#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Boek-muziek-film

30 nieuwe bijbelvertalingen klaar in 2016

Ruim 95 miljoen mensen kunnen voor het eerst de Bijbel in hun eigen taal lezen. In 2016 kwamen in 30 talen voor het eerst bijbelvertalingen beschikbaar, onder meer in het Surinaams. Dit meldt United Bible Societies, het overkoepelend orgaan van de bijbelgenootschappen, in zijn jaarverslag.

Het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) maakt deel uit van de United Bible Societies en droeg bij aan de vertaling van de Bijbel in het Sranantongo (Surinaams). Deze werd eind oktober 2016 feestelijk in gebruik genomen. In 2016 droeg het NBG substantieel bij aan het vertalen van de Bijbel in het Ossetisch (een taal uit de Kaukasus) en aan projecten in Angola, Gabon, Ivoorkust, Sierra Leone, Mexico en Siberië. De vertaling in het Ossetisch is bijna klaar.

Eindstand 2016
Wereldwijd lopen er meer dan 400 vertaalprojecten. De complete Bijbel is per eind 2016 vertaald in 648 talen. Het grootste gedeelte van de wereldbevolking (5,2 miljard mensen) heeft toegang tot de Bijbel in de eigen taal. In nog eens 1.432 talen is het Nieuwe Testament vertaald, waardoor 657 miljoen mensen het evangelie kunnen lezen. Daarnaast zijn in 1.145 talen, gesproken door 434 miljoen mensen, delen van de Bijbel beschikbaar. Voor de overige 253 miljoen wereldburgers is de Bijbel nog niet in hun eigen taal te lezen.

Braille en gebarentaal
In 44 talen is de Bijbel in braille beschikbaar voor blinden. In 2016 kwamen daar braille-bijbelgedeeltes bij in het Spaans, Duits en Kirundi (een taal uit Burundi). Het NBG droeg bij aan het realiseren van braille-evangeliën in Rwanda. Voor doven verschenen nieuwe bijbelgedeeltes in gebarentaal in onder meer het Japans, Hongaars en Thais. Bij de United Bible Societies lopen 16 gebarentaalprojecten en zijn er 9 in voorbereiding. Uiteindelijk zullen deze vertaalprojecten de Bijbel voor ruim 12 miljoen doven toegankelijk maken.

Reageren


Herman Degenhart

09-05-2017 11:08
Volgens de Heer zelf zal het Evangelie over de hele wereld zijn gegaan voordat Hij terugkomt. Nu zijn de meeste mensen in de wereld tweetalig. Dat wil zeggen, hun thuistaal of dialect en een buitentaal. Die buitentaal is meestal een van de grotere talen, zoals het Engels, het Russisch, het Maleis of het Mandarijn Chinees. Dat zijn ook de talen waarin het Evangelie via de radio wordt verspreid. Maar tegenwoordig beschikken steeds meer mensen over Internet, ook in de zogenaamde onderontwikkelde wereld. Daardoor kan het voorkomen dat mensen zich blijken te hebben bekeerd voordat zendelingen hun gebieden hebben weten te bereiken. Maar de Heer zei niet dat iedereen zich zal hebben bekeerd voordat Hij terugkomt, Hij zei dat iedereen het Evangelie zal hebben gehoord voordat Hij terugkomt. Met de moderne communicatie middelen en dan vooral het Internet, komt dat moment steeds sneller nabij. De verwachting is dan ook dat de Heer tijdens de nu levende generatie terug komt. Halleluja.