#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 059-Is Israël Gods uitverkoren volk? Ja Nee

Binnen/buitenland

Zomerkampen voor de Armeense kinderen

Steeds meer mensen gaan er vaker even tussen uit. Weg van het werk en de zorgen van alle dag. Voor de allerarmste gezinnen in Armenië is 'er even tussen uitgaan' geen optie, omdat zij nauwelijks geld hebben om voldoende voedsel en kleding te kopen. Tijdens de zomervakantie zwerven kinderen doelloos over straat om de tijd te doden. Mensenkinderen helpt en organiseert zomerkampen voor de Armeense kinderen uit de allerarmste gezinnen. Het geeft de ouders tijdelijk meer lucht en de kinderen knappen er zienderogen van op. Voor ouders en kinderen is een jaarlijkse onderbreking geen overbodige luxe maar de enige mogelijkheid de batterij op te laden om de moeilijke draad weer op te pakken.

Mensenkinderen helpt en organiseert zomerkampen voor de kinderen van deze allerarmste gezinnen. Een zomerkamp duurt twee weken waar kinderen alle aandacht krijgen die ze nodig hebben. Tijdens het zomerkamp is er volop tijd voor sport en spel, knutselen, een Bijbelverhaal, uitstapjes en gewoon spelen. En elke dag gezonde maaltijden.

Mensenkinderen is in navolging van Jezus Christus (Mattheüs 9: 35-36) bewogen met de allerarmsten in Albanië, Armenië, Moldavië en Bulgarije en wil hulp bieden door mensen in Nederland bewust te maken van de grote nood en zorgen dat zij betrokken raken bij het werk van Mensenkinderen zodat de allerarmsten gesteund en bemoedigd worden door de Blijde Boodschap en barmhartige daden. Wanneer mensen in plotselinge nood terecht komen, zet Mensenkinderen alles in het werk om in de noodzakelijke basisbehoeften te voorzien zoals voedsel, een gezonde en veilige plek om te wonen, warmte en kleding.

Klik hier voor meer informatie!


Reageren