#T Uitdaging 14-15 december in bus
Enquête: 024-Is euthanasie is bij ernstige ongeneeslijke ziekte toegestaan? Ja Nee

Opinie

Het grote gevaar van de islam

Met veel instemming het artikel van de hand van Leo Habets gelezen over het grote gevaar van de islam. Met name de laatste zinnen die hij schrijft spreken aan: het betreft simpelweg de feiten waarover hij het heeft. Uiteraard is dit vandaag de dag politiek incorrect, maar ook de Bijbelse profeten kwamen doorgaans zeer 'incorrect' over op de goegemeente. Ze hadden echter wel gelijk! Habets is wat dat betreft dus in goed gezelschap.

Het probleem van de islam moet losgekoppeld van de emotie 'we hebben het over zielige mensen'. Dat is namelijk niet waar. De islam is een politiek systeem met een religieus 'jasje', dat miljoenen ophitst tot een leven waarin men bereid is te moorden. Volgens de leer van de islam zal alles moeten wijken voor maangod allah. Wie zich enigszins verdiept in het ontstaan van de islam komt tot schokkende ontdekkingen. Onderzoekers Eildert Mulder en Thomas Milo hebben dat bijvoorbeeld gedaan in hun uitstekende boek 'De omstreden bronnen van de islam' en zo zijn er internationaal meer. Islam is niets anders dan afgoderij.

Dat laat onverlet dat we de mensen die in dit vreselijke systeem gevangen zitten van harte mogen liefhebben; met name de vrouwen die zo onderdrukt worden. Christus is zonder onderscheid voor eenieder gestorven en biedt vrijheid en eeuwig leven aan. Het is onze kostbare plicht om moslims te wijzen op die ware vrijheid in Christus. Onze grenzen zouden voor de broodnodige veiligheid zo spoedig mogelijk weer gecontroleerd moeten worden. Er dient zeer goed gekeken te worden naar wie werkelijk vluchteling is (Verdrag van Genève) en wie de boel bedriegt. Maatregelen die om daadkracht vragen vanwege de harde, ernstige feiten. Daartoe roep ik reeds jarenlang op als politicus en zal dat blijven doen.
 
Er is nog veel meer te zeggen, maar eenvoudig gesteld: God haat de islam, maar heeft de moslim lief. Dank, Leo Habets, voor de moed om dit artikel te schrijven.
 
Lucas Hartong,
Oudlid Europees Parlement PVV
en overtuigd christen.

Wordt Nederland een islamitisch land?
Een evaluatie!

Reageren


Ellen

12-06-2018 09:05
Ik ben Christen getrouwd met een moslim en ik kan je vertellen dat het eerste stuk van het artikel van geen kant klopt. De Islam is een religie geen politiek systeem. Waarom hadden we revoluties in bv Egypte? De moslim broeders die door de ISLAMITISCHE bewoners NIET accepteerd werden. Isis en moslim broeders, volgens moslims dezelfde organisatie, misbruiken een geloof voor hun politieke standpunten. Moslims hebben net zo'n grote hekel aan deze groeperingen als ons westerse mensen. Ze verachten ze misschien nog wel meer omdat deze organisaties hun religie een zeer slechte naam geven.

Aan de artikel schrijver zou ik willen zeggen: schrijf je iets over een groep mensen onderzoek dan binnen deze groep eerst of je feiten wel kloppen. In dit geval slaat u de plank mis.
Moslims hebben best intresse in het christelijke geloof. Jezus is bij de moslims na mohamed de belangrijkste profeet. Moslims staan vaak wel open voor interressante discussies en van hun kijk op religie kunnen wij christenen ook wat leren.

Wat ik vooral wil zeggen is dat moslims niet eng zijn, ga met ze in gesprek je zult een ander beeld van ze krijgen.

Een niet onderdrukte vrouw van een moslim.

Peter

28-10-2017 07:26
Johannes Bos:kan iederen bij jou zomaar in de huis binnen komen? Ik denk niet....

Theo Bert

07-05-2017 08:01
In dit verband is identiteit incorrect. Bedoeld is entiteit in de zin van een wezenlijkheid, iets wat echt bestaat, een geest of een engel.

Theo Bert

07-05-2017 12:27
De demografische gegevens in dit artikel lijken de islam de uiteindelijke overwinning te geven.

De islam is een systeem dat in crisis is omdat bij haar geboorte de leugen is binnen geslopen.
600 Jaar Na Christus kreeg Mohammed, naar zijn zeggen, van een identiteit die zich Gibril noemde, de soera's van de Koran gedicteerd. Deze Gibril kan niet de engel Gabriel zijn, omdat het strijdig is met wat er in de Bijbel van staat. Vandaar heeft de islam een fundament gekregen dat onbetrouwbaar is. De waarheid stelt de islam als ondergeschikte haar ten dienste. In de loop van de tijd ontwikkelden islamgeleerden: Taqiyya, Tawriya, Kitman en Muruna. Dat zijn manieren om de waarheid ten dienste van de islam te verbuigen.
Islam Watch laat zien hoe leugens en bedrog zijn een integraal onderdeel van de islam. Dit gebrek in het fundament van de islam zal haar ondergang worden.
Aan de waarheid is de overwinning. Alleen Jezus Messias kan zeggen: Ik ben de weg , de waarheid, en het leven.

Gerard

20-04-2017 05:06
Dank voor jouw antwoord Johannes. Het probleem is echter dat Nederlandse christenen vaak het argument gebruiken dat wij door de immigratie een kans hebben moslims het Evangelie te verkondigen ... en vervolgens helemaal niets doen!

Johannes Bos

20-04-2017 09:42
Gerard.
Ik woon in Malawi en we werken dagelijks met moslims en doen Bijbelstudies met ze.

Wat ik zo jammer vind is dat we in Nederland zo bang zijn voor moslims maar niet de mogelijkheden aangrijpen. voordat we naar Malawi gingen hebben we in Rotterdam gewoond, daar zijn zoveel nominale moslims die zich vervelen. wie is er bereid om een relatie met ze op te bouwen, interesse in hun leven te tonen en een getuigen van Jezus te zijn?

Otto

19-04-2017 08:04
Christenen!! Het wordt de hoogste tijd dat een groot deel van het westerse christendom ogenzalf koopt(opb 3 vers 18)om te kunnen zien dat niet zij de enige juiste catechismus of het 'volle(pinkster)evangelie hebben, en daarom zo 'rijk'zijn, maar dat zij al die tijd arm en blind zijn geweest, voor hun eigen heer en heiland, die 'as we speak' in tal van zijn kinderen opnieuw gruwelijk wordt gemarteld, net zoals hem dat zelf werd aangedaan pal voor zijn kruisdood.
Uiteindelijk zal de hoop op de belofte van de opstanding, zoals die met Pasen werd gevierd, overwinnen, en zullen alle zieke, arme gevangen gezette, gemartelde en vermoorde getuigen hun eeuwige beloning krijgen, aan degene die dit op aarde niet hebben hoeven meemaken, zal door de teruggekeerde Messias gevraagd worden, wat zij binnen hun eigen vermogen voor hun broeders en zusters hebben gedaan(matt. 25 vers 31-46 matt 7 vers 21-25) ik heb dit artikel ergens gelezen, en hoe waar is het wel niet!! wordt er in kerken/evangelie gemeentes elke zondag gebeden voor onze broeders, en zusters weinig toch!! Hoeveel christen vluchtelingen hebben wij met voorrang opgevangen weinig toch? wat hebben wij gedaan met de christelijke asielzoekers in asielzoekers centra in Europa, en Nederland weinig toch!!! Dit jaar zijn er weer veel christenen vermoord, wie hoor je hierover, niemand toch? Zoals in Rotterdam waar christenen met een kring om een moskee gingen staan o wat zijn wij solidair, maar waar is de solidariteit met je vervolgde broeders, en zusters. Jezus spreekt in de bijbel, om vooral je broeders, en zusters, en mede gelovige lief te hebben. Daarom ik heb het wel een beetje gehad met moslim voor en na van al die christenen, die alles goed willen praten, maar vergeet niet het blijven afgodendienaars, die Jezus niet erkennen, en die met stromen in Europa binnenkomen, en die ook een enorme Jodenhaat meebrengen, ga maar eens met een keppeltje op door Amsterdam-West fietsen, en dit zal alleen maar erger worden. Ook zie je nu scholen die niet meet over de holocaust kunnen praten, waar moslimouders in opstand komen op scholen waar zij niet meegaan met de kerst/pasen viering, en wat doen de christelijke scholen zij passen zich aan, wat laf ,en een verraad, om maar vriendjes te zijn met de moslim, nee dan onze broeders, en zusters in de landen waar zij vervolgd worden, deze blijven staan voor hun heer en heiland, maar als de christen het in dit land moeilijk krijgt, dan pas men zich heel gauw aan bij de afgoden, omdat zij bang zijn, wat laf!! Johannes Bos waarom ga jij niet naar een moslimland om het evangelie te vertellen, als je zo begaan bent(ik bedoel dit niet rot) het is lekker praten in een land waar je hier de vrijheid voor hebt, maar ga dan eens naar de Moslimlanden toe. ik geloof, dat je gauw op hangende pootjes terug zou keren. Wij in Nederland gaan weer van christelijk festival, naar festival, en loven en prijzen, maar schenk nou ook een op zo'n festival aandacht voor jou verdrukte broeders, en zusters, en hou eens 2 minuten stil bij het geen hen overkomt, ook moeten dat de kerken/evangeliegemeentes eens gaan doen, elke zondag weer, en echt ons als christenen eens hard maken, om met voorrang vervolgde christen vluchtelingen op te nemen te beginnen met Bibi in Pakistan!! Trouwens ik vind het verschrikkelijk, dat er in Nederland Moskee op Moskee wordt gebouwd(afgoden tempels) die Gods enige zoon Jezus verwerpen, en dat is geen angst, maar dit is de harde realiteit, en een vluchteling opvangen prima, maar als de vrede in zijn land terug gekeerd is weer terug naar zijn eigen land, en cultuur,dat komt trouwens ook goed overeen met Handelingen 17 vers 26, maar dat Nederland beschermt word voor de afgoden, en dat Jezus heer blijft in ons land.

Gerard

19-04-2017 06:15
Johannes met hoeveel moslims heb jij de laatste tijd over Jezus gesproken? Eerlijk!

Johannes Bos

19-04-2017 04:00
Van wie is Nederland eigenlijk?
En waarom willen we de grenzen sluiten voor moslims?

God is de eigenaar van de hele aarde, Hij heeft alle mensen gemaakt, en daarom moeten wij respect hebben voor iedereen. God kwam naar deze wereld, Jezus kwam van zijn mooie plek in de hemel naar deze aarde om te wonen in een arm gezin en geboren te worden in een stal. Hij deed dat om ons mensen te redden en de relatie met God te herstellen.

Er is dus geen territorium op deze wereld die niet van God is.

Hoe zijn wij nu een beelddrager van God in deze wereld? volgen wij Jezus voorbeeld? Als hier mensen zijn die echt begaan zijn met de medemensen; als hier mensen zijn die echt geloven wat ze hebben geschreven; dat de islam een bedreiging is en dat God mensen wil redden. WEES DAN EEN GETUIGE VAN GOD EN GA NAAR DE MOSLIMS TOE!

Maar als wij Nederland willen sluiten omdat we onszelf willen beschermen, omdat we bang zijn dat onze veiligheid niet gewaarborgd blijft, dan denken we alleen aan onszelf en willen we anderen niet redden.

Een profeet moest de boodschap van God overbrengen, en zijn leven was daardoor onzeker. Maar Paulus ging van stad naar stad ook al werd hij in de gevangenis gezet, geslagen en soms half dood achter gelaten. Hij ging verder om anderen het evangelie te vertellen. Hij vond zijn eigen leven minder belangrijk maar vond het belangrijkste om anderen te redden.

Stop met stigmatiseren en durf er op uit te gaan om moslims te bereiken met het evangelie! Want voor het evangelie maakt het niet uit of iemand een atheist is of moslim of communist. Allemaal hebben ze het onvervalste evangelie nodig: Alleen door Jezus kan je behouden worden.

De hele wereld is van God, niet alleen Nederland. We moeten de hele wereld in om van God te getuigen. Dat is het laatste wat Jezus meegaf als instructie. Getuig van God, Jezus leeft Hij regeert!!!

Herman Degenhart

19-04-2017 09:02
Eindelijk eens een helder geluid over de islam. Waarom hebben we daar zo lang op moeten wachten?