#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 064-Ik vind het goed dat vrouwen in kerken voorgaan! Ja Nee

Binnen/buitenland

Bidden en fietsen met stichting Antwoord

Bidden en fietsen. Met die combinatie komt Stichting Antwoord in Andijk. Onder de naam ‘The Prayer Chain-Tour’ wordt een actie gelanceerd, waarbij deelnemers een dag gaan fietsen in een Nederlandse regio en dat gebied tegelijk in gebed brengen. De actie start zaterdag 22 april in Noord-Holland. Om mee te doen moet iedereen € 75 betalen. Ieder volgend gezinslid betaalt € 15. Stichting Antwoord sluit zich met de actie aan bij de die dag verreden Ronde van Noord-Holland, waarvoor inschrijfgeld moet worden betaald.

Volgens directeur René Timmerman van de stichting verkeert Nederland in toenemende geestelijke nood. “Er zijn regio’s waar christenen een kleine minderheid vormen, zoals Noord-Holland, waar we dus beginnen. We willen deze christenen met elkaar verbinden, hen bemoedigen en hen bewegen en stimuleren om te volharden in het geloof.”

Volgens de organisatie is er met veel voorgangers in Noord-Holland contact geweest en hebben die de actie over het algemeen enthousiast ontvangen: “Er leeft een diep verlangen dat de mensen hier God weer leren kennen,” zegt Timmerman.

Verschillende voorgangers hebben volgens hem toegezegd mee te werken aan een videoboodschap, door dank- en gebedspunten voor de dag aan te leveren. Terwijl de fietsers op 22 april deelnemen aan de Ronde van Noord-Holland, bidden ze in de loop van de dag voor de aangeleverde punten en voor de christenen en kerken in de regio. De stichting wijst er op dat ook mensen die niet mee kunnen fietsen, wel de hele dag kunnen meebidden. Om de gebedspunten te ontvangen, kan men zich aanmelden voor de WhatsApp-groep die hiervoor in het leven is geroepen.

Gebed in Afrika en Oost-Europa
Stichting Antwoord nodigt fietsers in het hele land uit mee te doen. Van het bedrag dat de fietsers voor deelname betalen worden eerst de inschrijfkosten van het fietsevenement betaald. Wat netto overblijft, is bestemd voor de evangelisatieprojecten van Antwoord in Afrika en Oost-Europa. Partnerorganisaties van Antwoord in projectlanden zoals Albanië, Kenia en Ethiopië zijn ook actief bij The Prayer Chain-Tour betrokken: zij bidden op 22 april mee voor Noord-Holland. Voor meer informatie over The Prayer Chain-Tour en aanmelding: www.antwoord.org/prayerchain.

Stichting Antwoord bestaat al sinds 1973 en richt zich op zending en evangelisatie in Afrika en Oost-Europa. De organisatie zendt niet zelf mensen uit, maar rust plaatselijke kerken toe door het verspreiden van Bijbels, het opleiden van voorgangers tot krachtige en Bijbelgetrouwe leiders en het geven van hoop aan mensen die aan de rand van de samenleving staan. Meer informatie: www.antwoord.org.


Reageren