#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Opinie

‘Wedergeboorte nog geen doop in de Geest’

Als iemand tot geloof komt, ontvangt hij weliswaar de Heilige Geest, maar dat is nog niet de doop in die Geest. Dat zegt Marja Verschoor-Meijers in mei 2015 in het Opwekking Magazine. Die doop is volgens haar een volgende stap. Niet een term die de Pinksterbeweging heeft uitgevonden, maar die Johannes de Doper introduceerde toen hij doopte in de Jordaan, door te zeggen: ‘Ik heb jullie gedoopt met water, maar Hij (Jezus) zal jullie dopen met de Heilige Geest’. Voor de schrijfster is het ‘zo klaar als een klontje’ dat Johannes mensen wilde voorbereiden op wat er nog meer zou komen.

Gelovigen die menen dat de doop in de Geest gepaard gaat met tot geloof komen, gebruiken overigens dezelfde tekst om aan te geven dat die tijdens Johannes gewoon nog niet kon plaatsvinden omdat de Heer nog niet was opgestaan en de Geest niet uitgestort, zodat de prediker aan de Jordaan wel naar de toekomst moest wijzen.

Volgens Verschoor deed ook de Heer Jezus dat vóór Zijn Hemelvaart (overigens vóór Pinksteren). Het gaat bij de doop in de Heilige Geest naar haar mening niet over Hem zelf, maar om de bovennatuurlijke kracht die dan vrijkomt. “Dat is bijvoorbeeld de kracht om verleidingen te weerstaan, vrijmoedig te zijn, te volharden, genezen, bevrijden en overwinnen.”

De uitstorting van, vervulling met, doop in de Heilige Geest, of hoe men het verder maar wil noemen, is volgens haar “zichtbaar, hoorbaar en voelbaar”.
Verschoor: “Met andere woorden: onze wedergeboorte, dat zachte blazen, kunnen we misschien nog wel een poosje voor onszelf houden, maar de doop in de Heilige Geest, die hevige windvlaag, niet. Die waait waarheen Hij wil.”

Reageren


Anita Tammer

15-03-2019 10:33
Het is geen kwestie van je meer voelen dan een ander, zeer zeker niet. Dat is absoluut uit den boze. Het is eerder dat je zoekt nederig te zijn. Hoogmoed is zo wie zo niet juist. Jezus was/is niet hoogmoedig, maar nederig van hart.
Ik zie wat mij is overkomen als een vervuld worden met de Heilige Geest. Mensen kunnen vervuld worden met of door de Heilige Geest, dat is echter niet blijvend. Dat is bijbels. Paulus spreekt hierover en hij roept mensen ook op om vervuld te worden met de Geest. Je kunt er voor bidden en je er naar uit strekken. Ik moet bekennen, dat ik die vervulling nu helemaal kwijt ben, maar vergeten doe je zo'n hemels-mooie ervaring nooit. En inderdaad het enig juiste is, je aan het woord van God vast te houden. Toen ik die ervaring uit grote genade mocht hebben, werd ik op dat moment ook genezen van een zeer ernstige depressie, hyper ventilaties, fobieën. De Heer heeft mij toen uit een zeer diepe put getrokken, en is er ook tot 3 x toe iets uit mij gevlogen (m.i. werd ik toen ook bevrijd van 3 onreine geesten) dus er is toen wel meer gebeurd op die avond, maar ik ben nog nooit zo blij geweest als toen, want ik kreeg toen weer een nieuw leven, ik had daarvoor een behoorlijk zondig leven geleid en het is een geweldige genade, als je mag ervaren, dat je zonden zijn vergeven. Om nooit te vergeten!

BASTIAAN

15-03-2019 02:47
Beste Vader Jacob, u heeft een aantal traumatische ervaringen opgelopen bij fake-gelovigen die beweerden dat ze doop in de H. Geest hadden ontvangen.

Goed van u dat u de hoed opgezet heeft en rigoureus deur in het slot gegooid hebt en die namaak gelovigen het nakijken geeft.

Jeshua ruikt ze op afstand en veroordeeld ze.
Alle Details in Matth. 7 en 13.

Die ordeloze troep die u beschrijft in uw ingezonden kan ik niet in het Boek Handelingen teruglezen:

"gelovigen uit de heidenen, na de voltooiing van de Schrift, onszelf bovennatuurlijk zouden moeten gaan gedragen ( met gebrabbel, ompleuren in de geest, of dierengeluiden maken, schokken etc) De Geest zou ons WEL in de hele waarheid leiden, getuigen van gerechtigheid, oordeel enz, maar maakt van ons GEEN freaks die een kunstje geleerd hebben. Sola Scriptura, en geen gezweef aub"

Geen Gezweef: Sola Sciptura...Dat ben ik helemaal met u eens. In die club die beschrijft worden wargeesten openbaar.

Lees het Boek Handelingen nog eens rustig hardop door om een zuivere blik te krijgen wat er werkelijk gebeurd wanneer gelovigen in Gods Geest gedoopt worden.

Het worden vurige getuigen. Wijze gelovigen die goed bekend staan omdat die in staat zijn om anderen, buitenstaanders te onderwijzen.

Details 1 Timotheus 2 en 3.

vader Jakob

15-03-2019 01:20
Ik heb zonet 1Petrus gelezen, daar staat dat God ons alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort, geschonken HEEFT. De leer van de aparte "doop in de Heilige Geest" kan alleen al vanwege dit Schriftgedeelte geen stand houden. Er is in de Gemeente van Jezus Christus geen onderscheid, dus ook niet tussen "haves" en "havenots".
Of wel?

vader Jakob

15-03-2019 12:38
PS: voor een ieder die vragen heeft of in de war is over de zgn charismatische of pinkstertheologie, nee het ligt niet aan u dat u "het" niet hebt, kan ik "charismatische samenvatting wordpress" (zie Google) van harte aanbevelen.

vader Jakob

15-03-2019 12:25
@Bastiaan, wat gehoorzaamheid betreft heb ik geen les nodig. Ik heb ook van jou geen bewijs gekregen dat wij., gelovigen uit de heidenen, na de voltooiing van de Schrift, onszelf bovennatuurlijk zouden moeten gaan gedragen ( met gebrabbel, ompleuren in de geest, of dierengeluiden maken, schokken etc) De Geest zou ons WEL in de hele waarheid leiden, getuigen van gerechtigheid, oordeel enz, maar maakt van ons GEEN freaks die een kunstje geleerd hebben. Sola Scriptura, en geen gezweef aub

BASTIAAN

15-03-2019 09:40
Bijzondere ingezonden van Anita Tammer. Ik kan ook getuigen van deze bijzondere ervaring: Niet alleen gedoopt worden in water [koppie onder] maar ook gedoopt te worden in de Heilige Geest.

Beste Vader Jacob, heeft u Handeling wel eens goed gelezen? Nergens wordt zoveel over het belang van de H. Geest geschreven als in dit boek.

U schrijft: In de Bijbel kan ik nergens bewijs vinden dat er überhaupt een aparte geestesdoop zou bestaan, na de wedergeboorte.

Volgens mij help Handelingen 19 goed op weg. Maar bedenk dat God zijn Geest uitsluitend uitgiet op gelovigen die Jeshua navolgen en gehoorzamen: Johannes 14:15-31 en

Handelingen 5:29 Maar Petrus en de apostelen antwoordden en zeiden: Men moet aan God meer gehoorzaam zijn dan aan mensen.

Handelingen 5:32 En wij zijn Zijn getuigen van deze dingen, en ook de Heilige Geest, Die God gegeven heeft AAN HEN DIE HEM Gehoorzaam zijn.

2 Thessalonicenzen 1:8 wanneer Hij met vlammend vuur wraak oefent over hen die God niet kennen, en over hen die het Evangelie van onze Heere Jezus Christus NIET GEHOORZAAM ZIJN.

Paulus in Efeze
HANDELINGEN 19:1 En het gebeurde terwijl Apollos in Korinthe was, dat Paulus, die de hogergelegen delen van het land doorgetrokken was, in Efeze kwam. Hij trof daar enige discipelen aan en zei tegen hen: Hebt u de Heilige Geest ontvangen toen u tot geloof kwam? En zij zeiden tegen hem: Wij hebben niet eens gehoord dat er een Heilige Geest is.

En hij zei tegen hen: Waarmee bent u dan gedoopt? En zij zeiden: Met de doop van Johannes. Maar Paulus zei: Johannes doopte wel een doop van bekering, maar hij zei ook tegen het volk dat zij moesten geloven in Hem Die na hem kwam, dat is in Christus Jezus, en nadat zij dat gehoord hadden, werden zij gedoopt in de Naam van de Heere Jezus.

En nadat Paulus hun de handen opgelegd had, kwam de Heilige Geest op hen; en zij spraken in vreemde talen en profeteerden.
En het waren bij elkaar ongeveer twaalf mannen.
En hij ging de synagoge binnen en sprak er vrijmoedig; drie maanden lang sprak hij met hen en probeerde hen te overtuigen van de zaken van het Koninkrijk van God.

vader Jakob

13-03-2019 04:47
Ik heb ooit in een gemeente gezeten waar men geen taken meer mocht doen indien niet gegeestesdoopt. En zo krijg je dus verdeeldheid; de verheven klasse, en degenen die het niet hebben. Ervaringen kan ik niet zoveel mee, die zijn bijzonder subjectief. In de Bijbel kan ik nergens bewijs vinden dat er überhaupt een aparte geestesdoop zou bestaan, na de wedergeboorte. Een ieder die gelooft, heeft Diezelfde Geest ontvangen, onder meer als onderpand. Joh 3:34. Efeze 4:7. Het geloof is uit het gehoor, niet uit het waarnemen van bovennatuurlijke verschijnselen.

Anita Tammer

12-03-2019 08:18
Ik ben het helemaal met Marja Verschoor-Meijers eens.
Ik heb de doop in de Geest zelf mogen meemaken/ondergaan of hoe je dat moet noemen en dat was een ongelooflijk mooie hemels blije ervaring, die je nooit meer vergeet. Je moet wel een hemels poeet zijn om te kunnen beschrijven wat er dan met je gebeurt, met aardse woorden gewoon niet te beschrijven. Ik heb het toen het bij mij gebeurde niets gezien of gehoord (want ik was alleen op mijn studentenkamer), maar wel van alle schoons gevoeld uit een beleving, waarin angst gewoonweg niet bestaat.

Je bent dan vervuld met de liefde van Jezus en ook de acceptatie van Jezus, want Hij raakte mij toen aan en dan wil je alleen maar uitdelen van Zijn liefde aan en in de wereld, waar Hij voor is gestorven en de mensen toeroepen op straat: MENSEN JEZUS HOUDT VAN JULLIE ALLEMAAL!!! Het is voor mij nu iets meer dan 40 jaar geleden gebeurd n.l. in 1976. Maar volgens mij is de doop in de Geest wel anders dan de uitstorting van de Heilige Geest in Handelingen. Maar het is waar, je bezit meer dan andere christenen, die het niet hebben meegemaakt. Dat valt me altijd weer op, omdat je dat gewoon niet kunt delen met andere chistenen, die het niet hebben meegemaakt.