#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

Cursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’

Wat weet uw gemeente van psychiatrische ziektebeelden en welke zorg kan uw kerk daarin bieden? Over dit onderwerp organiseert het Kennisinstituut christelijke ggz van juni tot oktober 2015 in Dordrecht de cursus ‘Zorg voor mensen met psychische problemen’.

De cursus richt zich op verschillende psychiatrische stoornissen en de mogelijkheden en grenzen van pastoraat en hulpverlening op dit gebied. Hiervoor worden uiteenlopende casussen behandeld.

De cursus is bedoeld voor ambtsdragers, pastores, predikanten/voorgangers en geestelijk verzorgers in de regio Zuidwest Nederland en kost 150 euro per persoon. Voor de cursus wordt accreditatie aangevraagd. Het gaat om de volgende vijf donderdagavonden van 19.30 uur tot 21.30 uur: 25 juni, 2 juli, 3 september, 17 september en 1 oktober 2015. Locatie is het MCC-gebouw op Dorp De Hoop, Provincialeweg 70 in Dordrecht. Aanmelden (tot 22 juni) en meer informatie via www.kicg.nl.

Onderzoek en innovatie
Het Kennisinstituut christelijke ggz is een gemeenschappelijk initiatief van De Hoop en Eleos, zij willen recht doen aan het geloof en de geloofsbeleving van hun cliënten en dit op een professionele en verantwoorde wijze integreren in de hulpverlening. Hiervoor is (wetenschappelijk) onderbouwd inzicht nodig over de interactie tussen christelijke geloof en psychische gezondheid. Het Kennisinstituut initieert dit onderzoek en voert het uit. Ook houdt het Kennisinstituut zich bezig met innovatie en het door ontwikkelen van behandelmethodiek vanuit het perspectief van het christelijk geloof.


Reageren