, dat zie je aan die kamer voorzitter, welleswaar zonder hoofddoek en die nieuwe Denkpartij!

Lieselot Degenhart

02-03-2019 08:07
Wat ik bedoel te zeggen in mijn eerste reactie is dat als de 1 "zijn god" beter vindt dan een ander "zijn god" je hier niet thuishoort. Alle tradities, regeltjes, Normen, waarden en visie vanuit Islamitsch perspectief strookt in niks met de Nederlandse samenleving.

Lieselot Degenhart

02-03-2019 05:21
Mensen en de verschillende landen op de wereldkaart hebben op zijn minst 1 ding gemeen. Beide hebben grenzen nodig. De Islam hoort niet thuis in Europa en zeker niet in Nederland ( gezien onze geschiedenis) Mensen van islamitische afkomst horen thuis in een Islamitisch land. Nederlanders begrijpen de Koran niet, begrijpen de hoofddoek niet, begrijpen de bouw van islamitische schooltjes niet met het daarbij horende onderwijs. En waarschijnlijk hebben autochtone Nederlanders nog minder geduld en respect voor de totaal verschillende cultuur en gedachtengoed van islamitische mensen. Het is niet voor niks dat inwoners van Nederland hun religie en hun kerk jaren geleden de rug heeft toegekeerd en nu worden geconfronteerd met mensen die kerk en staat niet scheiden en alles doen om hun geloof, hun cultuur op te dringen in landen die altijd verkondigen de vrijheid die een democratie met zich meebrengt zo belangrijk te vinden. Welke vrijheid? Waren burgers van Europa voor of tegenstander van de EU? Juist we waren massaal tegen en dus werd het ons door de strot geduwd. Want een verenigd Europa zou de oplossing zijn voor alles. WerkloosheidWelke vrijheid? Welke democratie? De politiek is wars van de werkelijkheid, het duld geen tegenspraak. Marokko is voor de Marokkanen en als je als Marokkaan vindt dat Marokko een mooi land is maar er in Marokko veranderingen moeten plaatsvinden dan zul je ook in Marokko moeten gaan demonstreren en moeten vechten voor een menswaardig en goed bestaan daar! Niet in Nederland of Europa je ongenoegen uiten maar daar waar het hoort. Marokko is een arm land en mensenrechten hebben geen prioriteit en de heersende koning zou zich daar eigenlijk wel verantwoordelijk moeten voelen en zich ook zo moeten gedragen om de simpele reden datgeen te kunnen bieden waar de bevolking om vraagt of wat zij nodig heeft. Want dat is de belangrijkste reden van emigratie. Men is niet tevreden in het geboorteland en dus vertrekken deze mensen naar Europa. Maar Europa en in dit geval Nederland heeft geen behoefte aan nog meer mensen van islamitische afkomst omdat er geen grotere ergenis is dan omgaan met mensen die elkaar op geen enkel gebied begrijpen of tolereren. Door jaren politiek wanbeleid zijn we aangekomen in een tijdperk waarbij we recht tegenover elkaar staan en lijkt het bijna op een perfect geregisseerde stunt vanuit Politieke hoek. Dhr. Wilders heeft het goed geformuleerd. De enige politicus die door heeft wat er gebeurd in Europa en Nederland in het bijzonder.

Ronald

28-02-2019 07:04
Moslims zijn het grootste probleem op deze wereld! Een wereld zonder moslims zou een vredige wereld zijn!!!
Hier in Europa maken moslims misbruik van de echte Europeanen!!! Ze vernietigen de door de Europeanen opgebouwde verzorgingsstaat; plaatsen waar dit volk woont zijn net vuilnisbelten; moslims mogen tegen iedere 'ongelovige' liegen en doen dit eigenlijk alleen maar; ze terroriseren scholen, straten en buurten; ze denken dat ze heel wat zijn, maar snappen niet hoe verschrikkelijk dom en onnozel ze overkomen etc.etc. Het wordt mijns inziens de hoogste tijd iedere moslim uit Europa te sturen. Geef ze de keus....of jullie gaan vrijwillig of het gaat gepaard met geweld!!!
Wij Europeanen willen jullie moslims niet!!! Jullie horen eigenlijk niet eens op deze planeet thuis!!! Dat verdienen jullie niet!!!

Gustaf

28-10-2018 03:09
Ik lees lappen teksten en verhalen.
Bijbel is duidelijk, alles wat buiten de genade van Jezus Christus valt is verloren. Kortom, je leeft niet meer onder de wet maar onder de genade.

Farid

12-09-2018 07:54
Beste mensen. Mijn naam is Farid en ik ben geboren en getogen in Nederland, ik hou van dit land en ik ben moslim. Mijn vader is naar Nederland gekomen als fabrieksarbeider en hij heeft tot aan zijn dood keihard gewerkt om dit land op te bouwen zoals vele moslims dit gedaan hebben. Helaas neemt iedere boot ook rotte appels mee. Ik schrik eigenlijk van de reacties van de mensen op deze site met name de haat naar de islaam.

De islaam is een prachtige geloof, het woord zegt het al, islaam betekend letterlijk vrede, dat er moslims zijn die geweldadig zijn heeft niet met de islaam te maken.
Waarom de islaam zo snel groeit wereldwijd heeft te maken met het aantal mensen die zich bekeren tot de islaam. De islaam de zuiverige geloof die geen deelgenoten toekend aan god de alle machtige.
Er is maar 1 god die het recht heeft om aangebeden te worden. Wij aanbidden god rechtstreeks zonder tussenkomst van een dode man aan een kruis genageld en beweren dat dit jezus christus is de zoon van god, afschuwelijke woorden om te zeggen dat profeet Jezus vrede zij met hem de zoon van god is en aan een kruis is genageld. Voor moslims is profeet Jezus vrede zij met hem veel meer dan een man die genageld is aan een kruis. Jezus was een hele grote belangrijke profeet die naar de kinderen van Israel werd gestuurt om hen te leren het aanbidden van 1 god. Jezus noemt zichzelf de mensen zoon, jezus zegt zelf ik kom niet om de wet der profeten te veranderen maar om te vermenigvuldigen. Wat was de wet der profeten van profeet Noah, Mozes, Ibrahim etc.? Het aanbidden van 1 god zonder deelgenoten toe te kennen.
Helaas zijn jullie de islaam aan het bekritiseren zonder dat jullie je hierin verdiepen. Arabische landen zitten vol met kerken, hoe durf je te beweren dat er geen kerken zijn in Arabische landen. En arabisch heeft niks met de islaam te maken. Er zijn ruim 1,7 Miljard moslims op de wereld waarvan 250 miljoen arabieren, de meeste moslims zijn geen arabieren, maar van alle werelddelen.

Deuteronomium 18.
"Een profeet zal ik hun verwekken uit het midden hunner broeder als u; en ik zal mijn woorden in zijn mond geven, en hij zal tot hen spreken alles, wat ik hem gebieden zal.
Deuteronomium 19.
En het zal geschieden, de man, die niet zal horen naar mijn woorden, die hij in mijn naam zal spreken, van dien zal ik het zoeken.
Iedere vers van de koran begind met Bismillah irahman irahiem. ( In de naam van god de meest genade volle).


Kees

07-09-2018 02:04
Ongelooflijk hoe naïef mensen zijn.
Kijk nu eens naar de cartoon wedstrijd die geert Wilders wilde organiseren. Iedereen begrijpt dat hij dit alleen deed om wederom te laten zien hoe gevaarlijk en ouderwets een groot aantal moslims is. En hoe weinig hersencellen deze mensen hebben. Ieder weldenkend mens wist dat hij deze cartoon wedstrijd zou afblazen maar de aanslag op amsterdam centraal toonde wel weer aan waar hij ons voor wil waarschuwen. Over een jaar of 20 hebben we of een derde wereld oorlog gehad of in heel Europa is nog maar een religie toe gestaan en dat is de islam.
Ik ben er 100% zeker van dat de Nederlanders die nog in dit mooie land leven dan denken zo gek was die wilders nog niet.
Er was 16 jaar gelden een man die dit voorspelde ene pim fortuin.

Johan westers

12-08-2018 06:53
De islam is in de eerste plaats een dwaalleer; als de Hadith noemt dat Abraham ismael moest offeren(en niet isaak) dan begint daar al een grote dwaling. Het ontbreekt ons in Europa aan kennis en onderscheiding. Wat willen we horen van politici en vrijzinnige kerkmensen aan wijsheid, als zij zelf de God van israel hebben verlaten of überhaupt niet geloven in een geestelijk strijd of in God?Als wij de God van Abraham , isaak en Jacob (israel) gaan verlaten, halen wij een andere god, een dwaalleer als de islam, naar binnen. Wee de vrijzinnige predikanten die beweren dat de kerk israel heeft vervangen. Wie de God van israel beledigd en loslaat, die zal het vroeg of laat berouwen. Zonder paniek of angst, u bent gewaarschuwd. Ik werk dagelijks met vele moslims en heb fijne moslimcollega’s, maar men weet dat mijn verhaal hierboven mijn basis is. Ik weet waar ik over spreek. Ik houd er ernstig rekening mee dat ik te zijner tijd niet meer mag zeggen wat ik belijd omdat zogenaamd kwetsend zou zijn. Het zij zo, de gevolgen zijn dan voor mij. Mijn God, de God van Abraham,isaak en Jacob zal ik niet verlaten. De Messias, Jezus Christus, zal regeren vanuit Jeruzalem. Degene die niet in deze waarheid gelooft en dit afdoet als onzin, moet dan maar zijn eigen keuze maken. De islam zal ook moeten erkennen dat de God van israel de Enige is en dat Jezus de Joodse Messias is en niet de mahdi.Wee de christen die deze boodschap niet aan de moslim verteld...........

vader Jakob

24-07-2018 10:02
Een onderwerp wat vrijwel overal 'op de plank' blijft liggen. Daar iets over zeggen in deze tijd is zeker durf voor nodig. Helder, doordacht en met cijfers onderbouwd.
Bedankt daarvoor!

Peter

24-07-2018 05:56
@Albert Groeneberg. Uw (vermeend?) wishful thinking heeft uw denken versluierd. Wel eens in een moslimgemeenschap geweest? Wat weet u van de quoran? gelezen? de afgod van de moslims is een woestijngod zoals de heidense volken rond Israel aanbaden. Stomme afgoden die niets doen, niets zeggen, horen, zien. Het enige wat ze doen is mensen angstig, onzeker en huichelachtig maken. Diep ongelukkige volkeren zijn het. Dat ziet u wel als u er gaat wonen. zulke afgoden heb ik niet nodig. Die nietsnutten op zelfde hoogte zetten als de Schepper van deze wereld en uzelf, de God van Israel is dom en beledigend.

Albert Groeneberg

30-06-2018 10:15
Zolang de mensen niet (willen) inzien dat de god, die men in de allermeeste kerken, sekten en andere “christelijke” stromingen bezingt en bejubelt, in werkelijkheid dezelfde god is van de islam, blijven zij in dezelfde (geestelijke) duisternis ronddwalen als de moslims.
https://www.levensreis.nl/index.php/is-allah-ook-de-god-van-de-christenen/

Jo

06-06-2018 07:40
Kees verwijst naar de cijfers van het CPB. Maar als ik het lijstje van de SVB bekijk met de populairste kindernamen van bijvoorbeeld 2017, en daar geen enkele Arabische naam vind, heb ik altijd twijfels over de officiele cijfers van onze overheidsinstellingen. Vooral als het over dit thema gaat. Ik wil niet beweren dat de cijfers en de lijstjes niet kloppen, maar heb zoals gezegd wel mijn twijfels.

peter

02-06-2018 04:23
Het gaat niet alleen om de percentages en aantallen, ook om het gewicht ervan.
Ergens las ik, 'denk niet dat die 10% ergens in een hoekje gaat zitten'. Die 4-5% zit bepaald niet in een hoekje. Als je ziet hoeveel aandacht die paar % opeist (door geweld en misdaad, door een onbeschoft grote mond op straat, door de aandacht die eraan wordt geschonken in media (zendtijd, vooraan meedoen in fora), politiek, in het claimen van rechten) dan bieden de toekomstige 10% een slecht perspectief.
Autochtoon, wie ben je eigenlijk dat je ons onze eigen rechtbank onthoudt en onze eigen leeftijl wilt laten aanpassen. Wij zijn moslims en hebben onze cultuur. En dat zeggen de politiek en opiniemakers hen na; wen er maar aan. IK NIET
Van mij mogen ze, met een oprotpremie allemaal terug naar eigen land en niks niet gezinshereniging. Ze kunnen het gezin in eigen land herenigen.
We hebben ze NIET NODIG, zoals ik de politiek en media zo vaak hoor zeggen, net zomin als we (hun) drugs of vreemde cultuuruitingen nodig hebben.

Kees

01-06-2018 02:00
M. van Putten "toen Noach als enige gelovige onder de mensen was overgebleven God hem en zijn gezin niet om heeft laten komen"
Zo'n hemelse selectie zou gemakkelijk zijn. Misschien komt het er nog van.

Jan

31-05-2018 05:40
De CU kent al deze feiten, maar ontbreekt het aan moed om er beleid op te maken. Want dat scoort in den Haag slecht (je wordt als PVVer weggezet) en een bepaalde manier om tegen naastenliefde aan te kijken (gewoon op zijn Nederlands tolerant zijn) vereist dit.
Maar Seegers weet heel goed wat dit in Egypte tot stand heft gebracht. Als hij zijn (klein)kinderen als Dhimmies wil laten leven os dat zijn keus. Hij moet dat niet aan andere Christenen als oplossing voorhouden.... uit naastenliefde.
De politiek en zeker de EU wil links of rechtsom de NL cultuur om zee helpen.. opdat die cultuur niet langer een obstakel voor een wereldregering vormt.

BASTIAAN

30-05-2018 09:01
Nederland kun je na 2014 geen christelijk land meer noemen!!! Hoezo? Weet u nog dat zonder veel tegenstand de Statenbijbel van 1637 uit de Tweede Kamer verdween.

EGINHARD MEIJERING schreef een onthullend boek over het proces daarvan: Hoe God verdween uit de Tweede Kamer
De ondergang van de christelijke politiek.

Hij schreef in een samenvatting: Debatteren met de Bijbel in de hand was gebruikelijk tot aan de jaren zestig van de vorige eeuw.

God en openbaring waren eerder de norm dan de uitzondering. In alle belangrijke kwesties waarover de gemoederen hoog opliepen,
van de spoorwegstaking in 1903 tot het toetreden van
Socialisten in de regering van 1939, van het gezantschap
bij het Vaticaan in 1925 tot het Bisschoppelijk Mandement
van 1954, van het ontbreken van de zegenbede in de
troonrede in 1973 tot het aantreden van het Paarse kabinet
in 1994:

Meijering laat zien dat de Bijbel steevast op tafel kwam en als leidraad gold voor veel parlementariërs.”

En hoe is dan nu die Bijbel een houvast voor o.a. het CDA [en nu ook de CU die roomsen en nu zelfs een moslim uit Iran toelaat in de partij en SGP die ook zwabbert met vrouwen en homostandpunt?]

Hoe God verdween uit de Tweede Kamer is een onthullend
boek over de eigenlijk geruisloze verdwijning van de
Christelijke politiek – althans de politiek die zich bij voortduring
beriep op de Bijbel.”

We hebben volgens de Bijbel Israël als voorbeeld [Paulus 1 Corinthe 10] zolang het volk de Here diende leefden zij in vrede en in overvloed. Als zij de Here verlieten en andere goden gingen dienen kwamen de Filistijnen over hen. Zie o.a.1 Samuël 1-5.

De Bijbel verdween uit de Tweede Kamer en nu hebben we dus al een tijd een moslima PvdA Drs. Khadija Arib sinds 13 januari 2016 als Kamervoorzitter. Daarvoor was ze vanaf 12 december 2015 al waarnemend voorzitter.

Daarnaast zijn er al twee moslim Burgemeesters in Rotterdam en Arnhem en ik weet niet hoeveel Wethouders en leden van Gemeenteraden. En Hoeveel moslims bekleden intussen al topfuncties in het Bedrijfsleven, Media, Rechtbanken, Gemeenten, Politie, Nederlandse Krijgsmacht? Enz.

De Islam is net als het Pausdom en de RKK vele eeuwen een bedreigende macht geweest. Lees de Kerk en Zendingsgeschiedenis. Lees ook het boek: Misdadige Pausen van Aat van Gilst en het boek van Werner Keller, Zij [de Joden] werden verstrooid onder alle volken.

Beide godsdiensten, trouwens ook Hindoes en Boedhisten, Communisten en Fascisten hebben Joden en BijbelGetrouwe Christenen hevig vervolgd, op brandstapels gezet, vermoord door hun Inquisitie en Sharia. Zij hebben o.a. Bijbels als verboden Boeken op hun index gezet. Wie dat Boek toch stiekem las werd zonder pardon vermoord.

Gelukkig hadden we Prins Willem de Zwijger die de dwingelandij niet pikte en de Spaanse Wereldmacht Filips II en Alva en zijn Bloedraad/Inquisitie tartte en Nederland 1572 bevrijdde van die satanische godsdienst. Zijn zoon Maurits voltooide dit proces en schonk Nederland dmv Synode te Dordrecht 1619 de StatenBijbel.

Nederland met de Bijbel werd daarna spoedig een Wereldnatie en Stadhouder Willem III zelfs koning van Engeland, Schotland en Ierland.

En nu 2018? Nederland is in grote problemen. Bijbel weg, kerken sluiten aan de lopende band want het kerkvolk is het politiek gewauwel van predikanten meer dan beu. Al decennia verlaten geloven met 60.000 p/jaar zonder spijt hun kerken. Geen wonder: God is uit de Politiek, de Kerken verdwenen. Wat stelt ons volkslied nog voor: Mijn Schild en de Betrouwen zijt gij o God [Welke?] mijn Heer?

Tot op deze dag is de Bijbel in Mekka een verboden Boek. Kerken en Synagogen zal je daar niet vinden. De Paus zwijgt en speelt al jaren onder een hoedje met de Islam. Hij wast moslims de voeten, kust de Koran en noemt dat boek ook Gods Woord hoewel daarin duidelijk geschreven staat dat God geen Zoon heeft.

De Bijbel vertelt wel beter: Johannes 3:16...Jeshua Zoon van God leert...Alzo lief heeft God [JHWH] de wereld gehad, dat Hij gegeven heeft zijn Enig Geboren Zoon [Psalm 2 en 110] opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren ga maar eeuwig leve hebbe. Duidelijke taal toch?

Probeer in een Moslimland en ook nu nog in Katholieke landen, trouwens ook in Communistische landen als N-Korea maar eens een Bijbel te huren in de Bieb of te kopen in een boekhandel.

Waarom haten die machthebbers de God van Israël in dat Boek der boeken? Omdat hun oordeel tot in detail daarin beschreven wordt? Zie Openbaring 6, 13, 16 t/m 20.

Het oordeel over Rome en Mekka en alle afvallige gelovigen zal verschrikkelijk zijn. Drie keer wordt in Openbaring het Boek dat Jeshua dicteerde aan de Apostel Johannes op Patmos over het Oordeel van de Valse profeet gesproken!

Openbaring 16:13...En ik zag uit de bek van de draak en uit de bek van het beest en uit de mond van de Valse profeet drie onreine geesten komen, als kikvorsen;


Openbaring 19:20...En het beest [Rome] werd gegrepen en met hem de Valse profeet, [Mekka] die de tekenen voor zijn ogen gedaan had, waardoor hij hen verleidde, die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beeld aanbaden; levend werden zij beiden geworpen in de poel des vuurs, die van zwavel brandt.


Openbaring 20:10...en de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de Valse profeet zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheden.

Hoeveel PKN en Evangelische Kerken, ook EO en NCRV negeren trouwens ook de Woorden van Mozes, de Profeten, Jeshua en de Apostelen? Geen wonder dat het uiterlijk van deze wereld aan het verdwijnen is.

1 Korintiërs 7:31
Want het uiterlijk van deze wereld is bezig te verdwijnen.

Wie de God van Israël en de Woorden van Zijn Zoon Jeshua [Johannes 14 en 15] verachtelijk terzijde schuift zoals de Tweede Kamer deed in 2014, die heeft smart op smart te vrezen.

Henk en Ina van den Broek

11-10-2017 02:54
Wij kunnen ons vinden in dit artikel, wij moeten ons land en onze christelijke identiteit beschermen. Laten wij onze ogen openhouden. Dit wordt een vruchtbare bodem voor de antichrist en het nummer 666. Wij zijn als land veel te tolerant.

Oscar Lohuis

07-06-2017 10:28
Beste Leo, dank voor dit moedige artikel. Bijna 9 jaar geleden schreef ik een artikel voor Het Zoeklicht met dezelfde strekking en ik noemde daarin dezelfde geboortecijfers. Zeer verontrustend.
http://www.goednieuwsbediening.nl/artikelen/180-nederland-wordt-een-moslimland

Max

28-05-2017 02:00
Anna D.:ha,ha,grappig....blijf maar nog steeds slapen....

Willem van den Berg

12-05-2017 09:43
Het Koninkrijk van God is niet van deze wereld. De Wereld is allang geoordeeld. Hoe christelijk is Europa? Pim Fortyuin stond al vloekend (!) te verkondigen dat het Christendom naar de vernieling ging. Blijkbaar is er een groot verschil in wat Christendom werkelijk is. In ieder geval niet van deze wereld. Niet wat zichtbaar is, en dus ook geen volkstellingen.

Max

22-04-2017 08:54
OPEN JE OGEN, VOOR DE ISLAM ZE SLUIT! ...Na het nazisme en communisme is de ISLAM de derde totalitaire ideologie die ons bedreigt.Voor de Islam(de meest intolerante cultuur op aarde) is de hele wereld wakf, gebied van Allah(’De heerschappij is alleen voor Allah.’-Koran:12:40).En alle landen en gebieden die nog niet door uitsluitend de Islam worden overheerst(Dar al-Islam), worden automatisch als oorlogsgebied beschouwd(Dar al-Harb), dat moet worden veroverd/onderworpen(’Allah duldt niemand in het delen van zijn heerschappij’-Koran:18:26)…Moslims, ongeacht radicaal of niet-radicaal willen dat de hele wereld zich onderwerpt aan de Islam en wetten van de Sharia.Door je niet te onderwerpen aan de Islam, ben je als niet-moslims niets meer dan de vijand van deze politieke ideologie….Twee maal trachtte de Islam Europa te veroveren.Momenteel wordt Europa opnieuw bedreigd door de Islam.Omdat dit met militaire middelen keer op keer mislukte, gooide de Islam het zo’n 50 jaar geleden over een andere boeg, namelijk door middel van miljoenen migranten de Westerse samenleving, stap voor stap van binnenuit te ondermijnen en uiteindelijk over te nemen.Wat ze met de wapens van het verleden niet konden, doen ze vandaag met de geboortegraad en immigratie.Media en politici blijven het maar over vluchtelingen hebben, terwijl het feitelijk over migranten gaat.Vluchtelingen die werkelijk alles hebben verloren, bereiken onze kusten überhaupt niet. Want vluchten kost van oudsher geld, veel geld.In de media worden vaak alle vreemdelingen op één hoop gegooid en wordt er geen onderscheid gemaakt tussen (illegale) migranten en vluchtelingen...Tot de Tweede Wereldoorlog waren er nauwelijks moslims en moskeeën in West-Europa te vinden.Vandaag zijn het er al meer dan 30 miljoen moslims en duizenden moskeeën! Nederland, dat in de jaren zestig slechts enkele duizenden moslims telde, heeft er thans meer dan een miljoen.De massa-immigratie/Al-Hijra/ altijd al een bewuste strategie van de Islam is geweest, om via islamitische kolonisering grondgebied te veroveren en volkeren aan zich te onderwerpen.Het begint met een straat, dan een buurt, een hele wijk en vervolgens de stad. Tientallen landen zijn zo veroverd!Dankzij migratie/Al-Hijra/, werden Indonesië, Maleisië, Centraal Azië en delen van India geïslamiseerd! Mohammed zelf veroverde Medina door de methode van immigratie/Al-Hijra/.Indien een reusachtig land als Indonesië met meer dan 200 miljoen moslims – het grootste islamitische land in de wereld – relatief vreedzaam veroverd kan worden, waarom dan ook niet Europa?In Libanon was er maar een generatie nodig om een duidelijke kristelijke meerderheid in een duidelijke moslim-meerderheid te veranderen. In Maleisie was een moslimpercentage van 51% genoeg om de islamitische republiek uit te roepen.De snelle toename van de moslimbevolking in de meeste Europese landen is niets meer of niets minder dan de derde islamitische verovering van Europa.De geschiedenis van de islamitische veroveringen vanaf de zevende eeuw vertoont grote gelijkenissen met de groeiende islamitische invloeden binnen het moderne Europa. Langzaamaan verspreidt de Islam zijn macht, zij zal niet stoppen totdat geheel Europa islamitisch is...Door de massa immigratie,in West-Europa bevinden zich nu al honderden islamitische no-go zones, waar de autoriteiten niet of nauwelijks meer de controle over hebben. “Vermijd vriendschap met joden of christenen. Doet u dit toch dan zal Allah u beschouwen als een van hen” (Koran 5:51)...“Ongelovigen/niet-moslims/ zijn de vijanden van moslims”(Koran 4:101.)...“God/Allah/ is de vijand van iedereen die niet moslim is”(Koran2:98)...“Wie vrienden wordt met ongelovigen is God ongehoorzaam”(Koran 5:81.)...”Tussen ons en u, is vijandigheid en haat VOOR ALTIJD totdat u gelooft in Allah alleen! (Koran 60.4)”....Europese volkeren vluchten uit hun wijken en komen er nog meer straten en wijken onder moslim controle.Londen en andere steden in England hangen vol met stickers met de waarschuwing “u betreedt een sharia-gecontroleerde zone“.In deze steden, worden de niet-moslims serieel lastiggevallen, vrouwen worden bedreigd (en erger) die geen sluier dragen, en bezoeken van ambtenaren, zoals oud-minister van Binnenlandse Zaken Jon Reid die worden geïnterrumpeerd, “Hoe durf je komen naar een moslim gebied?”In Frankrijk bericht de regering op haar officiële website een lijst van 751 Gevoelige Urban Zones, te beschouwde als islamitische enclaves no-go zones...In bijna alle Europese landen is inmiddels toegegeven dat de multiculturele politiek, zeg maar de integratiepolitiek, heeft gefaald, die de staatskas miljarden heeft gekost en wat totaal niets heeft opgeleverd...Veel mensen de term islamisering niet helemaal begrijpen.Met islamisering wordt niet alleen de toename van de moslimpopulatie bedoeld.Islamisering is een proces waarbij de religie sluipenderwijs alle aspecten van het leven gaat domineren, waarbij de evolutie steeds meer facetten aan geeft van onze samenleving of cultuur worden beïnvloed en gedomineerd door de wetten en gebruiken van de Islam.In Europa is alles aanwezig: shariatestamenten, shariahypotheken, shariascholen, shariabanken, in het Verenigd Koninkrijk bestaan zelfs 85 shariarechtbanken.Het investeren in gebedshuizen en islamitische onderwijsinstellingen heeft ook te maken met de veroveringsstrategie. Moskeeën zijn er tegenwoordig overal in Nederland/Europa. Vroeger waren zij zeldzaam.Deze gebouwen/ kazernes(zei Erdo?an) worden gebruikt om de Islam te verspreiden en integratie in de cultuur van het ontvangende land tegen te gaan, want men is eerst moslim en dan burger, aldus luidt het credo. In moskeeën het handhaven van de sharia wordt gepromoot.Er bestaat nergens ter wereld een moskee,waar vanaf de preekstoel wordt gezegd dat de sharia niet hoeft te worden toegepast.Mocht er wel ergens zo’n moskee bestaan, waar de sharia wordt afgewezen, dan horen we dat graag. Geen enkele imam kan wat anders prediken in een moskee, dan een ideologie, die het wereldbeeld opdeelt in moslim übermenschen enerzijds en ongelovige Untermenschen (in de zeer ruime zin van het woord) anderzijds. De moslimbevolking in Europa wordt ook vanuit islamitische staten gestimuleerd om op partijen te stemmen, die de Islam zoveel mogelijk ruimte geven.Het gescheiden zwemmen van mannen en vrouwen, de gescheiden loketten bij gemeentelijke diensten en het halal voedsel voor gedetineerden zijn ook voorbeelden van die islamisering.Vergelijk West-Europa in de jaren 70 met nu.Dan zie je de toegenomen invloed van de Islam overal.En hoe de Schilderswijk er 35 jaar geleden uitzag? Zagen we daar veroveringssymbolen zoals moskeeën, hoofddoekjes, minaretten, islamitische slagerijen, burqa's, islamitische scholen en djellaba's? Neen. En nu?...Het verloopt allemaal volgens islamitisch plan, en iedereen die daar wat van vind en het een gevaar voor Nederland vind moet zijn muil houden en is een racist...

Jozef

06-04-2017 09:08
Kees als jij het artikel niet goed leest wordt iedere discussie onmogelijk. Habets heeft de specifieke cijfers m.b.t. Nederland uit het PEW Research Center aangehaald. Je blijft een probleem oplossen door het probleem te ontkennen.

Kees

05-04-2017 07:44
Jozef, PEWresearch gaat over wereldwijde groei.
CPB-cijfers gaat over groei in Nederland. Habets' verhaal gaat over wat hij verwacht als groei in Nederland.
CPB meldt dat de geboortecijfers van niet-allochtone vrouwen in Nederland nauwelijks meer afwijken van het landelijk gemiddelde. Daar kunnen de lezers, en ook Habets niet omheen. De strekking van het artikel valt zo in duigen. Heeft dus niet te maken met 'kop in het zand steken'. maar met nuchtere feiten.

Trudy van der Sluis

05-04-2017 01:10
Uw woorden zijn mij uit het hart gegrepen. Het is een geestelijke (satanische) strijd.
1 Petrus 5:8 zegt: "Wordt nuchter en waakzaam. Uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw, zoekende wie hij zal verslinden."
Omdat het een geestelijke strijd is, hebben we geestelijke wapens nodig. De publieke opinie is: tolerantie. En de kerk gaat daarin mee, verkondigt nota bene dat de god van de islam dezelfde is als de God van de bijbel!
De kerk heeft ons helaas niet geleerd om zelf na te denken, en adviseert om alleen maar te geloven wat de dominee zegt. Want: "hij heeft er immers voor geleerd"! En zo is het geloof vaak niet meer dan een een zaak van alleen het verstand geworden, met als gevolg dat er geen kracht meer van uit gaat.
De tegenstander haakt daar gretig op in en gaat de krachtmeting aan.
Als je een probleem wil oplossen, dan moet je op zoek gaan naar de oorzaak. Het beste is dan om bij jezelf te beginnen. Waar is de kerk de fout in gegaan?
M.i. allereerst bij het Concilie van Nicea, toen de kerk afstand nam van haar Joodse wortels: de sabbat naar de zondag verschoof (de dag van de heidense zonnegod), Gods feesttijden (Leviticus 23) veranderde en het heidense kerstfeest invoerde, etc.
Daarna: door het Levende Woord vast te prikken op dode regeltjes van kerkorde en catechismus, hetgeen de vertaling van Gods Woord ten nadele heeft beïnvloed, waardoor wij de betekenis van de originele Hebreeuwse tekst voor een groot deel zijn kwijtgeraakt. In de meeste kerken wordt alleen nog de Verlossing onderwezen, maar de Heiliging, die er onverbrekelijk mee is verbonden, wordt niet geleerd. Hebreeën 12:14 zegt: "Zonder heiliging zal niemand de Here zien!" Lees het volgende artikel:
http://www.verhoevenmarc.be/PDF/Christus-onze-heiligmaking.pdf
Juist de heiliging (= overgave) maakt ons deelachtig aan de grote vreugde, waarvan Nehemia 8:11 zegt: "De vreugde des Heren is uw kracht" (de kracht die wij zo nodig hebben in de geestelijke strijd). Die strijd houdt in: evangeliseren onder moslims, door Hem die in ons woont. Wij kunnen alleen maar GEtuigen, maar Hij OVERtuigt.
Zijn de moslims onze vijanden? De bijbel zegt niet dat wij ons moeten laten overheersen door tolerant te zijn, maar dat wij onze vijanden moeten liefhebben. En wat getuigt van een grotere liefde dan hen het evangelie te brengen? Maar dan wel vanuit de originele betekenis van de bijbel, niet vanuit een 'dode' kerkorde.
Degenen die ons kunnen terugbrengen naar die originele betekenis, zijn de Messiasbelijdende Joden, voor wie de Hebreeuwse grondtekst hun moedertaal is.
Uiteindelijk zal het één kudde worden met één Herder. En aan deze Herder is de overwinning (door ONS heen).
We moeten waakzaam zijn, in actie komen nu het nog kan, en leren leven vanuit Gods (originele) Woord. De vijand is niet mis te verstaan. Ik heb gruwelijke dingen gelezen over hetgeen heden ten dage gebeurt in Iran, onder de islamitische overheersing. Het is een reëel gevaar. Ik schrijf dit niet uit angst, maar vanuit een nuchter inzicht. Spreuken 12:26 zegt dan ook: "De rechtvaardige onderkent wie hem kwaad wil doen."
En in Spreuken 22:3 lezen we: "De schrandere ziet het onheil en bergt zich, maar de onverstandigen gaan hun gang en moeten boeten."
Ik ben blij met uw artikel.
Jozef

05-04-2017 12:00
Kees, die cijfers zijn helemaal niet van Habets, maar van het PEW Research Center (www.pewresearch.org). Concluderen dat die cijfers niet kloppen is een probleem oplossen door het te ontkennen. Hoe heet dat ook alweer? Oh ja, de kop in het zand steken. Probleem opgelost!

Kees

04-04-2017 11:06
De cijfers van Habets kloppen niet!!
Het geboortecijfer van niet-westerse allochtone inwoners is de laatste jaren aanzienlijk gedaald en is bijna op het nivo van de andere inwoners, zie de CPB cijfers op hun website.
Onderbuikgevoelens gevoed door Oudtestamentische profetieën.

djookie van den Bos

27-03-2017 09:02
Shalom Leo,

Bedankt voor dit nuttige artikel. Het is zonneklaar en wat je schrijft is waar.
Het is vast niet politiek correct, want gedraai en gekonkel lees ik er niet in. Het is eerlijk weergegeven.
En de waarheid wordt in de tijd van nu de das om gedaan. De liefde is een uitgehold begrip geworden, en dus een dekmantel voor alles.
Iedereen die ergens een kritische noot bij plaatst heeft de 'liefde' niet.

De Islam is een religie van dood en verderf, niet voor niets was de groot moefti van Jeruzalem Hajj Amin al Hoesseini een vriend van Hitler. Op 1 maart 1944 deed deze groot moefti een dramatische oproep over de radio; "Arabieren! Sta op als één man en vecht voor jullie heilige rechten. Dood de Joden waar je ze ook maar vinden kunt. Dit behaagt aan God, de geschiedenis en de godsdienst. Dit kan jullie redden.
Als je hoort en leest wat er nu aan moordoproepen gedaan wordt in de moslimwereld, vanaf de kinderleeftijd, al in de eerste klassen leren ze vanuit de lesboeken haat en geweld. Hoe krijg je zoiets er ooit uit?
Indoctrinatie en hersenspoeling. Het is levensgevaarlijk, deze hele ideologie.
Er hoeft maar weer een leider op te staan (de Mahdi) en alles in de geschiedenis zal zich herhalen op nog ergere schaal. Het voorbereidend werk is al gedaan in de vergiftiging van het brein. De enige die hier dolblij mee is is de duivel, de vader van de leugen.

De vragen die ik mijzelf stel;
Waarom hebben de Amerikanen en Canadezen destijds hun veelal jonge levens opgeofferd voor de bevrijding van een deel van Europa, waaronder Nederland, als we ons zo naief en bijna onverschillig vrijwillig opnieuw een tiranniek juk op de hals aan het halen zijn?

Is vaderlandsliefde een deugd of een zonde?

Het boek Openbaringen openbaart zich meer en meer in combinatie met het boek Daniel. Wat voorzegd is zal gebeuren; er zal dus een meest vreselijke tijd komen waarin de mensen zelfs de dood wensen maar de dood niet zullen vinden. Bid ik om Gods genade en dat Hij Zijn brandende toorn zal afwenden of dank ik dat ik alles zie gebeuren wat de Bijbel heeft voorzegd en smeek ik Hem om alles met haast te volvoeren zodat de Here Jezus terug komt op de Olijfberg en Zijn Koninkrijk aan breekt waarin recht en gerechtigheid de maatstaf zullen zijn?

Jarenlang lees ik boeken over de holocaust. De meest rauwe en gruwelijke verhalen. Het met geen pen te beschrijven leed. De aarde is doordrenkt met bloed van onschuldigen en denken wij dat het klaar is en dat we weer verder kunnen? Ik denk dat God klaar staat met Zijn oordeel over Europa, over wat wij Zijn oogappel hebben aangedaan. Het volkeren oordeel.
Individueel ligt het anders, de laan der rechtvaardigen onder de volkeren, moge de Heer Zijn Zegen op hen doen neerdalen, op die dappere helden, wat een getuigenis!

Ik heb een paar interessante regeltjes gelezen tussen alle reacties door, iemand schreef; moslims luisteren naar de imam, dat klopt als een bus, het is mij ook letterlijk gezegd door een groep jongeren met wie ik sprak over de Bijbel en de koran, ik moest naar de imam gaan en hem vragen.
Overigens moet ik zeggen dat ik een diepe liefde koester voor mijn Turkse vrienden en bekenden, een enkeling is christen, het merendeel heeft weinig met moskee bezoek, toch houden zij de ramadan en blijven heel betrokken in hun Turkse kringen,
Van harte hoop ik dat zij de Waarheid zullen vinden.
Verder las ik; wees eerlijk christenen in Nederland en vraag aan de moslims of zij Israel een eigen staat gunnen; ik zou zeggen, inderdaad, vraag dat eens!
Een paar mensen menen te lezen dat de angst regeert in het geschrevene, zo heb ik het niet ervaren, eerder als een profetische boodschap, een oprechte waarschuwing.
ik lees o a in mijn stille tijd in het boek van de profeet Jeremia. Wat een moeilijke boodschappen die niet lekker in het gehoor liggen moest hij van God aan het volk Israel overbrengen en wat een weerstand ontmoet deze moedige man. Niet van de heidenen hoor, maar gewoon van het volk wat allemaal is onderwezen in het dienen van God.

Leo, ik ken u niet en dat doet er ook geheel niet aan toe, ik werd heel blij van uw schrijven nogmaals omdat ik mij soms ook een eenling voel en het gevoel heb altijd tegen de stroom in te moeten zwemmen en dan lees je opeens ook in de vele reacties dat er meer mensen zijn die ook de waarheid onder ogen durven zien. Laat u de mond niet snoeren. Blijf schrijven want wij hebben u nodig!
De zegen van de Almachtige, Djookie van den Bos

Otto

26-03-2017 08:41
Je spreekt van vluchtelingen in het oude testament, die zich aan de regels hielden van de God van Israel(zie Deuteronomium 31 vers 12) zie ook(Deuteronomium 26 vers 10) lees ook Deuteronomium 7 vers 16 deze laat zien dat wij het volk met de afgoden, die Jezus niet erkennen ook in Nederland daar niet mee samengaan(niet haten) maar geen verbintenis aangaan met hun geloof, zelfs niet in hun tempels komen zie ook Leviticus 22 vers 17 t/m18 ook daar zegt God dat zij de God van Israel moeten gehoorzamen, en niet hun afgoden. Ook Leviticus 24 vers 16 geeft aan waar de vreemdeling zich aan dient te houden, ten aanzien tegen de God van Israel., en Leviticus 25 vers 42 t/m 46 spreekt ook voor zich zelf wat de bijwoners, en vreemdeling betreft. Ook 1Koningen 8 vers 41 spreekt over de vreemdeling die niet tot het volk behoort, maar komt om God te dienen. Ook wil ik graag nog opmerken, dat door de instroom van Moslim vluchtelingen de haat tegen het joodse volk alleen maar toeneemt, want hoe mooi ook, zij brengen een enorme joden haat mee, en daar maak de EU zich ook zorgen over. Het is toch niet normaal, dat er in ons land, door de instroom van Moslim vluchtelingen, en Moslims die hier al verblijven de Joodse Synagoge/scholen constant beveiligd moeten worden, voor Moslims. Ik heb een vorig jaar een reportage gezien uit de rivierwijk in Amsterdam, en daar vertelde Moslim jongeren, dat zij het zo spijtig vonden, dat zij in 1940 hier niet waren, want dan hadden zij Hitler wel even geholpen, en hier reageert christelijk Nederland niet op, en dan nog omroepen uit hun moskee onze god is groter dan jullie god(vertaald) daar hoor je ook christelijk Nederland niet over, en als je denkt Moslim vluchtelingen te bekeren, dan is dat een klein gedeelte, maar het grote gedeelte zal hun God hier dienen, en op den duur zal de christenen het in Nederland gaan merken.De politieke partij DENK is gevaarlijker dan Wilders, zoals deze omgingen met de Israelische premier, die zij de hand weigerde, en hoor je daar christelijk Nederland over. Hoe de christen vluchteling het moeilijk heeft, en constant bedreigd worden, hoor je daar christelijk Nederland over, ja de SGP begint zich nu toch wel zorgen te maken, maar de CU heeft de Islam tot een beschermde godsdienst gemaakt in Nederland. Ook hoor je nu al uit christelijke hoek , dat de Islam, en de Christenen dezelfde God aanbidden, ook zie je samenwerking tussen moskee, en kerken, en het is hard gezegt, maar dat kan helemaal niet, want een ieder die Jezus niet als Heer erkent is de anti-christ zie 1 Timotheus 2 vers 5t/m6, daarom je moet mensen niet haten, maar wel op geloofsgebied afstand nemen zie de tweede brief van Johannes vers 7 t/m 11 dat moet je als christen genoeg zeggen, en al dat humanistisch gepraat, daar schiet je niets mee op, maar wees wel nuchter en waakzaam, en leg je focus nu maar op christenvluchtelingen, want die zijn al jaren lang in de steek gelaten, en daar heb je christelijk Nederland nooit zo over gehoord als nu met de Moslimvluchteling, als je daar beelden van zou zien, wat er met onze broeder, en zusters over al die jaren dat zij vervolg zijn gebeurd is, en hoeveel duizenden nog gedood worden, daar hoor je niemand over, en het is wel familie hoor, als jij je eigen familielid in verdrukking ziet, dan ga je hem toch helpen en naar je toe halen, maar nee hoor zij worden net zo vergeten, als altijd, daar leg je focus op christenvluchtelingen, en ik kan alleen maar bidden, dat Jezus Heer blijft in Nederland. Hier in deze bijbelgedeeltes nog, lees je nog meer over de vreemdeling: Richteren 2 vers 1t/m5/Jozua 23 vers 6t/m16/Exodus 23 vers 32t/m33/Jeremia 5 vers19/Jesaja 56 vooral vers 3 . Ik wil nog wel even toevoegen, elke vreemdeling die hier naar toekomt, en het volk Israel haat is voor mij niet welkom, want ik kies voor het verbondsvolk Gods, en wij zien steeds meer hoe de weerstand tegen Israel toeneemt, vooral op EU gebied, daarom wees waakzaam!!

Theo

26-03-2017 08:09
Verbijsterend dat er zoveel " blinde christenen " zijn die blijkbaar geleid worden door blinde leiders , die wederom verblind zijn door de valse links geïnfiltreerde media . De Bijbel wordt niet meer gelezen en onder het mom van liefde voor de naaste en de " vreemdeling " wordt de antichrist omarmd en gepamperd . In de Bijbel staat dat je God moet liefhebben met je hele hart maar ook met je VERSTAND . Het lijkt erop dat vele zich noemende "christenen " hun door God gegeven verstand zijn verloren . Beste Leo , dit was een heel goed en duidelijk artikel en heeft niets te maken met angst -hoewel het niet verkeerd is angst te hebben voor het kwaad - maar alles met waarschuwen waar Europa uitkomt , als het zich niet bekeerd van haar dwaalwegen die naar de afgrond leiden . Bravo voor dit artikel en ik hoop dat de ogen van velen open gaan .

Abe de Jong

26-03-2017 07:30
Een goed stuk en de getallen kloppen vrij aardig, echter...
1. Het gaat niet alleen om de kwantiteit...van aanwezige personen, maar om de kwaliteit ofwel het bijbels geestelijk gehalte in Nederland en Europa.
2. Ik geloof dat de bijbelse kwaliteit sterker is geworden ondanks de leegloop van de kerken.
3. Dat niet-christenen de bijbelse vrijheid onbewust misbruiken is menselijk vanuit ego.
4. Wat wij ermee kunnen als kinderen van God is een uitdaging...DUS wakker worden en niet lauw zijn.
5. Dat God het lijden van vluchtelingen wil gebruiken voor Zijn plan is duidelijk.
6. De planning van God staat duidelijk in Zijn Woord, de bijbel...(volken, talen en natiën RONDOM Zijn troon)
7. Als wij niet in islamitische landen mogen evangeliseren, dan mogen/moeten we het hen in Nederland en Europa uitleggen tot redding van hun ziel.

Dit doen we als evangelisatiegroep elke week en we merken de geestelijke honger van vluchtelingen hier.

Shalom.

P.S. We mogen de barmhartigheid zoals in de bijbel wordt opgedragen, niet BOVEN de bijbelse Gerechtigheid plaatsen. (1e God dienen, en 2e je naaste), want zonder God draag je geen geestelijkke vruchten (Joh. 15)

Andrea P.

26-03-2017 06:54
Ja, ja, het klinkt mooi en vroom dat we met de moslims die naar ons land komen moeten praten. Maar hoevelen van ons doen dat ook werkelijk. We verschuilen ons achter drogredenen!

Astrid Mathot

26-03-2017 06:24
Aan de ene kant staan er tientallen teksten in het OT dat we de vreemdeling liefde moeten bewijzen, die we zeker niet kunnen negeren. Aan de andere kant staat in Deut. 28:15 dat als wij niet luisteren naar de stem van de Heer ons een groot aantal vervloekingen ten deel zullen vallen, waaronder in vers 45 dat 'Steeds meer zal de vreemdeling in uw midden u te boven gaan, terwijl gij al dieper zinkt. Hij zal u te leen geven, maar gij niet aan hem; hij zal hoofd zijn, en gij staart.' Ik denk dus dat wij in het Westen zeer van de Here zijn afgeweken en ons moeten bekeren. De christenen evenzeer. Dat zou moeten doorwerken op de samenleving en tevens ongelovigen en moslims tot jaloersheid wekken. Dit lijkt mij de enige Bijbelse oplossing.

Anna D.

26-03-2017 01:43
Wat een afschuwelijk tendentieus artikel! Dit is populisme overgoten met een christelijk sausje.
Waar zijn we bang voor als christen? God geeft het zendingsveld vóór onze deur!
Ga praten met vluchtelingen afkomstig uit IS-gebied en je ontdekt dat velen snakken naar een christelijk geluid. Het goede nieuws van Jezus is een openbaring voor hen. God zóékt deze verloren mensen en wij - zijn kinderen - verschoppen hen en schilderen hen af als gevaarlijk?
Zijn we zo bang onze verworvenheden te verliezen? Gaan we weer kruistochten voeren of nemen we ons kruis op om Jezus te volgen?
Ga praten met moslims die hier al langer wonen en je ontdekt de pijn van het zich buitengesloten voelen, van het zich in een hoek gezet voelen. Er is veel meer dat ons als mens verbindt, dan wat ons scheidt.
Alle cijfers die genoemd worden, mogen waar zijn. Ja, we leven in een veranderende wereld. Dat is nooit anders geweest, hoewel veranderingen nu misschien wat sneller gaan door de globalisering.
Ja, er is extremisme en dat is best beangstigend. Niet alleen beangstigend voor ons maar ook voor al die op drift geraakte mensen. Laten we elkaar nou niet gek gaan maken en vage onderbuikgevoelens ondersteunen met cijfers.
Daar zou ik op zeggen: word volwassen en zie onder ogen wat de feiten zijn en laat je er niet gek door maken. De wereld verandert, maar onze God niet! Hij heeft zijn Zoon geofferd voor deze op drift geraakte wereld. En daar mogen wij van getuigen, dus grijp je kansen en zoek de verlorenen op - van populist tot socialist en hindoe tot moslim en laat je verrassen door wat de Heer kan doen!


Geert Hoekstra

26-03-2017 11:33
Een eenzijdig en gekleurd artikel, waarin weinig doorklinkt van de Bijbelse omgang met vreemdelingen. In Deut. 10:12-22 lezen we dat de Here God een God is die liefde bewijst aan de vreemdeling. Dat behoort ook de grondhouding te zijn van het volk: "Daarom zult gij de vreemdeling liefde bewijzen" (vs. 19). Het motief is telkens: "Want gij zijt vreemdelingen geweest in het land Egypte" (vgl. Ex. 22:21; 23:9; Lev, 19:34). En uit het NT blijkt dat Jezus Zijn houding niet laat bepalen door de vooroordelen van zijn volk. Wat voor Hem belangrijk is, is de mate waarin men open staat voor het geloof. Niet angst, maar de liefde voor de naaste zou ons denken en handelen moeten bepalen. Het scheiden van vluchtelingen op grond van hun geloof is dan ook een vorm van discriminatie die zeker niet christelijk is. Ik hoop dat er niet meer van dergelijke artikelen in de Uitdaging komen te staan.

Tjerk

26-03-2017 08:55
Het klopt niet dat de meeste immigranten in Nederland moslims zijn. Zie: Stemmingmakerij.net, waar o.a. te lezen valt
Terwijl soms gedacht wordt dat de meeste immigranten moslims zijn, blijkt dat de meerderheid christen is. De meeste daarvan zijn immigranten uit Duitsland, Polen, en de Antillen, en dat zijn er meer dan immigranten uit moslimlanden. Hierbij meegerekend dat tussen 2011 en 2015 een groot aantal Syrische vluchtelingen is opgevangen, is het immigratiesaldo van 1996-2015 nog steeds een groter aantal christenen dan moslims. Het CBS houdt cijfers bij over de aantallen immigranten uit alle landen in de wereld. Flip van Dyke nam deze cijfers en vergeleek ze met data (PDF) van het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW, die kijkt naar het aandeel van verschillende religies per land. zie voor meer achtergrond: http://www.flipvandyke.nl/2016/03/prognose-immigratie-tm-2019-christenen-blijven-in-de-meerderheid/

Hoe christenen in het Midden Oosten om gaan met hun moslimburen is te lezen in het boeiende eenmalige magazine ZOUT, daar kunnen we in Nederland een voorbeeld aan nemen, zie:
https://www.kerkinactie.nl/download/CAwdEAwUUktBWEM=&inline=0

Rien

26-03-2017 05:51
De angst regeert in dit stuk en Godsvertrouwen is ver te zoeken. Jammer, een gemiste kans om de wereld duidelijk te maken dat wij toch altijd nog Zijn hoop mogen hebben.

'Laat Hem besturen, waken,
't is wijsheid wat Hij doet!
Zo zal Hij alles maken,
dat g' u verwond'ren moet,
als Hij, die alle macht heeft,
met wonderbaar beleid
geheel het werk volbracht heeft,
waarom gij thans nog schreit.'

Bazuin

26-03-2017 04:38
. Theo, je vertolkt wat vele christenen denken, maar niet durven uit te spreken.
Daarnaast is een grote groep gehersenspoeld.
In 2018/2019 wil men met alle kerken en geloofsgemeenschappen een menselijk 'verbond' sluiten.
We gaan naar wereld om eens heen 'de eenheid' uitstralen waar Jezus om bad in Joh. 17.
Dan gaan de mensen eindelijk begrijpen waar het in het christendom echt omdraait.
Liefhebben en eenheid. Over de rest mag niet meer gepraat worden. Dan brengt alleen maar onenigheid.
'Nationale Synode' heet dat.
Dat is echter iets wat over heel de wereld gebeurd, in heel veel landen.
Christian Global Forum heet dat wereldland.
Intussen gaat het wereldwijd al heel wat verder.
In navolging van Jezus als christenen liefdevol in eenheid met de moslims leven.
Hallo? In navolging van Jezus. De Islam werd pas eeuwen later uitgevonden door iemand die Jezus niet gekend heeft.
Ja iedere naaste liefhebben, dus ook een naaste die een andere religie aanhangt.
Maar moslims respecteren als 'geloofsbroeders' Dan ben je toch goed verblind.
Ja maar 'Allah' betekent toch ook 'God' en moslims geloven toch dat Allah de wereld heeft geschapen en veel in de Christelijke Bijbel komt toch overheen met wat in de Koran staat?
Veel, ja, dat klopt. Maar ook veel wat ons fundamenteel scheidt. In de Koran staat ook dat Allah de aanvoerder en vader is van alle demonen.
En vraag naar eens aan een moslim of hij gelooft in de God van Abraham, Isaak en Jakob? En of Allah de God van Israël is?
Lieve christenen zijn jullie vergeten de oproep BEROEFT OF DE GEESTEN UIT GOD ZIJN?
En leer je geschiedenis.
De islam heeft zolang ze bestaat, maar één doel: de hele wereld onder haar macht te brengen als het moet met geweld.
Het Ottomaanse rijk, het laatste Islamitische kalifaat, dat grote derde wereldwijk dat ook een groot deel van Europa in beslag nam, is nog maar net achter de rug.
De Internationale Vredesconferentie Parijs van 1919 dat daar een einde aan maakte.
Daar werd toen ook afgesproken dat Israël een eigen staat in Palestina zou krijgen.
Omdat men in de uitvoering van alles laks was volgde de 2e wereldoorlog met de Holocaust.
het een na het ander wordt heel strategisch weer in bezit teruggegeven aan de Islam, nu door terroristische aanslagen en langs de weg van een maas in de westerse democratie.
Wees nu eens eerlijk christenen:
En vraag aan de moslims in Nederland of ze Israël een eigen staat gunnen. Of ze – als ze in hun eigen thuislanden waren gebleven – een Joodse vluchteling zouden opnemen in hun midden en dezelfde rechten zouden geven, die de moslims die hier komen krijgen?
In het geval dat ze daar niet een van harte ‘JA” op kunnen geven, zou ik als christen willen zeggen:
HYPOCRIE. Je verdient niet om te plukken van wat anderen hebben opgebouwd, als je daar zelf – ware het je mogelijk gewest. In dit geval zou ik dus gewoon zeggen: je kunt beter oprotten.
Dat mag ik nu niet zeggen de heren van DENK. Maar tegen de heren van DENK en al die gehersenspoelde christenen, zou ik willen zeggen: DENK EENS NA!

.

Albert

25-03-2017 11:37
Beste Koos, het is meer dan een rekensommetje. Denk je nu werkelijk dat de 10% moslims rustig en dankbaar in een hoekje gaan zitten? We hebben gezien hoe slechts 1000 Turken (moslims) in Rotterdam te keer zijn gegaan. Dat is slechts een heel klein begin. Islam = agressie = catastrofe. Onze tolerantie maakt ons blind!

Koos de Vries

25-03-2017 10:00
Helemaal mee oneens. Je hoeft geen rekenwonder te zijn. Nee. Kijk even mee, ALS de ontwikkeling zo zou doorgaan (worst case geboorteontwikkeling) alleen DAN is er in NL dus in 2050 (!) ruim 9% moslim. So what? Het gevaar in NL zit hem in het oprukkende libertarisme en onverdraagzaamheid. "Wij eerst, ons volk eerst". Jezus heeft een andere houding. Zie zijn omgang met de Samaritaanse.

Lisa

25-03-2017 03:44
Lees het Couwenhove kalergi plan uit 1922,
De resolutie van Straatsburg uit 1975
De motie van Halsema oktober 2010
En u weet genoeg wat Europa en vooral West-Europa
te wachten staat.
Europa moet bruin worden en dan bedoel ik niet de SA van de nazi's maar de kleur van de Europese bevolking.

J. van Dijk

25-03-2017 12:24
Leo, helemaal mee eens. Het is een groot gevaar en zoals Erdogan zijn invloed op Europa vergroot door de Turken hier ; zo zal dat verder gaan. Het is jammer dat velen blind zijn. bij de islam wordt je geacht niet zelf te denken maar klakkeloos de Imam te volgen. Dat is levensgevaarlijk; de ouderen kennen dat nog van Hitler. Je behoeft niet bang te zijn, want de Heer bestuurt het uiteindelijk, maar wij hebben wel verantwoordelijkheid om aan al die moslims het evangelie te brengen en dat gebeurt te weinig.
Het hele multiculti beleid van de regering leidt alleen maar tot verlies van de eigen cultuur, want de moslims zullen zich in het algemeen niet aanpassen, maar eisen dat de Nederlanders zich aanpassen. Ook de houding van Nederland t.o.v. Israël laat al zien dat er meer rekening wordt gehouden met moslims dan met het recht van de Joden op hun eigen staat. Degenen die positief denken over deze ontwikkeling moeten maar eens spreken met christenen, die uit moslimlanden moeten vluchten of moslims die christen zijn geworden, dan kunnen ze beseffen wat een vrijheid wij hebben en die moeten we ten koste van alles bewaren en bewaken.

Willem Koeman

25-03-2017 12:28
Heel interessant artikel in uitdaging over de groei van de Islam door geboorte.

Hans van der Zwan

24-03-2017 09:25
Dacht echt dat ik de enige was die de dreiging zag.
Leo, een goed duidelijk stuk waar je je niet voor hoeft te schamen!
Kom zelf al geruime tijd niet meer in de kerk, door de hypocriete preken die r soms worden gehouden.
Kan het niet meer aanhoren.
De Islam is een major probleem.
Wis schaffen das nicht, en al helemaal niet als we de ogen sluiten en alles laten gebeuren en binnenhalen.

Hans Versluis

24-03-2017 07:20
Eindelijk iemand die de waarheid durft te schrijven!!!

Robert

24-03-2017 07:10
Als de kerk de grote opdracht die Jesus ons gaf serieus had genomen dan waren er nu veel meer christenen in die landen geweest. Ik snap die angst echt niet. Zegt God zelf niet in Zijn Woord "Vrees niet want ik ben met u"? Laten we juist onder moslim naasten getuigen van Jezus Christus die voor iedereen gestorven is en weer is opgestaan! Dat zie ik niet helder terug in de 5 punten van dit artikel. Een gemiste kans.

Sjaak

24-03-2017 07:08
Het wij-zij denken neemt steeds angstwekkender vormen aan. In een wereld waarin we steeds meer uit elkaar worden gedreven komt een zich christelijk noemend blad met dit soort PVV borrelpraat. Eng. Beangstigend. Heb je vijanden lief, zei iemand ooit eens. Ik wens uw blad niet meer te ontvangen.

Rick

24-03-2017 04:30
Eerlijk gezegd vind ik dit een artikel waarin angst regeert. En op basis waarop? De islamitische bevolking stijgt tot 9,4% in 2050, de christelijke bevolking daalt in dezelfde periode tot 39,6%. Dus wordt Nederland 'binnen niet al te lange tijd' islamitisch. Hoe 9,4% het land islamitisch kan maken vraag ik mij ten zeerste af.
Er wordt uitgegaan van een schrikbeeld, niet van de andere kant. Want die laat zien dat we met sprongen juist een seculier land worden. Een veel groter gevaar! Waarin geen ruimte meer is voor openlijke beleving en uitvoering van het geloof. En tegen die secularisering hebben we nieuwe bondgenoten nodig. Mensen die geloven in God als schepper, in de beschermwaardigheid van het leven. In het rekenschap afleggen aan de Schepper. En wie dan op zoek gaat naar bondgenoten, vindt al snel moslims op zijn weg. Ik pleit er dan ook niet voor de islam of moslims af te schilderen als de nieuwe vijand, maar als de vriend die veel dichterbij ons staat dan liberalen, socialisten of populisten.
Laat ons als christenen niet gek maken door angst. Laten we vanuit Gods kracht de moslims tegemoet treden en ze niet met haat maar juist met liefde omgeven. Niet om alles goed te keuren wat er in die kringen gebeurt. Maar ook niet alles met het badwater weg te gooien.
Het artikel gaat alleen uit van zwakte. Maar Nederland is altijd een sterke natie geweest als het om integratie gaat. Wie kende 50 jaar geleden nasi, bami, pizza, shoarma, roti of dürüm? Toch zijn ze onderdeel geworden van onze cultuur door nieuwe bevolkingsgroepen. En vergeet ook niet dat wij eeuwen geleefd hebben met en naast moslims. Sterker nog, we waren de natie met de grootste islamitische bevolking. Weliswaar koloniaal, maar dat ontkracht de gedachte dat leven met moslims voor ons nieuw is. Welnee, we hebben er vier eeuwen min of meer vreedzaam mee geleefd.
Kortom, wees realistisch, laat je niet opstoken door onterechte vijandbeelden en leer de moslim in je straat kennen als goede buur.

Kees

24-03-2017 04:06

Ons Nederland is als een groot familiebedrijf met materiele en niet-materiele goederen.
De directie zit in Den Haag.
Het voelt gewoon raar en onrechtvaardig dat een vluchteling die hier vijf jaar woont en soms
leeft van een uitkering, mag meebeslissen over wat er met ons familiebezit gebeurd.
Laat de vluchteling zijn aalmoes en laat hij met de aalmoes tevreden zijn.
Ben je moslim? Oke, het is je recht. Beleef het binnenshuis. Maar maak van ons land geen moslimland. Je bent hier nog steeds te gast.

R.M.

24-03-2017 03:27
Uitdaging wordt steeds beter.
Eerst t artikel mbt de EO. En nu de Islam.
Respect voor jullie allemaal.

Johan

24-03-2017 03:04
Inderdaad ! "We willen het land behouden - - - - - dat gebaseerd is op de christelijke boodshap en onze cultuur".

De stem van een, die roept in de woestijn !

Frans

24-03-2017 12:13
Mijn diepe waardering voor de moed om het stuk te plaatsen "Wordt Nederland een Islamitisch land?".

Herman

24-03-2017 10:58
Jammer dat we de uitdaging van evangelisatie onder Moslims niet aangaan. Dan maken we van deze bedreiging een kans!
Bovendien is in deze voorspelling niet opgenomen dat de meeste godsdiensten die groot worden, last krijgen van afval en deradicalisering.
En als we het over Christelijk Europa hebben, .........?

Anne Groeneveld

24-03-2017 08:56
Ik ben het helemaal met u eens! Wij MOETEN onze ogen openen voordat het te laat is! Helaas ben ik bang dát het al te laat is...De de meeste mensen slapen gewoon door!
Ze laten zich van alles aanpraten door de zgn :correcte elite" en de MSM die de gruwelijke feiten willen verdoezelen. De Islam is een politieke religie, en ze hebben maar één doel:Vernietiging van het Christendom! Zelfs de CU wil de Islam omarmen! Hoe verblind kun je zijn! En de anderhalf miljoen mensen die het gevaar wél zien en daarom PVV gestemd hebben worden door de CU bij voorbaat al uitgesloten.Wat een onchristelijk standpunt om zoveel mensen weg te zetten als rascisten! STOP DE ISLAM! Ontwaakt gij die slaapt en sta op in Jezus'naam!!!

M. van Putten

24-03-2017 08:47
De vraag van de Islamisering van het Westen wordt door steeds meer mensen gesteld. Paniek alom. Niemand wil veranderen. Wat ontbreekt is echter een nuchtere, weldoordachte en realistische kijk op de zaak. Het is niet meer de vraag of de Islam invloed krijgt, maar hoe christenen ermee om zullen gaan op langere termijn. Wat ontbreekt in de discussie is een moedig vertrouwen op Gods Geest. Laten we niet vergeten dat toen Noach als enige gelovige onder de mensen was overgebleven God hem en zijn gezin niet om heeft laten komen. In de Bijbel komt juist naar voren dat God nooit Zijn Volk in de steek liet, maar dat uitdagingen meestal juist het geloof van de 'rest' verbeterde ten gunste van de hele wereld.
Kijkende naar de Islamisering, moet ook de vraag worden gesteld over welke Islam we het hebben. Net als de christenheid is ook de Islam versplinterd en veel 'moslims' die naar het Westen vluchten zijn eerder traditionele moslims die juist vluchten voor de radicale Islam. De angst voor geboorte aantallen is m.i. ook ongegrond gezien wat ik hiervoor al schreef. Denk aan de zendingsimpact van de apostel Paulus (Lat. kleine) die vanuit het Midden-Oosten naar het Westen kwam. Laten wij ons richten op geestelijk nageslacht i.p.v. op fysiek nageslacht. Misschien moeten wij de richting omdraaien van het Westen naar het Midden-Oosten?