#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Hulpverlening

Tear verdubbelt bereik noodhulpprogramma’s

Afgelopen jaar bereikte ontwikkelingsorganisatie Tear ruim twee keer zoveel mensen met noodhulp dan het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag van de organisatie. Juist voor kerken en christelijke organisaties ziet de organisatie een belangrijke rol weggelegd als het gaat om rampenbestrijding- en preventie.

In 2016 bereikte Tear ruim 363.000 mensen via noodhulp. In 2015 waren dat er bijna 160.000. Directeur Marco van der Graaf: “Het is al vele jaren zo dat een fors deel van de bestedingen van Tear naar noodhulp gaat. Dat past echt bij ons, omdat juist ook kerken heel effectief kunnen zijn in humanitaire hulp. Kerken zijn overal en blijven aanwezig, ook als de internationale organisaties weer weg zijn. Wij trainen kerken en gemeenschappen om weerbaarder te worden voor rampen waarvan we weten dat ze terugkeren.”

Het afgelopen jaar onderzocht Tear in Indonesië bijvoorbeeld of lokale kerken en christelijke organisaties een rol kunnen spelen op het gebied van rampenpreventie. “We kozen hierbij nadrukkelijk niet voor het opzetten van een nieuw programma, zonder te kijken wat er lokaal al aanwezig is aan kennis en ervaring. Resultaat is dat lokale kerken en organisaties nu samen een netwerk oprichten om mensen beter voor te bereiden. Wij begeleiden alleen nog op afstand.” Op de Filippijnen speelt iets soortgelijks. “Nadat de Filippijnen in november 2013 getroffen werden door de verwoestende tyfoon Haiyan, werkten wij mee aan een omvangrijk wederopbouwprogramma. 2016 stond in het teken van duurzaamheid en nu worden lopende programma’s overgedragen aan een lokaal netwerk van kerken, dat de afgelopen drie jaar ontwikkeld is en officieel geregistreerd werd.”

Umoja
Een andere belangrijke ontwikkeling bij Tear is dat de organisatie haar internationale programma en activiteiten in Nederland steeds meer gaat integreren. “We werken met één programma dat we zowel in het buitenland als in Nederland uitvoeren. Principes die over de grens gelden, passen we ook in onze eigen context toe. Het Church and Community Mobilisation Process is daarvan een goed voorbeeld. In Afrika zien we hoe kerken via dit proces aanjager kunnen zijn van verandering in hun gemeenschap. Als Nederlandse kerken zoeken naar manieren om meer te participeren in de samenleving, bieden we ze hetzelfde model aan onder de naam Umoja (letterlijk: saamhorigheid). We merken dat dat veel kracht en energie oplevert. In Present Nederland hebben we in 2016 een goede partner gevonden om die methode nog breder uit te zetten.


Reageren