#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Gankema nu vrijwilliger voor Opwekking

Omdat hij wegens het bereiken van de pensioenleeftijd opstapt als directeur van Opwekking, is Joop Gankema ook toe aan zijn allerlaatste stukje (‘Persoonlijk’) in het blad van de organisatie. Dezer dagen draagt hij de leiding ervan definitief over aan zijn opvolger Ruben Flach, maar blijft naar zijn zeggen wel voor Opwekking actief als vrijwilliger. Hij vindt overigens dat in de gemeenten te weinig persoonlijke verhalen worden verteld.

In slotbijdrage prijst hij onder meer de vrijwilligers die jaarlijks meehelpen aan de door de stichting georganiseerde Pinksterconferentie op Walibi. Hij herinnert zich dat lang geleden de directeur van een groot festival eens kwam kijken hoe Opwekking het allemaal klaar speelde en was onder de indruk van de ijver en werklust der medewerkers. Of Gankema kon zeggen welk uitzendbureau hij had gebruikt. Gankema: “Vol trots vertelde ik hem dat we alleen maar met vrijwilligers werken. Hij keek mij een beetje ongeloofwaardig aan, met een blik vol medelijden. Met enig cynisme vroeg hij: ‘Wilt u niet graag oud worden?’ Uit zijn reactie kon ik opmaken dat werken met vrijwilligers voor hem een traumatisch en gepasseerd station was. Maar hoe anders wordt het als Gods liefde de motor is. Vriendschap eindigt niet met het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.” Waarna hij doorgeeft zich nog jarenlang als vrijwilliger te willen blijven inzetten.

Reageren


waldens

16-05-2015 09:28
Opmerkelijk is dat de PKN in haar synoderapport Kerk2025 van april 2015 dhr Benschop, de president-directeur van Shell, hebben laten meedenken als visionair.

Bij Opwekking anno 2015 mag RKK bisschop De Korte ook meedenken.

waldens

16-05-2015 07:58
Het onderscheidingsvermogen van de heer Gankema.

De stuurgroep van Wijkiezenvooreenheid bestaat uit:

Wilkin van de Kamp (VPE), directeur van Stichting Geboren om vrij te zijn;
Jan Wessels (CGK), directeur van de Evangelische Alliantie;
Robbertjan Perk (PKN), Evangelisch Werkverband;
Henk van Blitterswijk (PKN), Evangelisch Werkverband;
Joop Gankema (VPE), directeur van Stichting Opwekking;
Frank Pot, voorganger van de Firekerk Nederland;
Marieke van den Berg (RKK), Focolarebeweging en Samen voor Europa;
Kees Slijkerman (RKK), Katholieke Charismatische Vernieuwing.