#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Uw mening

130 Plannen voor ‘herleving’ van Reformatie

Stichting Heart Cry en Het Zoeklicht gaat samen in oktober, november en december op verschillende plaatsen in het land bijeenkomsten houden om aandacht te vestigen op de Reformatie. Zij willen plaatselijke gemeenten en interkerkelijke groeperingen daarbij betrekken.

Uw mening: 130-Ik geloof dat er een opwekking komt in Nederland

Het worden zogenoemde ‘herlevingsavonden’. Volgens bestuurslid Leander Janse van Heart Cry gaat het er om Gods werk in het verleden te gedenken. “En God smeken eenzelfde werk in het heden te doen”, meldt hij.

Het is wel mooi dat vijfhonderd jaar geleden Europa geestelijk wakker werd geschut, maar sindsdien is het christelijke getuigenis vooral de laatste decennia veel minder geworden. Het is wel bemoedigend dat veel christenen nu stil willen staan bij wat er gebeurde toen Maarten Luther de genade in Romeinen ontdekte, maar dat herdenken in een verstokte kerk roept ook vragen op, vindt Janse. “Nemen we genoegen met alleen maar achterom kijken?” vraagt hij in Het Zoeklicht. “Hebben we alleen maar oog voor een Reformatie die toen nodig en heilzaam was? Het gevaar is groot dat we dan de huidige geestelijke toestand ernstig uit het oog verliezen. Rusten op Gods werk in het verleden, maar blind voor het heden, geeft blijk van een beperkt inzicht in onze werkelijke toestand.”

Zowel de kerk als de door tal van problemen en zonden geteisterde maatschappij zouden christenen tot een krachtig getuigenis moeten brengen. Maar zij zijn vaak onderling verdeeld en in kerken ontbreekt vaak een krachtig Geestvervuld getuigenis, constateert Janse. Hij ziet acceptatie van homoseksualiteit en echtscheiding als symptomen daarvan en citeert Andrew Murray: ‘Als de kerk haar heiligmaking verliest, dan verliest ze haar getuigenis.’

In de strijd tegen secularisatie ziet hij te vaak een bedrijfsmatige aanpak, in plaats van aanhoudend gebed. Omdat naar de mening van de organisatoren (onder meer door tradities en dogma’s) het Evangelie in kerken is versluierd, is het de bedoeling dat men zich op de herlevingsavonden samen afvraagt of er niet een nieuwe Reformatie nodig is en wat met van de ‘oude’ kan leren. En hoe God het land zou kunnen doen herleven.

Reageren


Jan

07-05-2017 07:01
Kerken zijn m.i. teveel organisaties met bijbehorende: regelingen', terwijl over het product (herkomst, aard, kwaliteit en doel) van het product intern veel twijfel en verdeeldheid bestaat.
Er is, overeenkomstig de eisen van de tijd, erg veel aandacht voor de vorm (verpakking), terwijl de goede, maar niet altijd hapklare, en soms onsmakelijke inhoud de 'consument' voor het gemak (de lieve 'vrede') maar wordt onthouden. Een kerk met geen andere boodschap dan een wereldse heft geen boodschap voor die wereld... en loopt leeg.

@Fritz. of je daar met nieuwe zakken veel verandering in brengt?? Kun je wat nieuwe zakken opnoemen?

frits

06-05-2017 07:29
Nee Theo, niet mee eens. De kerken zijn oude zakken geworden en gescheurde kleding. Jezus vergelijking ging toen al op over het Jodendom. Het geloof wat zij beleden.

Theo

06-05-2017 08:57
Helemaal mee eens !