#Tb 15 euro gift
Enquête: 031-Is ontucht de enige Bijbelse grond voor een echtscheiding? Ja Nee

Organisaties

Dorcas-omzet stijgt met 30%

Terwijl bij sommige evangelische organisaties de inkomsten dalen, zijn die bij de christelijke hulpverleningsorganisatie Dorcas vorig jaar met dertig procent gestegen. Hetzelfde percentage ging volgens het jaarverslag 2014 naar hulpprojecten. De omzet steeg van 17 naar 22 miljoen euro.
Er werden 356.832 mensen in nood en diepe armoede geholpen, zegt de organisatie. Dat zijn er ruim 90.00 meer dan in 2013. De toegenomen hulp is ook een gevolg van het grote aantal rampen waarvoor Dorcas in actie kwam. Zij bood in 17 landen hulp en ontwikkeling met 166 projecten.

Dorcas zegt met dankbaarheid terug te kijken op 2014, waarin dus zowel haar inkomsten als uitgaven groeiden. Overigens als gevolg van een minder rooskleurig toneel in de wereld. Dorcas werd voor noodhulpverlening een strategische partner van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Zij gaf onder meer onderdak, voedsel, medische zorg en kleding aan veel slachtoffers van conflicten in Zuid-Soedan, Syrië, Libanon, Oekraïne  en Irak. Volgens Dorcas kwam  naast die directe noodhulp ook meer nadruk te liggen op projecten met een zodanige aanpak dat duurzaamheid werd vergroot.

Behalve personeel in vaste dienst werkten duizenden vrijwilligers mee in binnen- en buitenland, staat in het jaarverslag. De organisatie steunde financieel mede op bijdragen van donateurs, klanten bij de 25 Dorcas-winkels, bedrijven, kerken en institutionele fondsen.
De omzetgroei is vooral het gevolg van vele giften voor noodhulp en drie nieuwe Dorcas-winkels. De kosten voor eigen fondsenwerving bleven met 10,5 procent ruim beneden de CBF-norm van 25 procent.

Het Dorcas Jaarverslag 2014 is in zijn geheel te lezen en downloaden op www.dorcas.nl/jaarverslag. Deze maand dient Dorcas het jaarverslag in bij de jury van de Transparant Prijs. In de categorie ‘grote instellingen’ belandde Dorcas vorig jaar voor de vierde keer op rij in de kopgroep. Ook kende de jury aan Dorcas in 2013 de AAA-status toe (triple A) omdat zij op elk onderdeel in de hoogste categorie scoorde.

Dorcas zegt geïnspireerd te zijn door Mattheüs 25:31-46 om te zorgen voor armen en verdrukten. De organisatie bestaat nu 35 jaar en is werkzaam in Oost- en Midden Europa en Afrika.Reageren