#T Kerstgift Uitdaging
Enquête: 007- Hebzucht is een van de grootste zonden van onze tijd. Ja Nee

Binnen/buitenland

Belasting blijft Benny Hinn volgen

Nou ja, hij beseft een voorbeeldfunctie te hebben. Als prediker van een welvaartsevangelie moet je zelf natuurlijk baden in welvaart. Maar ja, dat Benny Hinn en vijf andere tv-evangelisten daarbij de verdenking op zich laadden de Amerikaanse belastingdienst te tillen, leidde tot jarenlang onderzoek. Dat werd in 2007 gesloten met de melding dat fraude niet kon worden bewezen.

Maar kennelijk is men Hinn wel blijven volgen. Dezer dagen werden uit zijn kantoor in Texas dozen vol papieren gesleept door medewerkers van de belastingdienst, maar een woordvoerster wilde bevestigen noch ontkennen dat van een nieuw onderzoek sprake is. Een in een gebouw naast het hoofdkantoor van Hinn werkende man vertelde tegen een plaatselijk TV-station dat er veel belastingmensen en politieagenten bij de actie waren betrokken. Volgens een van de agenten is er wel degelijk een onderzoek naar belastingontduiking en fraude gaande.

Medewerkers van Hinn’s organisatie zwegen in alle talen en de evangelist zelf zou op dat moment in Parijs zijn. Bekend is dat de prediker over veel geld beschikt, een huis van 8,5 miljoen dollar heeft en een privéjet. Volgens media in Texas zei hij in 2009 dat zijn salaris toen al boven de half miljoen dollar lag. Hoeveel daarboven en of het sindsdien steeg, is onduidelijk.
Een soort handelsmerk van Hinn is dat mensen in zijn bijeenkomsten ‘vallen in de Geest’, net als bij wijlen Katryn Kuhlman, die naar zijn zeggen grote invloed op zijn leven heeft gehad.

Hinn houdt campagnes waarin gebedsgenezing een belangrijke plaats inneemt. Christenen hoeven volgens hem niet ziek te zijn en geen armoede te hebben. Evenals andere tv-evangelisten zou hij weigeren volledige openheid van financiële zaken te geven aan de overheid. Om die reden zijn ook de organisaties van andere welvaartspredikers onderzocht, zoals televangelisten Kenneth Copeland, Creflo Dollar, Paula White, Joyce Meyer en Eddie Long.
 
Voorzitter Ole Anthony van de Trinity Foundation, die religieuze fraude onderzoekt, zegt Hinn’s organisatie al twee decennia te volgen. “Er is meer fraude in de naam van God, niet alleen in Amerika, maar in de hele wereld, dan enige andere soort fraude”, zegt hij. Behalve in Texas heeft Hinn ook een kantoor in Californië, waar hij een megakerk stichtte. De overleden prediker Leonard Ravenhill zei eens: “De vroege kerk was getrouwd met armoede, gevangenschap en vervolging. Tegenwoordig is de kerk getrouwd met welvaart, persoonsverheerlijking en populariteit.”

Hinn werd enkele jaren geleden in Rome met de al twee keer gescheiden ‘collega’ Paula White aangetroffen. Beiden zeiden een afspraak op het Vaticaan te hebben, maar daar was daarover niets bekend. Overigens is nooit bewezen dat er een affaire was geweest, maar de vrouw van Hinn scheidde wel van hem. Met veel vertoon zijn zij inmiddels opnieuw getrouwd.

Reageren


Johan

06-05-2017 08:01
Hebr. 13:5 zegt onder meer: 'Uw wandel zij zonder geldgierigheid' Ook andere teksten verzetten zich tegen gebruik van het Evangelie om er financieel schatrijk van de worden...

Muriel Lew

06-05-2017 10:58
Mattheus 12:32

Theo

06-05-2017 08:50
Benny Hinn is een valse prediker . Hij is een Luciferiaan en verleidt christenen . Aan de vruchten kent men de boom zegt de Bijbel . Een van zijn topmedewerkers stierf aan een overdosis heroïne die door Benny Hinn persoonlijk aan hem gegeven was . Alles gefilmd en te zien op YouTube als je bereid bent dit te onderzoeken . Walter Veight ( eenvoudig intypen , Walter Veight in YouTube heeft zeer goede en gedegen programma's hierover) . Tegen mensen als Benny Hinn moet gewaarschuwd worden met alle kracht die er is . Het is triest maar er zijn veel wolven in schaapskleren .

TJ

06-05-2017 04:22
De vuile was..., toch niet met kennelijk genoegen buiten gehangen(de eerste zinnen)? Wat word je hier triest van, zo'n verhaal. Wat ik me wel afvraag: voordat iemand zoiets naar buiten brengt, vraagt hij of zij dan wel eerst aan de Koning der kerk "of", en "wat" en "hoe" zoiets naar buiten moet? Zou er op zijn minst niet verbrokenheid (zij zijn deel van hetzelfde lichaam waar wij deel van uitmaken) en oproep tot gebed ("O God, ontferm U over deze mensen en over Uw gemeente. Waar zij dwalen, voer hen terug. Laat alle dingen in het licht komen. Maar laat in elk geval in Uw gemeente alle waarheid in genade gebracht worden, zodat ze leiden kan tot berouw en herstel.") Alle goede bedoelingen ten spijt..., zit er mogelijk niet heel veel "vlees" in zo'n verhaal over mogelijk "vlees"? Ter overweging.