Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Boek-muziek-film

Mooie, feestelijke worship uit Dallas

De nieuwste gospelrock CD (4de) van de band ‘Covenant Worship’ is getiteld ‘Sand & stars’. De titel is geïnspireerd op Gods belofte aan Abraham dat zijn nageslacht zo talrijk zou worden als het zand van het strand en de sterren aan de hemel (Gn 22:15-18). De zes bandleden behoren tot de Covenant Church in Dallas, Texas en is opgericht in 2009.

Door Marco van Putten
Klik hier om deze CD online te bestellen!

Voor deze CD is gebruik gemaakt van deze instrumenten: drum, percussie, bas, piano, aux keys, akoestische en elektrische gitaar. De band wordt bijgestaan door het vioolorkest The Nashville String Machine. De nummers hebben soms één of soms meerdere leadzangers van mannen en vrouwen.

Het openingsnummer ‘Gate of Heaven’ begint als een rustig rocknummer geïnspireerd op de droom van aartsvader Jakob. Hij zag de Hemel geopend (Gn 28:12). In dit aanbiddinglied worden dezelfde conclusies getrokken worden als die Jakob trok (Gn 28:16). Het mooie rocknummer ‘All things’ is geïnspireerd op Romeinen 8:28 waar staat dat God alle dingen ten goede werkt voor de gelovigen. Ook als zij dat zelf niet zien of begrijpen. ‘Back to the Father’ wordt begeleid door een soulachtig orgelspel. Het gaat om het terugkeren tot God na eerst de eigen weg te zijn gegaan. Het lijkt daarmee te verwijzen naar de gelijkenis van de verloren zoon (Lc 15:11-32). Dit is een aanbiddingslied. Een meezinger is het rocknummer ‘Song of my heart’ gebaseerd op Psalm 1:3. Het bezingt hoe God te vertrouwen is en daarom toegezongen behoort te worden. Dat mag de hele wereld weten. De band met God is onbreekbaar (Rm 8:35). Ook het volgende swingende, feestelijke nummer ‘Love had overcome’ is een meezinger. Opvallend is de elektrische gitaarsolo waarmee het afsluit. ‘The highest praise’ gaat op dezelfde feestelijke wijze door. Aan de Here Jezus komt de hoogste lofprijs van de Schepping toe en die lofprijs verkondigt de komst van het Koninkrijk van God aan. Hallelujah, hallelujah. Hem wordt de hoogste lofprijs gegeven. In ‘Persuaded’ wordt benadrukt dat de gelovige ervan overtuigt is dat er niets is dat Gods liefde voor deze wijzigt (Rm 8:39). De titelsong ‘Sand & stars’ is een aanbiddingslied waarin centraal staat dat Gods liefde voortgaat zonder einde. Die liefde verbaasd. Het mooie, rustige aanbiddingsnummer ‘All honour’ bezingt dat alle eer, glorie en macht God toebehoort. Waarschijnlijk het beste nummer op deze CD. Het vloeit over in ‘Doxology’, waarin de melodie van de zegenbede ‘Dat ’s Here zegen op u daalt – Zijn gunst uit Tsion u bestraal.’ voorkomt. Deze twee langste nummers vormen een prachtig einde.

Evaluatie
Dit is een mooie en feestelijke live-CD, waarop soms ook rustig uitgevoerde worship staan met rake teksten. De gospelrock liederen worden begeleidt door verschillende instrumenten en leadzangers. Muziek van een Texaanse band kan natuurlijk niet zonder hier en daar een vleugje country-style. Centraal in de teksten staat de Here Jezus, die door de hele Schepping aanbeden wordt. Zeker een aanrader.

Covenant worship – Sand & starts
Integrity Worship Music, 2017
distributie: Neema
c.63 min
€ 16,50
000768679425


Reageren