#Tb 15 euro gift
Enquête: 099-Is seks voor het huwelijk toegestaan? Ja Nee

Organisaties

Groeiende vraag naar bijbels

De Bijbelvereniging, voorheen de Nederlandse Gideons, krijgt zoveel aanvragen uit Nederland, dat vorig jaar ruim 90.000 Bijbeluitgaven gratis werden verspreid!

Nieuwsgierig
Ook de nieuwsgierigheid naar de inhoud van de Bijbel neemt toe. Die inhoud is de laatste jaren veel minder bekend, omdat daar tijdens de opvoeding vaak geen aandacht meer aan wordt gegeven. Daarom heeft de Bijbelvereniging 20.000 Nieuwe Testamenten van de Bijbel in Gewone Taal laten drukken. In hedendaags Nederlands kan dan kennis worden gemaakt met de Bijbel. Natuurlijk zijn ook andere vertalingen in veel andere talen op voorraad.

Talen en vertalingen
De veranderende bevolkingssamenstelling zorgt voor grote behoefte aan Bijbels in andere talen. In onder meer hotels, gevangenissen en zorginstellingen worden Bijbels in veel verschillende talen geplaatst. Inmiddels zijn Bijbeluitgaven in ruim 60 buitenlandse talen beschikbaar.

InZicht
Daarnaast is ook een makkelijk leesbaar boekje uitgebracht, waarin veel steun gevende Bijbelteksten zijn opgenomen. Dit boekje ‘InZicht’ is prachtig geïllustreerd, makkelijk toegankelijk en uitermate geschikt voor o.a. zorginstellingen. Voor de daar verblijvende ouderen is een volledige Bijbels soms ‘te veel’. Ook is het nogal eens lastig Bijbelteksten te vinden die passen bij de gemoedstoestand van dat moment. De teksten in ‘InZicht’ zijn daarom ingedeeld naar 12 praktische thema’s, zoals ‘Ouder worden’, ‘God geeft veiligheid’ en ‘Onze toekomst’.

Breedte en diepte
De Bijbelvereniging zoekt steeds naar wegen om zowel in verschillende talen alsook onder specifieke doelgroepen het Evangelie te kunnen verspreiden. Om zodoende dus in de breedte en de diepte gratis uitgaven beschikbaar te hebben voor geïnteresseerden in de Bijbel. Want de interesse is groot!

Informatie
Meer informatie over de Bijbelvereniging en de op voorraad zijnde uitgaven, treft u aan op de website: www.bijbelvereniging.nl.


Reageren