#Tb 15 euro gift
Enquête: 090-Gelooft u dat de Gemeente opgenomen wordt? Ja Nee

Achter het nieuws

Erdogan en een islamitisch wereldrijk

Na het door hem gemanipuleerde gewonnen referendum was het eerste wat de Turkse dictator Recep Tayyip Erdogan deed het onthullen van de tulband van de eerste Ottomaanse Sultan (foto). Daarmee zouden zelfs de grootste sceptici overtuigd moeten worden dat Erdogan de wederoprichting van het islamitische Ottomaanse Rijk nastreeft, waar hij zichzelf als nieuwe Kalief van ziet, en mogelijk zelfs als de moslim messias, de Mahdi. De komende jaren wachten ons dan ook de nodige imperialistische Turkse veroveringsoorlogen, die hoogstwaarschijnlijk zullen ontaarden in een nieuwe wereldoorlog.

Door Xander
 
Precies 500 jaar geleden versloeg Selim I de Mammelukken (Egyptenaren), en annexeerde hun gebied in het Ottomaanse Rijk. De tulband van Selim I, de symbolische tiende hoorn van het Islamitische Rijk die in Turkije bekend staat als de ‘kaftan van het kalifaat’, werd volgens de Daily Sabah buiten het zicht van het publiek gehouden nadat Erdogans vijand Fethullah Gülen de tulband in 2005 naar de VS probeerde te smokkelen. Vanuit Amerika plande hij zijn terugkeer naar Turkije, om daar Erdogan af te zetten en voor zichzelf de positie van nieuwe Sultan op te eisen, daarbij de beroemde tulband dragend.

Het liep anders. De smokkelaars werden gepakt op de luchthaven van Istanbul, en Erdogan verborg de tulband - in de Oosterse traditie beschouwd als een ‘kroon van stof’- onder een kleed in het museum met de graftombe van Selim I, in afwachting van zijn grote moment op 15 april 2017. Toen zijn gemanipuleerde overwinning een feit was, was het eerste wat de dictator deed naar de tombe gaan en het kleed over de tulband verwijderen. Dat was een zeer betekenisvolle handeling, omdat hij daarmee symbolisch de wederoprichting van het Turks-Ottomaanse Rijk uitriep.

Islamitische Unie, het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk, komt eraan
Suat Ünal, bestuurslid van de heersende AK Partij, schreef in januari dat hij er zeker van was dat Erdogan het referendum zou winnen, want ‘Allah zal het goddelijke licht volkomen maken.’ Dat ‘goddelijke licht’ zou Erdogan zijn, die volgens tal van moslimleiders door Allah is aangewezen om Kalief te worden van de moslimwereld, die in uiterlijk 2023-2024 verenigd moet zijn in een Islamitische Unie, het herstelde Turks-Ottomaanse Rijk, dat grote delen van het Midden Oosten en Noord Afrika wil veroveren, Israël wil vernietigen, en Europa met militaire macht wil verslaan en onderwerpen.

In 2015 schreef pro-Erdogan columnist Dilipak dat ‘het Kalifaat in het Turkse parlement is aangekomen. De regering heeft gedaan wat nodig was. Als Erdogan overschakelt op een presidentieel systeem, dan zal hij waarschijnlijk raadsheren aanstellen over moslimgebieden die trouw zijn aan de Kalief. Hij zal ook in Bestepe (het presidentiële paleis in Ankara) kantoren openen van de Islamitische Unie.’

Heeft Allah Erdogan aangewezen om de moslimwereld te verenigen?
En laten we de ‘Kalief’ zelf niet vergeten. In een toespraak voor de Arabische Liga in april 2016 zei Erdogan dat hij hoopte dat de Turken en Arabieren hun verschillen opzij zullen zetten, en gezamenlijk - maar natuurlijk onder zijn leiding - een ‘Moslim Liga’ of ‘Moslim Unie’ gaan vormen. Mogelijk is deze ‘liga’, die letterlijk werd genoemd door de Bijbelse profeet Ezechiël, die voorzegde dat de grootste en laatste oorlog zal worden begonnen door een coalitie van Arabische, Turkse en Afrikaanse volken.

Gezaghebbende islamitische theologen, waaronder ook van de Moslim Broederschap, wijzen in dit verband op de Hadith, de verzamelde islamitische heilige teksten, waarin staat dat het Islamitische Kalifaat (het Ottomaanse Rijk) na zijn val in 1924 door de komst van Mustafa Kemal Ataturk, na 100 jaar weer zal herleven doordat Allah iemand zal aanwijzen (de Mahdi) om de Umma (de moslimwereld) te verenigen.

Sommigen stellen dat het na 2023-2024 nog 3 ½ jaar zal duren, dus tot 2026-2027, voordat de Mahdi zal verschijnen. Dat zal volgens de islamitische profetieën gebeuren vlak voor of tijdens een nieuwe wereldoorlog. De Mahdi zal de moslimlegers aanvoeren en Jeruzalem ‘bevrijden’, Israël vernietigen, de Joden uitroeien en de grote militaire wereldmachten (het Westen, Rusland, China) verslaan.

Het beest en ‘666’
In het profetische Bijbelboek Daniël worden wereldrijken voorgesteld als beesten (Luipaard, Beer, Leeuw etc.). In het laatste, eveneens profetische boek Openbaring wordt eveneens de komst van een ‘beest’ - dus ook een rijk, een imperium - voorzegd, dat de kenmerken van al de beest-rijken uit Daniël zal hebben* (Opb.13), en dat ‘van zijn dodelijke hoofdwond’ zal genezen. Het Turks-Ottomaanse Rijk raakte inderdaad dodelijk gewond en leek te zijn verdwenen, maar lijkt na zo’n 100 jaar inderdaad te gaan herleven.

Het ook bij niet-christenen zeer bekende getal van het beest, ‘666’ (vs.18), is in de islam het meest heilige getal voor Allah. En passant zet de Bijbel Allah (=Satan) gelijk op zijn plek door hem slechts ‘een mens’ (/man / persoon) te noemen, en geen ‘god’ (zie Jesaja 14:12-17). Bovendien blijkt uit de grondtekst dat de ‘mens’ in Openbaring 13:18 de mens in het algemeen wordt bedoeld (hetzelfde woord wordt op tal van plaatsen gebruikt voor ‘de Zoon des mensen’), in dit geval dus de groep mensen / volgelingen van ‘666’ (Allah).

Laatste fase eindtijd op punt van beginnen
In de juiste context geplaatst zien we dus de opkomst van een islamitisch rijk dat in 2023 precies een eeuw lang ‘dood’ zou zijn geweest: het Turks-Ottomaanse wereldrijk, dat maar liefst 400 jaar Jeruzalem bezet hield. De ‘kop’ van dit dood gewaande beest, Turkije, is onder Erdogan aan het herleven. Het onthullen van de tulband van Sultan Selim I door Erdogan na diens machtsgreep is dan ook een uiterst belangrijk symbolisch teken dat de laatste fase van de eindtijd, waarin het geprofeteerde 8e wereldrijk (= het herstelde 7e / Ottomaanse) zal opkomen en uiteindelijk de Derde (of Vierde?) Wereldoorlog / Armageddon zal veroorzaken, op het punt van beginnen staat.
 
Bron http://xandernieuws.punt.nl/home

Reageren


Cees

20-11-2018 01:44
Graag wil ik het volgende met jullie delen aangaande de 'Dome of the Rock'.

De 'Dome of the Rock' op het Tempelplein te Jeruzalem werd gerealiseerd, 7x 666 jaren, gerekend vanaf de zondeval (de zondeval = het beginpunt van de '6000 jaren').
Dat het een veelvoud van 666 jaren betreft zal ons in het geheel niet verbazen.

Het getal 666 heeft alles te maken met de Islam.

Echter, vanaf de schepping gerekend kwam dat gebouw gereed na 7x 666 + 30 = 4692 jaren (het jaar 689 van onze kalender)
4692 = 204x 23 en het getal 23 blijkt in Gods Woord verbonden te zijn met 'oordeel': de Islam kwam als een oordeel.

Meer voorbeelden van 23 (oordeel):
- Zondvloed (72x 23 jaren na de schepping)
- Zondvloed (voorafgaand komt Noachs naam in de Bijbel 23 maal voor)
- Verwoesting Sodom en Gomorra (voorafgaand komt Abrahams naam 23 maal voor)
- Kruisdood van Jezus (na 7+62 weken = 69 weken. 69= 3x 23)
- De Babylonische ballingschap duurde 46 jaar (2x 23)
- Het eerste jaar van de Diaspora, betrof het 4071e jaar gerekend vanaf de schepping (177x 23)
enz.

Het eerste 'beest', de antichrist (Obama), werd geboren 4 augustus 1961 ('toevallig' de 6x6x6=216e dag van het jaar).
Met 4 augustus 1961 bevonden we ons in het 5934e jaar, gerekend vanaf de zondeval.
5934= 258x 23

Het tweede 'beest', Erdogan, werd geboren 26 februari 1954.
Met 26 februari 1954 bevonden we ons in het 5957e jaar, gerekend vanaf de schepping.
5957= 259x 23

Dat beide lieden ter wereld kwamen als een oordeel (23) behoeft ons geenszins te verbazen.

Zodra de 70e (jaar)week van Daniel 9 ingaat is Erdogan 66.
Zodra de 70e (jaar)week van Daniel 9 eindigt is Obama 66.
(beide heren worden aan het einde van de 70e (jaar)week in de poel des vuurs geworpen)

Amerika zal de in Trump door God uitgestoken hand, van zich afslaan.
Er komt geen 2e termijn voor president Donald J.Trump.
En dat niet enkel vanwege de opname van de gemeente (Pentecost 2020).
Amerika krijgt een 46e president(e).
Als een oordeel !! (2x 23)

De 2e tempel werd, 40 jaren nadat Jezus zich (voor de 1e maal) openbaarde als de Messias (sept/okt 27) tijdens dat Hij in de synagoge voorlas uit Jesaja 61, waarbij de Joden Hem niet herkenden ('struikelden') en dus verwierpen, verwoest (najaar 67).
Verwoest als een oordeel van God na 40 jaren van geduld !!

Dat de 'Dome of the Rock' op de heilige plaats van de verwoeste 2e tempel kon worden opgericht, kunnen we zien als een oordeel.
De verbondenheid met het getal 23 lijkt dit te onderstrepen.

Maar ..... tijdens het toekomstig Joodse jaar dat loopt van sept/okt 2020 tot sept/okt 2021 (het 1e jaar van Daniels 70e jaarweek) staat dat bouwsel er een periode gelijk aan 2x 666 jaren.
Na de zondeval gerekend komen we dan uit op een punt in de tijd gelijk aan 7x 666 + 2x 666 = 9x 666 jaren.
Dan is het naar mijn idee over en uit met dat Booswichten-Clubhuis en kan de 3e tempel gebouwd worden.

Het getal 9 staat namelijk symbolisch voor: final (Eng.), einde, zo is het, schluss (D).
- de getalswaarde van 'Amen' aan het slot van een gebed, ook wel vertaald met 'Voorwaar' (Ik zeg u), is 99.
- Jezus stierf in de 9e ure. Het was volbracht, final (Eng.)
- zonder bloedstorting geschiedt geen vergeving (Hebr. 9:22) en daarmee is het absoluut definitief bij de Heere God. 'Bloed' komt 99 keer in het N.T. voor.
enz.

Het zou best zo kunnen zijn dat het verbond dat de antichrist zal sluiten met Israel, te maken zal hebben met een reeds verwoeste of nog af te breken 'Dome of the Rock' en de bouw van de 3e tempel.

ben barendregt

28-06-2017 04:15
ik kan mij zelfs niet meer aan de indruk onttrekken dat er kenmerken van de Apocalyps in Op.6 waarneembaar zijn. Zojuist las ik nog de klacht van een Grieks-orthodoxe kerkleider dat in Syrië en Irak pure genocide op de kerken wordt gepleegd. Kijk, ISIS zelf zal het zeker niet houden, maar de ruiter op het zo misleidende witte paard, overwinnende en om te overwinnen, daar zijn we m.i. (onze meerderheid) niet eens meer tegen van plan om die te willen stoppen. 'Wir schaffen das' zei Merkel ...

Herman Spaargaren

24-04-2017 03:14
En hoe weten we of dit geen nepnieuws is?