#Tb 15 euro gift
Enquête: 074-Ik vind christelijk onderwijs belangrijk! Ja Nee

Mensen

Hank Hanegraaff naar Oosters Orthodoxe Kerk

De in 1950 in Nederland geboren Amerikaanse evangelische theoloog en auteur Hank Hanegraaff heeft zich aangesloten bij de Oosters Orthodoxe Kerk. Hij presenteert onder meer de Bible Answer Man Radio Show en leidt het Christian Research Institute.

"Ik ben nu lid van een Orthodoxe kerk, maar met mijn geloof is niets verandert”, zei hij in zijn radioprogramma. Hanegraaff bezoekt die kerk al meer dan twee jaar, naar zijn zeggen eigenlijk als gevolg van een gebeurtenis in China. Volgens hem is de Oosterse Orthodoxie een van de drie belangrijke leerstellige hoofstromen van de christenheid, gekarakteriseerd door de voortzetting van de apostolische kerk, haar liturgie en territoriale kerken. De meeste leden ervan zijn te vinden in de Balkan, het Midden Oosten en voor de voormalige Sovjet Unie. Sommige luisteraars beschuldigden Hanegraaff van ketterij, maar zelf zegt hij dat de overgang juist een verdere verdieping van zijn geloof is. “Op het moment wordt juist de Oosters Orthodoxe Kerk beïnvloed door onze bediening en ik ben beïnvloed door de Oosters Orthodoxe mensen, die een heel scherp zicht op de kerkgeschiedenis hebben en absoluut trouw zijn aan de beginselen van de historische christelijke geloof”, zegt hij.

Hanegraaff is bekend wegens zijn kritiek op niet christelijke religies en verzette zich ook tegen uiterst charismatische predikers en de zogenoemde Toronto Blessing. Hij is weliswaar evangelical, maar staat kritisch tegenover allerlei volgens hem niet of nauwelijks op de Bijbel gebaseerde praktijken in evangelische en vooral charismatische kringen.

Reageren


Johan

05-06-2017 10:42
@Frits. Volgens jou zijn dus alleen charismatische gelovigen behouden en komen de degenen die daar niet toe behoren, menend in de Geest te zijn gedoopt toen zij tot geloof kwamen, ooit van een koude kermis thuis. Dat wordt afzien voor bijvoorbeeld Billy Graham. Je gaat er trouwens niet op in dat de gaven van de Geest alleen voorkomen in de corrigerende brief aan de meest vleselijke gemeente van die tijd, die in Corinthe. Niemeijer mag dan volgens jou niets weten van die daar royaal voorkomende gaven, misschien richt hij zich vooral op de vrucht van de Geest. Ach en aan de vrucht herkent met de boom. zal ik maar zeggen ....

frits

14-05-2017 08:13
Aanvulling op 14 mei 8:6 uur.
Moet natuurlijk zijn: Allen die bekeerd zijn en waterdoop en Geestesdoop hebben ondergaan zullen het Koninkrijk zien.

frits

14-05-2017 08:06
Johan, het is waar dat de Pinksterbeweging de woorden van Jezus verkondigen. Bekering, waterdoop (door onderdompeling) vervulling en uitingen van de HG voor staan. De enige en echte boodschap die de wereld nodig heeft. Jezus zegt het zelf in Johannes 3, bekeert u! Vervolgens: Alleen zei die met water en geest gedoopt zijn zullen het koninkrijk niet zien. Niemeijer Wijst alleen naar de misbruiken, en weet niets van de gaven van de Geest. Hanegraaff duikt in de Orthodoxie en is nu veilig opgesloten. Wat een toestand Johan.

Johan

14-05-2017 02:09
Ik vind wel dat Frits snel oordeelt over Hanegraaff en ds. Niemeijer, vanuit een zich wat beter voelen dan andere christenen via de Geestesdoop (die overigens voornamelijk op de brief aan de uiterst vleselijke Korinthiers is gebaseerd, waar men kennelijk aan gaven niets tekort kwam). De brief is eerder een waarschuwing over gebruik van charismata dan een aanmoediging. Maar misschien krijgt Frits en kornuiten in de hemel wel een aparte ruimte, uitsluitend bedoeld voor degenen die het altijd perfect wisten...

ipap

12-05-2017 08:25
frits, jij zegt:
"Ik lees niet dat Hanegraaff zijn geloof heeft verdiept in Jezus Christus, hij heeft het er niet eens over."
Maar Hanegraaff zegt:
"dat de overgang juist een verdere verdieping van zijn geloof is"
Zijn geloof in wat?
Hij heeft het er wel over Jezus Christus, wat anders?
Jij zegt:
"En mannen, niet zo snel zeggen dat ik veroordeel"
Maar je schreef eerder:
"Hoe durf je als christen over te gaan naar de Oosterse Orthodoxe Kerk"
Laat ons eerlijk zijn:
Het oorspronkelijke bericht is netjes, onpartijdig.
Jij wil bewijzen dat de Orthodoxe Kerk niets is, daar gaat het over!
En met jou woord "club" bedoel je de andere ex-Protestantse Orthodoxen in de V.S.
Ik begrijp: je kan niet het boek(hieronder) lezen en gelijk antwoord geven.
Om jou en de discussie te helpen hier is een korte link van een samenvatting van het boek:
https://orthodoxen.wordpress.com/o-kerkonbekend/#crusade
Je kan het in 1 minuut lezen!

ipap

11-05-2017 09:30
Zeg, frits, je zegt niets over de ijsberg!?
Je kan alleen het topje begrijpen als je ook de gehele ijsberg begrijpt, begrijp je wel?
Moet ik het herhalen of kan je hieronder nog een keer VOORZICHTIG lezen?
Dank je wel.

frits

11-05-2017 07:51
Goed lezen Henk en ipap, Hanegraaff zegt: Ik ben nu lid van een Othodoxe kerk, maar met mijn geloof is niets verandert. Ik lees niet dat Hanegraaff zijn geloof heeft verdiept in Jezus Christus, hij heeft het er niet eens over. Maar zijn overgang naar de Orthodoxie zal wel te maken hebben met de club waarvoor hij werk. Ik breek niet af, maar fileerde zijn uitspraken. En mannen, niet zo snel zeggen dat ik veroordeel.

ipap

11-05-2017 12:18
Wat mij opvalt Frits is niet alleen
dat jij wel heel snel en gemakkelijk oordeelt over andere christenen,
maar je blijkbaar denkt dat jij alles weet:
Weet je b.v. dat Hank Hanegraaff is alleen maar het topje van de ijsberg?
Weet je iets over de 2000 leden van de amerikaanse protestanten "Crusade for Christ"
Zij hebben er een decennium over gedaan, van 1977 tot 1987, om de Orthodoxe Kerk te leren kennen
en tenslotte "en bloc" Orthodox geworden.
Die moet je aanpakken en volgens de Bijbel beschuldigen (als je kan).
Hanegraaff heeft heel eenvoudig hun gevolgd.
Als je het goed wil doen, lees hun boek eerst en dan begin je antwoord te geven.
Het boek heet :
“Becoming Orthodox. A journey to the Ancient Christian Faith”
(“Orthodoxe reis, een reis naar het oude christelijke geloof”) door P.E.Gillquist :

amazon nl:
https://www.amazon.nl/s/ref=nb_sb_noss?__mk_nl_NL=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-keywords=“Becoming+Orthodox.+A+journey+to+the+Ancient+Christian+Faith”++gillquist

Prijs EUR 9,80 Kindle-editie
Je kan het direkt krijgen
en EUR 9,80 is niets voor je om je kerk tegen gevaren te beschermen
en je kan toch engels lezen?

Als niets wil betalen, luistert tenminste wat Hanegraaff zegt in:
https://www.youtube.com/watch?v=r51G6mq7lZE

Henk

09-05-2017 10:14
Wat mij opvalt Frits is dat jij wel heel snel en gemakkelijk oordeelt over andere christenen. Zie ook jouw reactie bij 'Woord van kennis'. Wat zei Jezus ook al weer? Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt (Mattheus 7:1).

frits

08-05-2017 07:31
Hoe durf je als christen over te gaan naar de Oosterse Orthodoxe Kerk. Hanegraaff zegt: ik ben beïnvloed door deze kerk. Grappig toch, dat je voor de praktijken van de evangelische en charismatische kringen waarschuwt, en zelf ingepakt werd in Oosterse Orthodoxie. Wat geestelijk tocht?