Enquête: 003-Ik geloof dat het scheppingsverhaal letterlijk waar is. Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Binnen/buitenland

Mattheus van der Steen in privéproblemen

Mattheus van der Steen (41) heeft zich voorlopig teruggetrokken als voorganger van de charismatische House of Heroes gemeente in Nijkerk. Die als sabbatical voor onbepaalde tijd aangekondigde periode heeft te maken met ernstige privéomstandigheden, meldt de website van de geloofsgemeenschap. Daniël Renger - samen met Jan Sjoerd Pasterkampen en Jan Pool lid van de Raad van Toezicht - neemt Van der Steens taken over.

De ‘privéomstandigheden’ hebben in elk geval te maken met spanningen tussen hem en zijn vrouw Rebekah, die - naar zij vrijdag op Facebook meldde - door haar man en de oudstenraad ‘er uit’ is gezet. Samen met Mattheus van der Steen vormde zij, zoals in veel evangelische gemeenten gebruikelijk is, het voorgangersechtpaar.

Renger was tot nu toe als adviseur en coach voor voorgangers aan de gemeente verbonden. Volgens het Nederlands Dagblad wil hij de reden van het besluit van Mattheus van der Steen, bekend geworden als leider van TRIN (Touch Reach and Impact the Nations), niet melden. „Het gaat in dit geval echt om een verdrietige privésituatie en uit respect voor Mattheus van der Steen en zijn gezin kunnen we daar verder niets over zeggen,” zei Renger tegen de krant.

Rebekah van der Steen is dus geen voorganger meer van de gemeente. Zij groeide naar eigen zeggen op in de Satanskerk en zou daar allerlei gruwelen hebben meegemaakt, vertelde ze aan de EO. Door andere media werden haar verhalen later geheel of gedeeltelijk fantasie genoemd. Dat gold ook voor blinden die op gebed zouden zijn genezen tijdens een campagne in Birma, waarna journalist Karel Smouter de betrokkenen sprak, die nog even blind bleken.

Volgens Renger hebben Van der Steen en zijn gezin rust nodig. De organisatie TRIN, die in tal van landen evangelisatiecampagnes hield, is inmiddels opgeheven. De onder die paraplu werkende stichtingen zijn zelfstandig verder gegaan. In 2013 werd de gemeente House of Heroes opgericht, die er op uit zegt te zijn ‘helden’ voor Christus te willen genereren en diensten houdt in partycentrum Hart van Holland.

Reageren


Chris

10-09-2018 06:51
Ik zag toevallig een filmpje van een zogenaamde aanbidding op het toneel, geleid door die kerel. 1 seconde was genoeg om te zien dat het nep was. Dat neppe "in de geest zijn" met de microfoon in de hand. De heilige geest "één van je beste vrienden noemen" en zeggen "Hij is hier" op een manier waarop mensen moeten begrijpen dat je hem voelt doordat hij als het ware een hand op je schouder legt. Die trillende huilstem die overduidelijk nep is.

Wat bezielt mensen toch dat ze dat niet doorhebben?

Mieke Beiler-Christiaanse

07-06-2018 12:58
Als je hart gebroken is, is Jezus daar! Hij is de allerbeste Heler!!! LIEFS van Mieke en Antoine

Wendela

14-05-2018 05:56
Trin/House of heroes is domweg een sekte. Ik ben ervaringsdeskundige; ben ooit lid geweest van God's Pleasure; net zo'n sekte waar alle vuiligheid ook werd toegedekt. Alles om de leider te beschermen, die zich altijd omringt met ja-knikkers; zwakke mensen die dan eindelijk een 'positie' menen te hebben, maar nooit hun mening zullen/mogen uiten. De leider heeft altijd gelijk en alle eer aan de heer.
Die Pasterkamp heeft zich destijds ook bemoeid met GP; nu staat hij weer achter een sektarisch leider. Onbegrijpelijk dat mensen in evangelisch/pinkster Nederland nog steeds achter dit soort idioten aan loopt.

Henk

23-03-2018 02:20
Ik weet dat je mensen moet vergeven voor hun daden en niet moet oordelen. Natuurlijk moeten mensen ook inzien wat ze fout doen, maar vele van jullie kennen deze kerk en Mattheus niet eens. Je kunt nog zo'n groot geloof hebben, noch daarmee bergen verzetten en de bijbel uit je hooft weten, maar zonder God's liefde is dat bijna niets waard.

Trudy Van hoeck

18-02-2018 12:32
Shalom.
Profeet heeft gesproken.dat we met elkaar bezig.zijn te verwonden.met messen te steken.tot bloedens toe.
Ruzie maken.en we zijn zo met elkaar bezig.dat we vergeten te bidden .en dat grotere demonen.hun gang kunnen gaan.zo als vulkaan uitbarsting .E .N.Z.

Ralph Kraus

26-01-2018 02:51
Man oh man, ik word niet goed van de reactie's hier van de tot de charismatische (pinkster) sekte (dus niet tot God) bekeerde nog blinderen dan blinde mensen.

Ze reageren vaak met:

Wie de eerste steen......
Je mag niet oordelen....
Waar is de liefde......

Allemaal charismatische klets om mensen die het bedrog zien de mond te willen snoeren.

Nu wil het dat kinderen God's wel degelijk kunnen en soms moeten oordelen.

En juist de tekst:Matteüs 7

1 Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt. 2 Want met welk oordeel gij oordeelt, zult gij geoordeeld worden; en met welke mate gij meet, zal u wedergemeten worden. 3 En wat ziet gij den splinter, die in het oog uws broeders is, maar den balk, die in uw oog is, merkt gij niet? 4 Of, hoe zult gij tot uw broeder zeggen: Laat toe, dat ik den splinter uit uw oog uitdoe; en zie, er is een balk in uw oog?

gebruiken deze moderne Farizeeën graag om een ander monddood te maken.

Alleen begrijpen ze totaal niet dat deze tekst (die ze zelf niet snappen), juist voor hun zelf bedoeld is. Voor een blinde hypocriet.

Vers 5 bevestigd dat men eerst een kind God's moet worden zodat men wel degelijk zou kunnen oordelen.

Die van der Steen en echtgenote zijn simpelweg gewoon wolven in schaapskleren waar het Woord van God zo vaak voor waarschuwd.

Het zijn charlatans die een vals evangelie van valse wondertjes welvaart verkondigen.

Ze vertellen de ene na de andere leugen aan hun blinde religieuze betalende publiek.

Het zijn geldwolven.

De gehele kerkelijke systemen zo ook deze komen uit de stal van satan!

Die poppenkast vorig jaar met die charlatan Sjoerd Pasterkamp, die zogenaamd een woord van god (met een kleine g) had gekregen van een andere charlatan uit Amerika (een gast van charlatan David Koertz uit Delft die ik persoonlijk ken) , dat hij een vader zou worden voor Mathias van der Steen en hem van (zijn) god moest beschermen.

Beschermen tegen wat????

Jezus zelf spreekt charlatans als in het volgende filmpje

https://youtu.be/G9IQhPot7eg

zo aan :

Matteüs 7

21 Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is. 22 Velen zullen te dien dage tot Mij zeggen: Heere, Heere! hebben wij niet in Uw Naam geprofeteerd, en in Uw Naam duivelen uitgeworpen, en in Uw Naam vele krachten gedaan? 23 En dan zal Ik hun openlijk aanzeggen: Ik heb u nooit gekend; gaat weg van Mij, gij, die de ongerechtigheid werkt!

Het is addergebroed wat rijk wil worden aan hun verdraaide valse evangelie!

Eigenlijk horen ze in de bak te zitten allemaal. Maar goed, de wereldse leiders die zelf hartstikke slecht zijn omarmen deze religieuze sekte met open armen omdat zij weten dat de charismatische sekten net als zij satan dienen.

Ikzelf heb jarenlang bij de sekte van Edgar Holder gezeten en gediend in de leiding van de levende steen gemeente sekte, en God dank opende de Heer me via de Statenvertaling de ogen. Niks heilige geest waar de charismatische sekte altijd claimt gods stem te verstaan! Niks daarvan!
De HEERE praat via zijn Woord!

In het Nederlands is dat de Statenvertaling en in het Engels de KJV.

Maar de charismatische sekte (en bijna elke door de mens zelf gemaakte christelijke religieuze denominatie) gebruiken valse bijbels als de herziene statenvertaling, NBG51, Het Boek, AMP, Willebrord vertaling enz.....

Dat zijn boeken door satan vervaardigd om zoveel mogelijk mensen te laten geloven dat ze met het Woord van God te maken hebben , terwijl het een vervloekt boek is waar ze uit lezen. Helemaal gezet naar de hand van al die moderne charlatans als hedendaagse apostelen en profeten. Terwijl deze allen vals zijn omdat deze bedieningen alleen voor komen in het Woord.

Maar goed. De organisatie TRIN was al vervloekt , zo ook de leiders ervan en hun volgelingen. Zo ook de nieuwe bediening van leugenaar van der Steen en zijn volgelingen!

Triest die Farizeeën met gevolg!

En neeen ik bid niet voor deze lui. Door dit soort demonisch bezeten mensen raken veel mensen nog verder van God verwijderd dan ze al waren.

Esther van der Dussen

12-01-2018 07:27
En sorry voor de spellingsfouten. Als m'n tante in Den Haag dat ziet, krijg ik de vraag of ik wel geslapen heb...doehiiiii, ik bid voor jullie

Esther van der Dussen

12-01-2018 07:18
Lieve Mattheus & Rebekah,

Dank ben ik jullie verschuldigd, dat je het aan durfde om me aan te nemen als boekhoudster. Daar heb je echt lef voor nodig en heel veel potten pindakaas bij wijze van voorbeeld. Ik kan veel momenten herinneren daar op de werkvloer, maar mijn topmoment xas toen ik jullie oudste zoon leerde 'pitchen' en hij zo de smaak te pakken kreeg en de glazen vaas van de counter van de receptie in een gooi met kracht eraf wierp. Geniaal dat joch. Ik het toch vergoen. Laat het me maar weten. Liefs, de malle bookkeeper uit Dordt, Esther C.G.

Thelema93

26-11-2017 12:39
Whaha laat me niet lachen, opgegroeid in de satanskerk, wat een fantasie hebben die mensen toch.
En dit is de zoveelste zogenaamde religeuse sekte leider die van zijn voetstuk valt. Mensen na een paar 1000 jaar zouden we hier toch niet meer in moeten trappen?? Al pakken ze meestal wel de zwakke en labiele mensen natuurlijk. Ga je eens verdiepen in waar je religie vandaan komt. en ga zeker niet tegen dit soort kwakzalvers opkijken of volgen. En ja ik ken Mathieu, of zoals hij zich nu noemt omdat dat charismatischer en bijbelser overkomt matheus uit Ermelo. Zonde van je leven en tijd om achter dit volk aan te huppelen als een paar makke schapen.

Henk

21-11-2017 05:03
Waarom oordelen mensen op iets waar ze helemaal niets mee te maken hebben? Niemand IS slecht, het wordt tijd dat mensen hun medemensen zien zoals God ze ziet.

Aimee

02-11-2017 07:20
@Rosa en alle andere. Zelf ben ik "ongelovig" opgevoed. Dus met het idee dat alle kerken vol doctrine zitten. En in 80% van de gevallen zitten mensen ook vaak vast in doctrine...dus ik kan me zelfs verplaatsen in jullie gedachten.
echter wanneer je op "school" of met sport een goede trainer hebt, dan zie je dat het team of de klas van die school "daarmee vruchten afwerpen," ofwel de docent / professor van een klas heeft vaak impact op de "vruchten" die je dan ziet bij leerlingen, toch? Wanneer je kijkt naar de mensen van het team als ook naar de leden en gasten van de kerk zullen ze je allemaal UNANIEM vertellen hoe erg ze zijn gegroeid, mensen stralen ook en zijn lief en leven echt heel oprecht met God.
Ik zelf ben enorm dankbaar naar VanderSteen ministries, naar hun team voorgangers, naar het harde werken dat ze doen om andere mensen te laten groeien. Voor weinig geld,...en met alle S*** die men moet incasseren van dit soort media berichten. Staan ze daar,..bidden ze voor je,...en GEVEN ze enkel heel veel liefde, woorden van kennis en je ziet aan de mensen die er komen "dat dat allemaal gezonde stralende mensen zijn, met een liefdevol hart." Kom gewoon een keer langs, je kan ook met mij mee, het is echt anders dan de media berichten zeggen, ..die zijn er nota bene nooit geweest. Dus please geloof dat niet. Je ziet aan de vrucht van de mensen die er rondlopen,..ofwel aan hoe de mensen zijn... Hoe de kerk is en hoe mooi en bijbels er onderwezen wordt. Dus echt...geloof deze berichten niet. Wel vind ik dat ze veel DUIDELIJKER achter Lisa hadden moeten gaan staan...van luister gast Michael jij bent hier niet meer welkom wij beschermen Lisa....maar ik weet er te weinig vanaf om daar een echte mening over te geven. Een jonge vrouw moet wel door alle mensen dan beschermt worden door de mannen en de vrouwen en daar mogen 0.000 concessies in gedaan worden. Maar ik geloof dat dit een naive beslisssing is geweest om dit dan niet aan de grote klok te hangen...meer vanuit naiviteit dan vanuit bewust verzwijgen....maar daarin denk ik wel dat er "harder en duidelijkere taal" naar die idioot van een Michael gesproken had mogen worden.

Aimee

02-11-2017 05:50
Beste mensen,
De meeste mensen hier zijn duidelijk geen leden. Hoe makkelijk laat men zich beinvloeden door het ANP-nieuws?
Er is een kerk, bijna de grootste van Nederland. Met meer dan 4000 leden...als je eigenaar van een bederijf, organisatie, of directeur van een grote school bent is er ALTIJD wel 'ëen incident, met een idioot" want zolang we met "mensen te maken hebben" hebben we te maken met idioten. Maar dat was MICHAEL. Die heeft deze vreselijke delicten thuis gepleegd...De organisatie heeft dit niet gezien en toen dit wel gezien werd hebben ze hem DIRECT geschorst, de politie ingelicht. De naiviteit dat deze man dan wel kon komen...dat is puur naiviteit als-dat-waar is..dat weet ik niet, omdat ik het bestuur hierover niet gesproken heb. Er is voor zover bekend enkel van thuis misbruik.

Fred de Wit

31-10-2017 09:17
Een van de grootste schoften en huichelaars deze vd Steen. Strafrechtelijk afstraffen. Iedereen die hier begint met wie zonder zonde is, bedekt de gorigheid en is daarmee ook strafbaar.

Marijke

28-10-2017 12:03
Ik heb groot respect voor Rebekah, ze deed wat recht was en werd verworpen.
Ik persoonlijk vind het vreselijk dat bediening of kerk belangrijker zijn dan een mensenleven.
Ik hoop dat al hetmachtsmisbruik aan het licht komt en dat de waarheid als een licht zal gaan schijnen

George

26-10-2017 07:39
Kritiek op van der Steen mocht nooit. Al vele jaren niet. Dan begrijp je al dat er iets niet klopt.

Klaas

26-10-2017 02:44
De vrijheid die de zelfbenoemde charismatische leiders zich toe eigenen is onvoorstelbaar. Ik ben er heel direct getuige van geweest. De mensen om de leider heen vormen een sekte binnen de gemeente, als je lang genoeg likt, lijmt, slijmt en plakt mag je erbij horen, maar dan moet je wel onderworpen zijn aan de "Gezalfde". Het is dan ook in het belang van die binnenste kring dat die leider overeind blijft, daar hangt hun status namelijk ook van af. Dus mogelijkheden voor een gezonde correctie zijn er niet, worden ook niet geaccepteerd, want als je tegen de gezalfde ingaat ga je in tegen God. En dus is er een grote kans op wantoestanden, dingen komen niet openbaar, overspel, misbruik, machtsmisbruik, overweldigende manipulatie, geldzucht. De hele opbouw rondom één persoon vraagt om problemen. En dan komt er hulp. De Europoort brigade: Renger, Pasterkamp, Pool en van Deventer. Zij komen de persoon in kwestie te begeleiden. De vraag die ik me een paar keer heb gesteld is de volgende: Waar bestaat die hulp dan uit? Het zijn mensen die zaken van God doorkrijgen toch, noemen zich apostelen, de evangelische leiders van Nederland???? Of misschien.....? Al die opgepompte belangrijkheid geeft geen vrucht. Ik ben blij met de gemeente waar ik nu kom zonder die hooggeestelijke doordraverij en een gezonde dispensatie leer. Gewoon de Bijbel.

Rob

26-10-2017 02:15
Hou op met dat geklets en gekibbel hier, BID!!!!

Frank Franke

25-10-2017 03:03
Even voorstellen. De pedoprofeet van Nijkerk
Religie, kindertjes en een kloppende tokus: what could possibly go wrong? Ongeveer alles dus. In Nijkerk - toch wel een beetje het Mekka van de krankzinnige reliwappies in Nederland - leidt Mattheus van der Steen (huilvideo hier) de pinkster-charlatanistische beweging "House of Heroes" en verdomd als het niet waar is: zoals in elke religieuze gekkiesekte is het gedonder met de jonge meisjes van de komjoenietie. Ook in Nijkerk dook de Profeet op te jonge meisjes; Lisa (nu 23) werd jarenlang misbruikt door een zelfbenoemde profeet, Michael D. "Ook toonde hij haar volgens Lisa na het douchen eens zijn penis en bracht deze in de buurt van haar hoofd. ‘Op het moment dat Michael een hoogtepunt voelde naderen rende hij gauw naar het toilet om het zelf af te maken. Daarna moest ik met hem samen altijd ‘onze schuld’ bij God belijden hardop zodat de ‘onreine’ demonen niet naar binnen zouden komen bij mij.’ Ze beweert zelfs dat Michael haar weleens ‘ritueel gewassen’ heeft." Uiteraard dekte de kerk deze en nog tientallen andere misdrijven toe met doofpottings, ontkenning en keiharde sociale druk. Michael had immers een "openbaring" gehad dat Lisa zijn "pleegdochter" moest worden en ja, dan is je rug wel gedekt door de sekteleider, want openbaringen van de onderknuppels wegen meer dan het hartverscheurende leed van minderjarige meisjes. Krijg je d'rvan bij de Pinkstergemeenten, waar oplichters als een soort god worden aanbeden en iedereen schaapachtig meerent in de leiderscultus. Sad times hoor, die popijopikerken die niets anders blijken dan #MeToo-hokken voor postgereformeerden bij wie elke seksuele impuls verwrongen is tot duistere verkrachtingsneigingen.

roland beukert

22-10-2017 07:53
stel je werkgever heb je ontslag gegeven na jaren lang trouw te zijn geweest voor zijn of haar klanten .Op een schofterige manier nog wel ,nu gaat die werkgever naar de kerk en zegt ,ik wil een plaats nemen in de kerk en ik verkoop dat wat iedereen nodig heeft ,wat ga je doen .Gezellig knuffelen met hem en het liefst met zijn dochter trouwen ,of zeg je ,jii hebt eerst mijn leven verwoest zodat ik zwaar in de problemen kwam ,maar omdat jii macht hebt ivm autonoom gedrag producten ga je jezelf indekken met een kutsmoes .en omdat de deurtimingen met macht open moeten blijven hebben we een groot probleem .tevens zijn er collega s die ik niet eens meer wil zien ,maar jezus vergeeft en je moete iedereen vergeven ,maar is dit niet al te makkelijk ,want je vijand wordt niet je liefdes partner vandaar zoveel kerken .tevens is terugdenken dat wat moet ivm werkervaring een dataterug herstelpunt zodat je helemaal niet in nieuw zit maar in oud ,en je hoeft nooit meer aan oud te denken ,en hoe voel je je .Nu niet ,en nu dan ander herstelpunt stemafdruk ,maar ondertussen bellen klanten overal gewoon door .de laatste gedachte de laatste lichtval maar ergens anders werken en eten tussen oud en nieuw in .distance tussen 2 werkgevevers oud en nieuw .bevriezen van beeldmaterialen en beeldmateriaal toevoegen aan een foto ,maar waar zit je en wanneer zeg je iets of praat je hun nu achterna in het onzichtbare .Is iedereen welkom ,in de kerk is iedereen welkom ,maar stel je hebt 2 lievelingscollega s die in de kerk worden opgeroepen en die ander vond je nooit leuk ,die noemen we bijv 4 ,waarom ga je nu zeggen dat je nr 4 moet volgen voor een trouwerij omdat je nu gescheiden bent van je eigen vrouw moet dit kunnen ,de rest is toch voorbij ,nabootsing in een kerk ,of gaan we nu die persoon volgen die dit weer nabootst ,nou die dus ook niet ,Ik vind het een huichelachtige situatie .Voor iedereen een snoepje ,aardappel of een keuken sektor belang ,maar komt het te dichtbij wordt het lastig want je moet in je eigen bed slapen .Video is een sleutel webcam is een sleutel ,tv is een sleutel met afstanden .Inbox moeten we allemaal betalen ,ja plak dan alle box nummers aan elkaar vast en zing hetzelfde liedje .Doordenkers .Nog een leuke ,Ik heb een gesprek gehad met Ad te Bloemendaal ,dat is een protestantse kerk ,die vind het niet erg als je praktiserend homo bent en is voor het homo huwelijk ,en wat staat er in rom 1 vers 24 tot 2 ,ohh dar zijn ze overheengegroeid net zoals je als vrouw zijnde niet te veel mag spreken in een kerk ,dat is ook zo ,dus voorganger zijn als vrouw zijnde ,pff ,nou ,ik denk niet dat dit de bedoeling is .Vrouwen mogen wel praten maar niet de voorhand hebben .Er wordt dus heel wat afgeklungeld .Waar luisterd u naar ,naar orgel muziek en danst u hierop ,wordt u er opgewonden van als u de leifde gaat drijven ,ik denk dast ze een heel ander muzieksoorten opzetten dat wat niet afkomstig is uit de bron van het echte zoals ze dit noemen werk van Christus ,psalmen en spreuken ,ze spelen het liefst melodien na uit een democtratische bron die goede muziekanten hebben .

Gert

18-10-2017 10:17
standaardreactie (wie zonder enz) waarmee je alle kritiek pareert.
ook veel gebruikt bij het vreemdgaan van bert de haan voorganger bij nehemia te zwijndrecht

Stella

12-10-2017 10:45
Wie zonder zonde is werpe de eerste steen.

Veel stenengooiers hier.
Eng.

Rosa

28-09-2017 09:13
Ja ik heb een mening over deze mensen en dit is hun eigen schuld. Dat komt door de manier waarop zij met anderen omgaan. De bijbel waarschuwd ook voor deze mensen, die worden ook wel dwaalleraren genoemd. Er staat in de bijbel dat je deze moet mijden. Om in bijbelse termen te blijven. Nee ik sta dus niet achter ze en nee ik ga ook niet voor ze bidden. Ik denk niet dat veel zin heeft. Vaak is het bij dit soort 'christenen' een gebed zonder eind. Weinig kan op 'genezing'. Ik wil niks met dat soort mensen te maken hebben.

Mike

27-09-2017 10:37
Helaas is het Calvinistische vingerwijzen duidelijk zichtbaar in gristelijk Nederland. We zouden grotere dingen doen dan Jezus zelf, zei Jezus. Helaas hebben we alleen grotere praatjes en grotere wijsvingers. Veel praten over anderen maar weinig actie zoals de genezingen van Jezus

MP

17-09-2017 06:34
Ik hoop enkel dat mensen hier stoppen met oordelen/meningen hebben/onnodig dingen vinden.

Laten we wat we ook van ze vinden bidden voor deze mensen.

Indien je achter ze staat: bidt dat deze mensen genezing zullen vinden in hun prive problemen.

Indien je niet achter ze staat: bidt dat de Jezus die wij dienen hun harten geneest en de waarheid laat zien.

Jezus heb ik nergens zien vragen aan zijn volgers om te oordelen over anderen. Laten we Hem daar dan maar volgen daarin.

Rosa

20-08-2017 11:34
Dat geld ook voor leiders dit zich bezig houden met brainwassing en manipulatie

Rosa

20-08-2017 11:26
Ohhh, dus mensen die anderen bedriegen, van ze stelen en oplichten zijn dienaren van God. Nou dat dacht ik niet, kan nergens in de bijbel terug vinden dat God en Jezus dit goed keuren.

Betty

16-08-2017 10:40
Want allen die God willen dienen worden vervolgd, wie zonder zonden is werpen de eerste steen, Let op dat je Gods dienaar niet oordeelde laat dat aan God zelf over en laten wij lief hebben.

Rosa

12-08-2017 08:39
Volgens mij zijn ze gewoon ordinaire sekte leiders, bedriegers en oplichters. Mijn advies lieve mensen blijf zo ver mogelijk bij dit soort mensen vandaan. Ze zorgen alleen maar voor gedonder en problemen. En dat ze nu zelf problemen hebben... What goes around comes around.

helga muller

20-07-2017 03:02
ik ben het ook eens met esther. verschrikkelijk hoe rebekkah wordt zwart gemaakt.ik ken rebekah als een liefdevolle zorgzame vrouw en een lieve goede moeder. ik moet dan ook denken aan spreuken 18:21
dood en leven zijn in de macht van de tong. wie aan haar toegeeft,zal haar vrucht eten

Coby Bean

19-07-2017 02:30
Dat heb je scherp gezien Esther. Volgens mij was Rebekkah daar ook helemaal niet bij on Indonesië . En wat handig om haar getuigenis nu (pas) ineens te omschrijven als "fantasie".

Margreet

01-07-2017 01:34
Lekker makkelijk weer om een oordeel hier te schrijven.
Ik bid dat God Mattheus en Rebekkah en kinderen beschermd en zegent.
En dat christenen eens op zullen houden met oordelen.
Bah.... ik schaam mij plaats vervangend voor een aantal reacties hier boven!

Tom

05-06-2017 06:28
Ik denken dat Matteus en Rebekah onze gebeden nu meer dan ooit nodig hebben. De rotzak van een duivel probeert alles kapot te maken.

Nol v/d Berg

28-05-2017 04:13
Een ding blijft gelukkig constant: telkens weer de oude, vertrouwde hulp van bekende bemiddelaars als Renger, Pasterkamp, Pool en van Deventer de achtergrond.

Of het nu lastige vragen stellende gemeenteleden, oudsten of obstinate voorgang(st)ers betreft, we mogen gelukkig terugkijken op heel wat sissers: Oldebroek, Ermelo, Rotterdam, Alkmaar, Heereveen, 't Harde, vrij recentelijk zelfs een complete bijbelschool hoorde ik, en wie weet nu ook Nijkerk.

Het taalgebruik komt in elk geval vertrouwd over: 'verdrietige privésituatie' waarover 'uit respect... niets over kan worden gezegd'.

Een troef die dit keer kan dienen om een veel-te-onafhankelijke Rebekah van der Steen respectvol te beteugelen met gepast stilzwijgen te doen vergeten?

We zullen het waarschijnlijk ook nu nooit weten: Keep calm & carry on.

Otto

23-05-2017 08:22
Hoe je er ook over denkt, maar laat deze mensen met rust, want hier heeft niemand wat aan.

Maurice

23-05-2017 03:49
Relatieproblemen zijn altijd vervelend. Ook voor sekteleiders die gelovigen misleiden met hun acties en waanideeën. Je hoeft de website van goedgelovig maar op te zoeken en je ziet tal van artikelen over Matheus en Rebeka en hun terziele gegane TRIN organisatie

Edwin

22-05-2017 10:50
Wanneer gaan de ogen open van de vele gelovigen dien misleid worden door de charismatische leiders? Het ene schandaal volgt op het andere... Ik heb zelf langdurig in twee van dergelijke gemeenten gediend en overal begon hetzelfde gedonder: liegen en bedriegen, manipulatie en controle, onrust in de huwelijken en wij-zij denken. Dit soort sektarische leiders richt zoveel schade aan in levens van kwetsbare mensen! Mensen, open je ogen!

Diana Bancken

21-05-2017 11:44
Heel veel sterkte en wijsheid aan Mattheus en Rebekah van der Steen. Ze hebben vast veel voor hun kiezen gehad. Ik bid hen Gods vrede nabijheid herstel genezing en wijsheid toe.
Laten we hen gedenken in onze gebeden.

vader Jakob

21-05-2017 12:24
Valt wel mee, die suggestieve opmerkingen, bijv. over niet-genezen blinden..Of heeft Karel Smouter zijn werk destijds wellicht niet goed gedaan?
Dat TRIN opgeheven is is veelzeggend.

Een "voorgangers echtpaar" heb ik in de Bijbel overigens nergens gevonden. Al met al een storm in een glas water, maar helaas wel weer voer voor heel veel geneuzel.

Esther

19-05-2017 08:41
Wel jammer dat er meteen weer een suggestieve opmerking wordt gemaakt richting zijn vrouw, over blinden die niet genezen zouden zijn etc. En de koppeling met haar verleden die meteen wordt gelegd.... Komt nogal veroordelend over....