#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Christelijke media

Christelijke leefstijl niet genoeg…

Christenen kunnen, zoals de Bijbel zegt, vleselijk zijn en als onveranderde mensen leven. Zij dienen, zegt ds. Niemeijer in Het Zoeklicht, twee heren en willen zowel bij de Here Jezus als bij de wereld horen. Zulke vleselijke christenen worden behouden ‘als door vuur heen’, citeert de auteur Gods Woord.

Maar er zijn ook mensen die wel naar een kerk gaan, maar in feite helemaal geen christenen zijn, voegt hij er aan toe. Zij laten hun vlees niet kruisigen, maar proberen de oude zondige mens te veranderen en te cultiveren. “Zo bestaat de kerk van heden ook uit veel mensen die zich christelijk voelen en gedragen, maar het in wezen helemaal niet zijn, omdat zij de bekering en wedergeboorte niet meegemaakt hebben. Het christelijke leven is niet een leefstijl, een cultuur, maar een leven vanuit de dood en de opstanding van de Here Jezus.”


Reageren