#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Buitenland

Verzet tegen niet toekennen (Abraham) Kuyperprijs

Omdat hij tegen het homohuwelijk en de vrouw in het ambt is, kreeg Tim Keller de hem eerder door het Princeton Theology Seminary in de VS toegekende Kuypersprijs toch maar niet. Bij de universiteit maakte een deel van de achterban bezwaar tegen de uitreiking aan Keller, oprichter van de Redeemer Presbyterian Church in New York, wegens zijn opvattingen omtrent vrouwen en homo’s. Tegen het terugtrekken van de prijs hebben zich nu in Nederland vijftien wetenschappers gekeerd, van wie trouwens sommigen het ook niet eens zijn met Keller. De prijs is genoemd naar Abraham Kuyper, grondlegger van o.a. de Vrije Universiteit.

Volgens historicus prof. G. Harinck (foto) moet Princeton de prijs niet langer uitreiken. Hij behoort tot de groep die schriftelijk bezwaar maakten tegen de omwenteling bij Princeton. Ook hij deelt niet de standpunten van Keller, maar ziet daarin geen reden om de prijs niet aan hem te geven. Ook de theologen prof. dr. C. van der Kooi en prof. dr. Stefan Paas delen die mening. Volgens hen heeft toekenning van de Kuypersprijs niets te maken met het wel of niet instemmen met persoonlijke standpunten, maar alleen met de wetenschap. De nu door de Amerikaanse universiteit gevolgde beoordeling zou inhouden dat alleen degenen die achter een bepaalde seksuele moraal staan de prijs kunnen winnen, zeggen zij. Dat is naar hun mening onwetenschappelijk.

Volgens Harinck moet de houding van Princeton er toe leiden dat een andere instantie de Kuypersprijs gaat uitreiken. Hij zit in een commissie om daarover de adviseren. Die commissie werkt samen met de Kuypersconferentie. “Tot dusver waren we in Princeton wel een vreemde eend in de bijt, maar konden we lauweren wie we wilden,” heeft hij tegen het Reformatorisch Dagblad gezegd. Sponsor Rimmer de Vries (88) van de prijs is ook niet gelukkig met wat Princeton nu heeft gedaan. Hij heeft via het ND laten weten in Afrika en Zuid-Amerika voldoende alternatieven voor de prijsuitreiking te zien.

Reageren


Herman Spaargaren

11-04-2017 11:41
Als ik Keller was, zou ik het een grotere eer vinden om de prijs niet te krijgen als wel.
Hierbij deel ik formeel mede, dat ik niet in aanmerking wens te komen voor de Abraham Kuyperprijs. (Die kans zou bijna onbestaande zijn overigens ...)
Al die onzin lijkt toch al veel te veel op heiligenverering en persoonlijk vermoed ik dat Abraham Kuyper zich zou schamen voor deze hele zaak, als hij er nu was.
Daarom doe ik het nu plaatsvervangen voor hem.

drs. A ten Napel

11-04-2017 07:22
Inderdaad het is onwetenschappelijk de prijs aan Tim Keller te weigeren, maar deze weigering tekent wel de tijdgeest.
Wanneer je op Bijbelse gronden het homohuwelijk en de vrouw als dominee of ouderling afwijst ben je dan opeens tweederangs geworden

Herman Degenhart

11-04-2017 08:39
Ik heb hem niet persoonlijk gekend, maar ik heb zo het vermoeden dat Abraham Kuyper tegen homoseksualiteit was en tegen vrouwen op de kansel. Dus wat is er dan op tegen om Tim Keller de Kuypersprijs te geven?