#Tb 15 euro gift
Enquête: 016-Mensen die niet in Jezus geloven gaan naar de hel. Ja Nee

Buitenland

Computeraanval eindtijdteken, zegt Jim Bakker

De wereldwijde aanval van WannaCry op computers, vorig weekend, is volgens evangelist Jim Bakker een teken dat de mensheid in de eindtijd leeft. Onder meer werden systemen van overheden, ziekenhuizen en grote bedrijven (in Nederland onder meer van Q-Park) getroffen door een zogenoemd randsomvirus. Het is een soort gijzelingsvirus, waarbij gebruikers van computers worden gesommeerd losgeld te betalen om hun bestanden terug te krijgen.

Jim Bakker maakte zijn mening duidelijk aan stichter Steve Strang van Charisma Media. Hij zei een woord van de Heer te hebben ontvangen tijdens de ‘profetische conferentie’ van Rick Joyner op oudejaarsavond in 1999. Daar werden 31 gebeurtenissen geprofeteerd, waaronder de 9/11 aanval in New York en Washington. Die 31 geprofeteerde incidenten zijn nu, op een paar na, allemaal uitgekomen, meldt Baker. “En ervan was dat er een grote computer verwarring zou komen, zoals nooit eerder is gezien.”

Bakker hoorde van de gepensioneerde generaal in het VS-leger Jerry Boykin dat de wereld al in wereldoorlog III is geraakt, die niet met conventionele wapens, maar via computers en satellieten wordt uitgevochten. Volgens de generaal is men in legerkringen bang dat Noord Korea iets aan het ontwikkelen is waardoor het totale elektrische netwerk van de VS uitvalt. "De Gemeente dient zich ervan bewust te zijn dat het oorlog is”, zou de generaal tegen Bakker hebben gezegd, met een verwijzing naar Openbaring 6:2. Daar staat: “Ik zag een wit paard en die daarop zat had een boog; en Hem is een kroon gegeven, en Hij ging overwinnende en opdat Hij overwon.”

Een andere manifestatie van de oorlog, geleid door de antichrist, is volgens Bakker de strijd tegen president Donald Trump. Bakker zegt nooit een president te hebben gezien die zoveel haat in de media over zich heen krijgt als Trump. “Wij leven in een tijd als er nooit is geweest, maar de kerk zwijgt. Zij moet wakker worden, want we zien dingen als nooit tevoren. De Kerk beseft volgens mij niet dat we leven in het Boek Openbaring.”

Reageren


Jan

22-05-2017 06:41
Het woord media vindt zijn oorsprong in medium ["intermediate agency,"].
Zowel de informatie i.d.v.v. pers, TV, radio, internet etc. als de besturing middels ITC systemen vallen onder deze noemer.
Over dat woord medium vinden we het e.e.a. in de Bijbel.
*wie beheert en bepaalt de mediums,
*met welk doel (het middel staat dus al ruimschoots ter beschikking)
*bestaat er verantwoordingsplicht? (is er ueberhaupt een (democratisch) mandaat afgegeven?)
*tot wiens eer?
Complotdenken? Denk er over na en over uw rol hierin en afhankelijkheid hiervan.
Is uw vreugde hiervan afhankelijk?