#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 095-Ik bid regelmatig voor vervolgde christenen! Ja Nee

Binnen/buitenland

Jubileum van Arab Vision

Een jubileum DVD, een Paasprogramma op Family 7 en een bijeenkomst op zaterdag 8 april (13.30 uur) om het te vieren, markeren het twintig jarige bestaan van Arab Vision, een op het Midden-Oosten gerichte (tv) zendingsorganisatie.

Op de Jubileum DVD staat interviews en clips van programma's. Het Paasprogramma op Family7 heet ‘De Levende overwon de dood’. De bijeenkomst wordt gehouden in De Brug te Amersfoort (Schuilenburgerweg 2). Behalve plenaire zittingen worden er workshops gegeven.

Sprekers / workshop leiders zijn o.a. Jos Strengholt, Gert-Jan Segers en de producer uit het Midden-Oosten. Wegens de catering wil de organisatie dat men zich van tevoren even aanmeldt via een mailtje naar contact@arabvision.nl of een telefoontje naar 06-28268748.

Jubileum dvd
De dvd heeft een speelduur van ongeveer een half uur. Daarop staan enkele interviews met mensen van het eerste uur, plus fragmenten van veel programma's die door de jaren heen zijn gemaakt voor allerlei doelgroepen. Wie op 8 april komt, krijgt de dvd mee. Wie niet kan komen en toch graag de DVD (of een USB stick) wil ontvangen, kan een mailtje sturen. De organisatie stuurt hem dan graag toe.

Paasprogramma
Family 7 gaat van Goede Vrijdag af elke dag om 18:11 uur een programma serie van Arab Vision over Pasen uitzenden met Nederlandse ondertiteling. Er zijn 33 afleveringen van ongeveer 10 minuten die zullen worden uitgezonden tussen Pasen en Pinksteren.
De eerste afleveringen gaan over het lijden van Jezus en het kruis zoals dat voorzegd is in de oud-testamentische profetieën. De andere afleveringen richten zich op de opstanding, de hoop die we mogen hebben omdat Jezus de dood heeft overwonnen, en op de Heilige Geest.

Opstanding
De kern van de boodschap is de hoop die we mogen hebben vanwege de opstanding van de Here Jezus en de belofte dat er een dag komt waarop de dood er niet meer zal zijn. In een tijd waarin velen in de Arabische wereld geconfronteerd worden met geweld en dood, bid Arab Vision dat velen worden aangeraakt door de boodschap dat de dood is overwonnen.

‘We bidden dat ze door deze programma's diep geraakt zullen worden en hoop, troost en leven zullen vinden in de woorden van Jezus: "Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven." (Joh.11:25,26 NBV)’


Reageren