#Tb 15 euro gift
Enquête: 039-Ik geloof dat er leven is na de dood! Ja Nee

Christelijke media

Frinsel: ‘Pseudo-evangelie rukt op’

Een pseudo-evangelie breekt als alternatieve waarheid het christelijke denken binnen, waarschuwt Hans Frinsel in Het Zoeklicht. Hij kreeg een nieuwe tekst van het vermaarde in Billy Grahams campagnes altijd gezongen lied ‘Just as I am’ (‘zoals ik ben, ‘k pleit anders niet’) onder ogen. Tot zijn verbijstering zag hij dat die volledig afweek van de oorspronkelijke versie, maar naar zijn mening wel aansluit bij de ontwikkeling in christelijke kring. Daar hebben velen steeds meer moeite met de leer dat de mens van nature zondig is en evangelisatie neerkomt op de boodschap: ‘I am OK, you are OK’, verzucht Frinsel.

“De moderne mens heeft geen zonden, maar psychologische problemen”, schrijft hij. En daar verschuilt men zich vaak achter voor verkeerd gedrag. Seculiere psychologie kan het begrip zonde niet plaatsen, zonde belijden en bekering krijgen daardoor volgens hem de status van ‘uit de tijd’. En volgens hem heeft die gedachte ook sluipenderwijs christenen geïnfecteerd, die zich van essentiële waarheden lieten beroven.

Hour of Power
Frinsel beschuldigt Robert Schuller van Hour of Power ervan in de negentiger jaren een pseudo-evangelie te hebben ontwikkeld door de oerzonde te definiëren als ‘de aangeboren onbekwaamheid om onszelf te waarderen’. Schuller noemde het een ‘belediging van de mens’ te stellen dat die van nature slecht is. ‘Wij zijn niet slecht, maar angstig’, zei hij.
Frinsel: “In dit psychologische ‘evangelie’ is verlossing door het plaatsvervangend offer van de Here Jezus Christus voor onze zonde overbodig. Wedergeboorte betekent voor Schuller: ‘veranderd worden van een negatief naar een positief zelfbeeld’ (…). Maar je kunt prima verloren gaan met een sterk positief zelfbeeld. Dat was de waarschuwing van Christus aan het adres van de Farizeeën en Schriftgeleerden.”

Spiritistisch
Als wordt gezegd dat alles van God al in de mens zit, verandert evangelisatie van een boodschap van redding in Christus en een oproep tot bekering, in een boodschap dat God al in ieder mens is en iedere oprechte zoeker Hem daar ontdekt. “Door deze benadering verdwijnt de antithese tussen het koninkrijk van deze wereld en het koninkrijk van God. Men meent dat dit de kerk relevant maakt. Het tegenovergestelde is waar. Zij verliest haar identiteit en boodschap, ze verraadt de waarheid van Christus en wordt overbodig.”

Het door Frinsel gevonden nieuwe lied, bleek in de gezangenbundel van een spiritistische kerk te staan. “Gezien de overeenkomsten met een aantal ‘alternatieve leringen’ die we zien oprukken in christelijke kring moeten we ons diep bezorgd afvragen door welke geest men zich tegenwoordig laat leiden.”
Want verandering naar het beeld van Christus, bereikt men niet door te belijden dat men zo geweldig is, zegt Frinsel. “Maar juist omdat wij beseffen dat we in onszelf zwak en arm zijn.”

Reageren


Gerrit Boer

02-09-2018 03:16
Ik ga al jaren niet meer naar een gemeente hoewel lid van de Hervormde gemeente al waar ik mijn stede heb staan.
Ik vind de bewegingen van charismatische bewegingen gevaarlijk, dominant en te doorspekt van allerlei, zij het heel subtiel toegepaste, occulte stromingen en leringen gevaarlijk en griezelig. er worden leringen verkondigt die geheel contradictio staan met de Bijbelse leer en daarbij Gods bedoelingen. Er is in mijn optiek te veel gesjoemeld met Gods leer en wijsheid gelijk in de Bijbel verkondigt met het doel recht te snijden.

Johan Th. Bos

11-06-2017 12:27
1. Kon niet naar EO-dag, omdat ik elders moest zijn.
2. Ik heb alleen (getrouw!) weergegeven wat Hans Frinsel zei en constateer dat de citaten nog steeds geenszins zijn tegen gesproken.

Johan Th. Bos

11-06-2017 12:27
1. Kon niet naar EO-dag, omdat ik elders moest zijn.
2. Ik heb alleen (getrouw!) weergegeven wat Hans Frinsel zei en constateer dat de citaten nog steeds geenszins zijn tegen gesproken.

Johan Th. Bos

11-06-2017 12:26
1. Kon niet naar EO-dag, omdat ik elders moest zijn.
2. Ik heb alleen (getrouw!) weergegeven wat Hans Frinsel zei en constateer dat de citaten nog steeds geenszins zijn tegen gesproken.

Jan van den Bosch

11-06-2017 09:21
Beste Johan,

De kern van goede journalistiek is dat je ook in het kleine getrouw bent, dus je werk goed controleert ???? heb je gemist op de EO jongerendag. Met hartelijk groet en verbonden door dat was ons verbintenis geeft, het delen van Gods liefde.

Johan Th. Bos

05-06-2017 10:28
Ik zag beide fouten, maar kon helaas niet corrigeren. Overigens hebben die taalfouten weinig te maken met de kern van het huiswerk...

Jan van den Bosch

05-06-2017 06:36
Mijn goede vriend Johan Bos moet wel zijn werk goed doen, zoals mijn naam goed schrijven en die van de Crystal Cathedral...

Johan Th. Bos

28-05-2017 12:34
@ jan van den Bosch. Wat er niet correct is aan de citaten horen wij graag. Blijkbaar heeft Jan van den Bos, destijds al verbonden aan Hour of Power, niet ontdekt dat er verschil is tussen wat Robert Schuller en diens kleinzoon prediken. Of is dat groei van beiden? Robert Schuller liet in zijn Cristal Cathedral ook louter opdraven die het in deze wereld gemaakt hadden, zoals de tegen Israel gekante Dries van Agt, die trouwens voorzitter van de club in Nederland was...

Jan van den Bosch

24-05-2017 09:13
Hans Frinsel maakt opmerkingen over dominee Schuller senior die uit een ver verleden stammen en ook niet correct zijn. Daarbij opgemerkt dat zijn kleinzoon, Bobby Schuller, een zeer bijbels geluid laat horen in Hour of Power zoals nu de serie preken met als titel: de smalle weg met Jezus. Hour of Power spreekt over Jezus Christus en dien gekruisigd. Daar hoort ook zonde besef bij en vergeving door het bloed van Jezus.

Ton

23-05-2017 09:20
Zoals ik het zie:
Verandering begint door de inwoning van de Heilige geest (is God)
God woont in ons door Zijn Heilige Geest, deze Geest overtuigt ons innerlijk van zonde en gerechtigheid.
En wij mogen een nieuw leven lijden door de Heilige Geest innerlijk te volgen. Met Christus ben Ik gekruisigd; en niet meer ik leef maar Christus leeft in mij. (Gal 2:20) De bijbel getuigt op vele plaatsen van de nieuwe natuur die wij in Christus mogen bezitten.
Maar het is een dagelijkse keuze/bekering; niet ik maar U zit op de troon, niet mijn wil maar Uw wil geschiede. Dit noemt men de weg der Heiligmaking, om meer en meer op het beeld van Jezus te gaan lijken.Het zou voor mij onmogelijk zijn als ik niet dagelijks een intieme relatie met Jezus onderhoud dus aan de wijnstok blijf.