Steun Uitdaging banner
Enquête: 030-Mag een christen scheiden? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

De hemelen ...

3. De hemelen en de tabernakel

Door de hele Bijbel wordt God de hemel ‘GODS WONING’ genoemd.

- Mozes spreekt over de hemel als Gods ‘HEILIGE WONING’:
´Zie neder uit uw heilige woning, uit de hemel.´ (Deut. 26:15)

- David spreekt van Gods ‘HEILIG PALEIS’:
De HERE woont in zijn heilig paleis, de HERE heeft in de hemel zijn troon; zijn ogen slaan gade, zijn blikken doorvorsen de mensenkinderen. (Ps. 11:4)

- Salomo noemt de hemel ‘DE PLAATS VAN GODS WONING’:
Gij zult het horen uit de plaats uwer woning, uit de hemel…´ (2Kr. 6:21)
Hoor Gij dan uit de hemel, de vaste plaats uwer woning…´ (2Kr. 6:30)

- Jesaja spreekt van Gods ‘LUISTERRIJKE WONING’:
‘Schouw uit de hemel en zie uit uw heilige en luisterrijke woning. - (Jes. 63:15)

Maar niet alleen de hemel wordt in de Bijbel de woning van God genoemd. Het volk van de Tenach (OT) had een schaduw van de hemel in de tabernakel en de tempel. Het woord voor tabernakel – Hebreeuws ‘misjkan’ – betekent ‘woonplaats’. De tabernakel werd gebouwd in opdracht van God, opdat God temidden van zijn volk zou ‘wonen’.
En zij zullen Mij een heiligdom maken, en Ik zal in hun midden wonen. - (Exo. 25:8 )

De tabernakel moest precies gemaakt worden naar het model dat God op de berg Sinaï aan Mozes getoond had (Ex. 25:40). De tabernakel en later de tempel, bestond uit drie plaatsen: de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen. In de brief aan de Hebreeën legt Paulus uit dat de tabernakel een ‘afbeelding en een schaduw van het hemelse bezat’ (Hebr. 8:5). De hoofdzaak van ons onderwerp is, dat wij zulk een hogepriester hebben, die gezeten is ter rechterzijde van de troon der majesteit in de hemelen, de dienst verrichtende in het heiligdom, in de ware tabernakel, die de Here opgericht heeft, en niet een mens. - (Heb 8:1-2). Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen. - (Heb 9:24)

Het boek Openbaring spreekt van een ´hemelse tempel´:
En de tempel Gods, die in de hemel is, ging open …- (Op. 11:19)
En een andere engel kwam uit de tempel, die in de hemel is…- (Op. 14:17)
Er kwam een grote stem uit den tempel des hemels …. - (Op. 16:17 SVV)

Want Christus is niet binnengegaan in een heiligdom met handen gemaakt, een afbeelding van het ware, maar in de hemel zelf, om thans, ons ten goede, voor het aangezicht Gods te verschijnen.- (Heb 9:24)

De aardse tabernakel, met mensenhanden gemaakt, is dus een afbeelding van de ware tabernakel, niet met mensenhanden gemaakt, van de hemelse tempel, dat is, van de hemelen zelf. Zoals de schaduw-tabernakel drie afdelingen heeft – de voorhof, het heilige en het heilige der heiligen - , zo heeft de ware hemelse tabernakel drie afdelingen: de eerste, de tweede en de derde hemel.
De derde hemel wordt in de Schrift ook ‘de hemel der hemelen’ genoemd:

Zou God dan waarlijk op aarde wonen? Zie, de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan U niet bevatten. ´(1Kon. 8:27)
´Wie zou in staat zijn voor Hem een huis te bouwen, want de hemel, zelfs de hemel der hemelen, kan Hem niet bevatten.´ (2Kr. 2:6)
´Hem, die door de aloude hemel der hemelen rijdt. Hoor, Hij laat zijn machtige stem weerklinken!´ (Ps. 68:34)

Duidelijk is hier de parallel met het ‘heilige der heiligen’, de afbeelding en het schaduwbeeld van de ‘hemel der hemelen’. De voorhof is een afbeelding van de eerste hemel, het heilige van de tweede hemel en het heilige der heiligen van de derde hemel.

Drs. Charles van den Berg
Founder/Director
LOGOS BIBLESTUDIES NETHERLANDS


Reageren