#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Opinie

‘Woord van kennis’ kan tot occultisme leiden

Een in charismatische kringen vaak gebruikte ‘woord van kennis’ ligt heet dicht tegen helderziendheid aan. Zich uitstrekken naar die ‘gave’ zou wel eens naar occultisme kunnen leiden. Die waarschuwing komt van ds. Theo Niemeijer in Het Zoeklicht.

Een lezer schreef hem over een broeder die had gezegd dat de geestesgaven profetie en ‘woorden van kennis’ nog steeds bestaan en hij in pastorale gesprekken soms ‘beelden’ kreeg die vervolgens in het gesprek werden bevestigd. Niemeijer antwoordt desgevraagd dat allerlei gaven volgens 1 Kor. 13:8 zullen hebben afgedaan als het ‘volmaakte’ komt. Profetieën en kennis worden daar met name genoemd, evenals tongen die ‘zullen verstommen’.

De apostelen en profeten hebben het Fundament gelegd, maar nu is de Bijbel er, redeneert Niemeijer. En daarmee kwam volgens hem het beloofde volmaakte. Hij verwijst ook naar Hebreeën 1:1 waar wordt gezegd dat de Heer eerst vele malen sprak via profeten, maart ten laatste door de Zoon. Dus niet meer door profeten, zegt de auteur. “Alle profetieën hebben hun vervulling in de Here Jezus gekregen (…). Alles wat God mij wil zeggen, vind ik in Gods Woord. We worden er voor gewaarschuwd om niets van Gods Woord af te halen, maar er ook niets aan toe te voegen (Openbaring 22:18,19), ook niet door hedendaagse profetieën.”

Hij is er overigens van overtuigd dat Gods Geest gelovigen leidt in pastorale gesprekken. “Laten we dit toch niet ‘een woord van kennis’ noemen, maar gewoon de leiding van Gods Geest in leven en onze bediening. Een ‘woord van kennis’ zoals deze uitdrukking vaak in charismatische kringen gebruikt wordt, ligt echter heel dicht tegen helderziendheid aan. Mensen die zich naar deze ‘gave’ uitstrekken, zouden wel eens in het occulte gebied van helderziendheid terecht kunnen komen. We dienen elkaar daarvoor te waarschuwen.”

Reageren


frits

08-05-2017 07:13
Ik denk dat Theo Niemeijer niet een geest vervulde man is. Dus geen doop in de HG heeft gehad. Ja, dan krijg je dus uitspraken zoals Theo dat vaker doet in het Zoeklicht. Ze willen de Heilige Geest, maar.. weten niet hoe het werkt. Nou, dan ga je maar waarschuwen tegen een mogelijke dwaalgeest. Klinkt toch ook geestelijk?

Herman Spaargaren

08-05-2017 12:56
Het volmaakte is de Bijbel? Laten we dan voorzichtig concluderen dat door de vertalingen die Bijbel niet meer zo volmaakt tot ons komt.
Ik ben het met de schijver eens dat er tegenwoordig een stroming is die niet erg bijbelgetrouw meer met profetie omgaat, want dan zouden er al heel wat valse profeten gestenigd moeten worden. Er is te weinig kritische onderscheiding tussen wat van God komt en wat uit de gedachten van 'de profeet' zelf voortkomt. Er wordt te makkelijk 'geoefend' met profetische uitspraken.
Ik moet echter concluderen dat de liefde nog niet gewonnen heeft, dat we nog niet ten volle kennen en dat het onvolkomene nog niet heeft afgedaan en dat dus deze uitleg niet juist is.