#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Boek-muziek-film

Corrie Ten Boom revisited

Vrome christenen toonden tijdens de Tweede Wereldoorlog op verschillende manieren hun geloof. Het een en ander hing af van hun persoonlijkheid en de mogelijkheden die ze hadden. Een zo’n markante familie heette Ten Boom. Ze waren horlogemakers en woonden in Haarlem (Noord-Holland). Vooral een van de dochters, Corrie Ten Boom, valt daarbij op. Wat deden zij in die oorlog?

Door Marco van Putten
Klik hier om deze jubileumbox online te bestellen!

De oorlogsverdrukkingen van de familie Ten Boom zijn beroemd geworden door de verfilming van het boek ‘The Hidding Place’ (De Schuilplaats). NEEMA heeft in samenwerking met het Corrie Ten Boomhuis deze film opnieuw uitgegeven in een jubileumbox bestaande uit drie DVDs; De film ‘De Schuilplaats’ over Corrie’s oorlogservaringen (c.110 min), een animatiefilm over het leven van Corrie Ten Boom voor kinderen (c.35 min) en een documentaire over het leven van Corrie Ten Boom (c.58 min).

Maatschappelijk betrokken
In 2017 is het 125 jaar geleden dat Corrie Ten Boom werd geboren. Haar ouders waren christenen die geloofden dat zij geroepen waren om de middelen die ze hadden in te zetten voor hulpbehoevenden en vooral voor gehandicapten. In hun huis in Haarlem hielden ze Bijbelstudies en gaven ze, indien nodig, (tijdelijk) onderdak aan mensen die dat nodig hadden. Hun inkomsten kwamen uit hun horlogemakerswinkel en toen ze kans zagen om het naastgelegen huis te kopen, deden ze dat.

Bewogen verzetsjaren
Tijdens de Tweede Wereldoorlog raakten ze betrokken bij onderduikerswerk, maar hun verzetswerk was altijd geweldloos. Ze hielpen iedereen die bij hun voor hulp en onderdak aanklopte. Ze hadden daartoe tussen hun twee aangrenzende huizen een schuilruimte gemaakt. Door de Jodenvervolging in Nederland nam het aantal Joden dat bij hun aanklopte toe. Omdat ze een bijzondere liefde voor Joden hadden hielpen ze hen ook.

Gevangenschap
In de winter van 1944 werden ze verraden en dus werd de familie gearresteerd. Verschillende familieleden werden geëxecuteerd of stierven in concentratiekampen door ziekten. Ook Corrie werd samen met haar zus Betsie naar verschillende concentratiekampen gestuurd waar ze allerlei verschrikkingen ondergingen. Corrie werd op wonderlijke wijze vrijgelaten.

Zendingswerk
Na de oorlog zag Corrie het als haar roeping om haar ervaringen met iedereen te delen. Maar ze wilde ook tot verzoening zijn voor de mensen die in actieve dienst stonden van het Naziregime. Daarbij richtte ze zich opnieuw op het geven van Bijbelstudies en het helpen van hulpbehoevenden. Ze reisde daartoe de hele wereld rond. Ze werd 91 jaar en stierf op haar geboortedag.

Evaluatie
De DVDbox geeft een compleet en grotendeels Engelstalig (ondertiteld) beeld van het leven van Corrie Ten Boom met nadruk op haar activiteiten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naar voren komt haar sterk Evangelische levensovertuiging, waarin zij een grote nabijheid ervoer van God. Ondanks de grote problemen, ellende en tegenslagen bleef ze ervan overtuigt dat het God was Die haar leidde en dat ze van betekenis was voor Hem. Dat betekent niet dat de rol van de Ten Booms onomstreden is. Een aanrader.

Corrie Ten Boom. 125 jaar. Complete filmselectie
2017 - NEEMA Media B.V.
c.205 min.
€ 24,99
ISBN: 9789492189622


Reageren