#Tb 15 euro gift
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee

Eindtijd

Betalingsverkeer anticipeert op antichrist

Met steeds sneller toenemende ICT-technologie, onder meer op het gebied van betalingsverkeer, bereidt de geest van de antichrist diens komst voor. Dat zegt ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht. De ontwikkelingen zijn intussen onomkeerbaar, constateert hij. Om fraudegevoeligheid in betalingsverkeer tegen te gaan, is men steeds meer gericht op biometrische identificatie (geen pincode of wachtwoord maar lichaamsdelen ter bevestiging).

“We lezen van de antichrist dat hij uiteindelijk de regie krijgt over alle betalingen die wereldwijd worden gedaan (Openbaring 13:16-18)”, weet Niemeijer, die antwoordt op de vraag of gelovigen wel mee moeten doen aan het bijvoorbeeld afrekenen van boodschappen via een app op de mobiele telefoon. “We zullen inderdaad een heel eind hierin moeten meegaan, tot het moment waarop de mensheid de opdracht krijgt het getal 666 op de rechterhand of op het voorhoofd te plaatsen. Want zij die dit doen onderwerpen zich aan de antichrist en zijn macht.”

Maar volgens Niemeijer leer de Bijbel dat de gemeente van Christus is opgenomen vóórdat de antichrist op aarde gaat regeren. Die kan zich namelijk nog niet openbaren zolang de Gemeente er is. “We hebben dus wel met de voorbereidingen van de vorm van het betalingsverkeer te maken, maar de uiteindelijke vorm ervan, waarbij de mensheid wordt gedwongen het getal 666 van de antichrist te dragen, zullen we als gemeente niet meer meemaken.”

Reageren


Günter

19-03-2019 10:42
"Wat Cees hier boven schrijft..." moet zijn: "Wat Cees hier ONDER schrijft ..."

Günter

19-03-2019 10:41
Wat Cees hier boven schrijft, is gegrond op langdurig, diepgaand onderzoek van Gods onfeilbaar Woord (St. vert. 1637), waarbij hij het Woord Gods heeft laten staan zoals het is. Dit i.t.t. met velen die allerlei eigen uitleggingen geven in overeenstemming met hun willen en wensen. Het is vanzelfsprekend moeilijk te vatten voor anderen die van alles menen dat, terwijl de tijd voortsnelt, de Heere in een 'overgangstijd' van de ene Bedeling naar de andere Bedeling, ('overgangstijden' zijn tijden waarover de Bijbel duidelijk spreekt) mensen geeft aan wie Hij bepaalde zaken openbaart en voorkennis schenkt; Amos 3:7, waarbij het woord 'profeten' mag blijven staan maar gelet onze Bedeling beter omschreven zou kunnen worden als 'dienstknechten'.
Evenals t.t.v. de voorgaande Bedelingen is het helaas nog steeds zo dat er weinigen of slechts een enkeling is die daar naar luistert.
Wat is dit toch triest, triest en nog eens triest.

Cees

17-03-2019 05:32
De Bijbel -bij monde van de apostel Paulus- leert duidelijk dat éérst de antichrist geopenbaard zal worden en dat daarna de gemeente zal worden opgenomen.

Het moment van het openbaar worden van de antichrist is een besluit van de Heere God vanwege dat de afval, waar Paulus het over heeft, dan te zeer zal zijn toegenomen.
De maat bij de Heere God is dan vol en de mensheid krijgt wat ze over zich afgeroepen hebben.

De ongerechtigheid zal dan niet meer worden gewrocht vanuit het verborgene maar in de openheid gestalte krijgen middels het openbaar (moeten) worden van de antichrist.

Nadat de antichrist geopenbaard zal zijn gaat ‘de ure der verzoeking’ in.
En UIT (!!) ‘de ure der verzoeking’ zal de gemeente worden weggenomen.
Precies zoals Gods Woord leert.

Satan staat niet ongeduldig in de startblokken heen en weer te wiebelen om aan het ‘eindspel’ deel te kunnen gaan nemen.
Dat kunnen we vanuit de Bijbel leren.

De Heere God bepaalt wanneer het zijn (Satans) tijd is.
De gemeente houdt de antichrist dus niet tegen.
De gemeente zal juist worden weggenomen als een gevolg van het openbaar worden van de antichrist.

Dat hele ‘wederhouden-gedoe’ is het gevolg van een ongelukkige vertaling van het Griekse woord ‘katechoo’.
Dit woord had moeten worden vertaald door het begrip ‘vasthouden’.

Het is wel zo dat de opname plaats zal vinden vóórdat de 7-jarige periode van verdrukking aan zal breken.
Die 7-jarige periode, Daniëls 70e (jaar)week, zal rond de Joodse jaarwisseling aanvangen: eind sept./begin oct.
De gemeente werd ‘geboren’ zo rond het Pinksterfeest en zal na een symbolisch perfecte periode worden weggenomen.
Dus ook zo rond Pinksteren en dus ca. 4 maanden eerder dan dat de 7- jarige periode van verdrukking zal aanvangen.