#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Kerk

Jongeren leren niet bidden

Jonge mensen weten niet zo goed hoe zij moeten bidden. Dat hebben zij niet geleerd, omdat in veel christelijke gezinnen niet of nauwelijks samen wordt gebeden. Een commissie van de VPE, Missie Nederland en de R.K. Kerk constateren dat in twee rapporten. Maar pinkstermensen en katholieken kunnen veel van elkaar leren, meent die commissie.

”De biddeloosheid voorbij” heet het eindrapport over het gebed. Een tweede rapport gaat over evangelisatie bij respectievelijk katholieken en evangelischen. Er moeten, denkt de commissie, materialen komen die mensen brengen tot een meer persoonlijke relatie met God en tot dagelijks gebed. Want veel christenen zouden geen woorden meer voor gebed hebben.

Bij de rooms-katholieken lijkt het in de mis vooral om vormgeving en formuleringen te gaan, terwijl dat bij evangelischen persoonlijk geloof en vrij gebed is. Maar dat laatste kan onzorgvuldig zijn, vindt de commissie. Terwijl het in evangelische en charismatische kring toch vaak voortkomt uit een persoonlijke geloofservaring. Daar staan dan de rooms katholieke vaststaande gebeden tegenover. Verder denk de commissie dat jongeren in enerzijds katholieke en anderzijds evangelische kring niet zoveel van elkaar afstaan, als vorige generaties. Zij pleit dan ook opnieuw voor meer samenwerking tussen Nederlands Christelijk Forum, Raad van Kerken en Week van Gebed.


Reageren