Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Mensen

Nieuwe directeur GAIN Holland

Per 1 mei is Dick van Suilichem (48) aangesteld als nieuwe directeur van stichting Global Aid Network (GAiN). Hij volgt daarmee Ruud Speksnijder op die tot het najaar van 2016 deze functie vervulde. Van Suilichem was al sinds 2013 betrokken bij GAiN als leider van de afdeling Hulpreizen.

Dick van Suilichem is dankbaar voor de benoeming: “Ik heb 20 jaar een eigen autobedrijf gehad en dit 5 jaar geleden verkocht. Dit gaf mij de vrijheid om de èchte passie in mijn leven te vinden en de gaven en talenten die ik heb mogen ontwikkelen daarvoor in te zetten.

Bij GAiN willen we de liefde van God laten zien. Wij zetten ons in voor wereldwijde hulpverlening door middel van (nood)hulp en wederopbouw. Ik zie ernaar uit om samen met het team van GAiN aan de slag te gaan en verschil te maken voor hen die in nood of zonder hoop leven.”

Mark de Boer, voorzitter van het bestuur: “Met Dick krijgt GAiN een bevlogen leider met een groot hart voor mensen in nood. Zijn brede ervaring, zowel binnen als buiten GAiN, geeft ons groot vertrouwen dat hij GAiN in de komende jaren verder kan ontwikkelen.”
Van Suilichem zal de komende tijd onder andere invulling geven aan nauwere samenwerking met partnerorganisatie stichting Agapè.

Over GAiN
GAiN bestaat om de liefde van God te laten zien in woord en daad aan mensen wereldwijd die lijden en in nood zijn, door (nood)hulp en ontwikkelingsprojecten. GAiN gelooft dat hulp aan mensen in nood een integraal onderdeel van de missie van God is. GAiN richt zich daarbij op (nood)hulp en wederopbouw en wil daarnaast bewustwording creëren om het geloof handen en voeten te geven.
De tekst in Jesaja 58:7 staat centraal: “Is het niet: je brood delen met de hongerige, onderdak bieden aan armen zonder huis, iemand kleden die naakt rondloopt, je bekommeren om je medemensen?”


Reageren