#Tb 15 euro gift
Enquête: 143-Ik geloof dat de hel bestaat! Ja Nee

Achter het nieuws

Lucas Hartong over islam en politiek

Hij zou er nu niet meer op stemmen, maar was tot voor kort wel politicus bij de Partij voor de Vrijheid (PVV) van Geert Wilders. Juist omdat hij overtuigd evangelisch christen is en het wereldwijde gevaar van de radicale Islam zag, vooral voor zijn broeders en zusters. Maar dat de PVV in het Europese Parlement een fractie wilde vormen met nationalistische partijen als de antisemitische FPÖ in Oostenrijk, was Lucas Hartong (53) een brug te ver.

Door Johan Bos

Het pro-Israël standpunt van Wilders partij was juist een van zijn argumenten geweest om zich daarbij aan te sluiten. Ook de afkeer van abortus en euthanasie speelden een rol. “En wat mij erg aantrok was de strijd tegen de radicale Islam.”

Toen hij zich in 2014 terugtrok, was hij beoogd PVV-lijsttrekker voor het EP, hoewel zijn partij juist tegen de EU was gekant. “Ik wilde die van binnenuit bestrijden”, zegt hij. In Brussel zag Hartong veel geld over de balk gooien en een Verenigde Staten van Europa, naar Amerikaans voorbeeld, komt er volgens hem niet. Daarvoor hebben de aangesloten staten teveel nationale noten op hun zang. “Ik zag in Brussel, waar ik toch ook in andere partijen wel medestanders kreeg, enorme geldverspilling. Ik wilde er heen om te laten zien wat er gebeurt. En elke nationale overheid is in feite soeverein en wenst als het er op aankomt toch de dienst in eigen land uit te maken.” Ook de PVV bereikt in de EU niks, vindt hij. “En je kunt niet blijven roepen dat het door een boycot van gedachtegoed komt.” Dat in Nederland de PVV als tweede partij qua omvang van elke coalitievorming is uitgesloten, vindt hij overigens onjuist. “Ik denk dat de PVV, net als de SP vroeger, terecht steeds roept wat er fout gaat, maar vervolgens veel te weinig met oplossingen komt.”

Intussen is zijn passie voor politiek niet verdwenen. Lokaal was hij ooit op dat terrein actief in zijn woonplaats Goeree Overflakkee en inmiddels hebben daar twee plaatselijke partijen hem gevraagd kandidaat te zijn voor de gemeenteraad, zegt hij. Ook twee landelijke partijen, waarvan hij de namen niet wil noemen, zouden aan hem trekken.

Geestelijke strijd
Politiek is wat hem betreft een geestelijke strijd. Hij stamt wel uit een christelijk gezin, maar kwam pas - na zich er als tiener behoorlijk tegen te hebben afgezet - tot persoonlijk geloof door te doordenken wat de Bijbel leert. Ondanks zijn overtuiging lijkt hij geen voorstander van christelijke politiek, omdat de arena waarin die wordt bedreven nu eenmaal geen kerk is. “Ik ben voor een absolute scheiding van kerk en staat. Persoonlijk zie ik wel dat er een strijd gaande is, maar als politicus kun je niet voortdurend de Bijbel citeren. Maar wij hebben wel een woord voor de wereld. Laat dat licht maar schijnen. Onze boodschap is een zoutend zout. Het zuivert, maar doet in een wond ook pijn.“

Evangelische christenen zijn lid of stemmen meestal op de ChristenUnie
Hartong: “Klopt. Ik heb ook het meeste moeite met die ChristenUnie, omdat die wat de Islam betreft het gevaar niet ziet.” Eigenlijk ziet hij geen heil in christelijke politiek. Wat niet wegneemt dat hij sympathie heeft voor de SGP en haar aanvoerder Kees van der Staaij in de Tweede Kamer. Van de ChristenUnie schuwt hij met name allerlei linkse opvattingen, zoals de mildheid jegens de Islam en het groene milieugeluid van de partij, waarbij zij één front vormt met allerlei seculiere bewegingen. Hij hoopt eigenlijk dat er iets komt tussen SGP en het Forum voor Democratie in. “Maar ik zou het op dit moment landelijk niet goed weten. Hoe met ,het op vrijwel elk gebied anders dan de andere deelnemers denkende, GroenLinks een coalitie kan worden gevormd, is mij een raadsel.”

Afgoderij
“Ik geloof in de uniciteit van Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven,” zegt Hartong, die geregeld spreekt in evangelische gemeenten en andere kerken. “Alles wat daarvan afleidt is afgoderij.”
Tegen die achtergrond wil hij op het politieke podium een op feiten gebaseerde strijd leveren. “Ik vond het op feiten gebaseerde artikel van Leo Habets in Uitdaging over de toename van moslims in Europa heel goed, maar daar krijg je natuurlijk afwijzende reacties op. De radicale Islam is een gevaar. Het verbaast mij dat christenen het communisme, het Boeddhisme en allerlei andere ismen wel als gevaren zien, maar de Islam nauwelijks. Het lijkt wel een blinde vlek voor ze, terwijl hun geloofsgenoten in landen als Iran en Saoedi-Arabië worden afgemaakt. Als je wilt zien, wat de kernboodschap van de Islam is, moet je naar die landen kijken. We zien dat in het Midden-Oosten een regime van angst en dood heerst en men laat het hier vrijelijk toe. Dat is voor mij niet te rijmen met elkaar. Israël vormt daar in feite de enige democratie. Ik vind het mooi dat christenen, moslims en joden daar naast elkaar kunnen wonen. Hoewel orthodoxe joden ook geweld gebruiken tegen Messiaanse gelovigen. Die gooien brandbommen. In feite zijn zij net zo intolerant als radicale moslims.”

Christenen in de PVV zeggen individuele moslims lief te hebben, mits die maar blijven waar ze zijn.
“Dat is wat kort door de bocht. Ik heb een hekel aan de Islam, maar niets tegen die mensen, zolang zij zich maar aan onze grondwet houden. Moslims die dat bestrijden, zijn hier niet welkom. Wij hebben het voorrecht hier in vrijheid te mogen leven, gelijkwaardigheid van man en vrouw, godsdienstvrijheid enzovoort. De bedreiging van die vrijheid moeten wij wel aanpakken. Radicale elementen in de Islam willen die kapot maken. De begrippen migratie en vluchtelingen worden door elkaar gehaald. Iedereen die reist en zich in een ander deel van de wereld vestigt, is een migrant. Nederlanders vestigden zich ook overal ter wereld. Vluchtelingen zijn mensen die voor gevaar wijken. Ik schat dat tien procent van de hedendaagse migrantenstroom uit echte vluchtelingen bestaat. De rest uit economische migranten, begrijpelijk, maar geen vluchtelingen. In de stroom komen ook terroristen mee. Als politicus heb je de taak de grens te bewaken. Als radicale Islam het hier voor het zeggen krijgt, worden wij hier ook afgemaakt. Er komen nu ook mensen hierheen die zeggen om hun geloof in Christus te zijn gevlucht, wat betekent dat de overheid moet gaan bepalen wie een christen is. Ik heb meegemaakt dat mensen dat zogenaamd waren, naar de kerk gingen enzovoort. Maar zodra hun status er was, waren zij weer moslim. De ChristenUnie staat er bij en kijkt er naar. Daar schaam ik mij er voor. Anne van der Bijl zei ooit: De Islam is niet zo sterk, maar het christendom zo slap. Ik heb niks tegen échte vluchtelingen, primair geloofsgenoten die worden vervolgd. Maar daarnaast wil ik de gevaarlijke elementen hier weg houden.”

Beweging
Hij ziet intussen wel een beweging binnen de moslimwereld die het radicalisme en de vrouwonvriendelijkheid wil afzweren. “Vooral vrouwen zijn daarin actief. Die worden binnen de Islam al eeuwenlang onderdrukt en misbruikt, ze waren tweederangs. Nu zeggen sommigen: Ik wil dit niet meer, pik het niet langer. Dat is gevaarlijk voor ze en ik vind het heel dapper.”

Hoewel ervan overtuigd dat Christus de enige Weg tot behoud is, weet hij ook dat men in de politieke arena geen evangelist kan zijn. Toch speelt zijn geloof in de wijze waarop hij politiek wil bedrijven een hoofdrol. “Je moet in je politieke werk de scheiding van kerk en staat goed in de gaten houden. Ik ben niet op aarde om het koninkrijk Gods te vestigen, dat heeft Hij al gedaan. Maar ik wilde in de modder staan van de wereld waarvoor de Here Jezus kwam. Ik heb de goedheid van God geproefd en probeer dat in de politiek tot uiting te brengen. Je moet als politicus steeds die vertaalslag maken. Daar heeft Geert Wilders mij ook nooit in geremd. Hij zei tegen me: Je bent vrij in je geweten. Met hem persoonlijk heb ik ook altijd goed samengewerkt.”
Behalve de relatie met extreme partijen in andere landen, stuitte ook het standpunt over het homohuwelijk van de PVV, die daar vóór stemde, hem tegen de borst. “Het was voor mij geen breekpunt, maar ik ben wel voorstander van weigerambtenaren.”

Om doelen te bereiken zocht hij soms waar voor hem mogelijk de nuance. “Ik was er niet om aanstoot te geven en deed soms zaken met politieke tegenstanders. Zo werkt politiek nu eenmaal. Je woont eigenlijk in een glazen huis, maar als christen mag je daar een voorbeeld zijn. Ik heb volgens mij geen vijanden gemaakt.”

DENK: antidemocratisch
Voor de nieuwe partij DENK heeft hij geen goed woord over. Die is wat hem betreft uit op segregatie. “Ik vind het heel erg dat zij haat en tweedracht zaait. Daarvoor is geen plaats in het parlement. Denk is veel te antidemocratisch en gaat tegen alles in waar wij voor staan. Ik zeg dat niet gauw, want ik hanteer heel brede grenzen. Maar dit is een intolerante, fascistische partij.”

Hij ziet trouwens in heel de maatschappij zowel een radicalisering en individualisering. “Je ziet het bijvoorbeeld in Facebook en dergelijke. Die sociale media en digitalisering hebben voor- en nadelen. Vroeger speelden kinderen op straat, nu zitten zij achter een schermpje. Er is geen fysiek contact meer. Daardoor neemt individualisering toe.”

Persoonlijke analyse over Brussel: “Ik heb daar in elk geval vijf jaar op een stoel gezeten die anders door een D66-er zou worden bezet.”

===========================================================================
Kleinkind van verzetsstrijder
Lucas Hartong werd in 1963 in Dordrecht geboren. Hij studeerde na het gymnasium journalistiek en theologie. Hij werkte voor diverse kranten, tijdschriften en websites. Dat doet hij nu weer trouwens. Ook vertaalt en schrijft hij boeken. Na korte tijd voor de afdeling Zuid-Holland voor de LPF en ook plaatselijk politiek actief te zijn geweest, werd hij in 2006 PVV-kandidaat voor de Tweede Kamer. Die haalde hij niet en in 2009 werd hij beleidsmedewerker voor de PVV-delegatie in het Europees Parlement (EP).
Hartong (getrouwd en vader van een zoon en een diergeneeskunde studerende dochter) werd in 2009 net niet gekozen voor de PVV in het EP, maar werd in juni 2010 toch Europarlementariër. Hij volgde toen Louis Bontes op, die naar de Tweede Kamer ging.

Toen Laurence Stassen wegens de beruchte ‘Minder Marokkanen’ uitspraak van Geert Wilders de PVV verliet, werd Lucas Hartong op 24 maart 2014 door de PVV aangewezen als delegatieleider in het Europees Parlement. Nog dezelfde dag meldde Hartong dat hij voor een nieuwe termijn niet meer verkiesbaar zou zijn. Dat hield verband met de samenwerking van Wilders met rechtse nationalistische partijen als Front National. Lucas Hartong is de kleinzoon van verzetsstrijder Jan Somer en behoort tot een evangelische gemeente.

Reageren


Jan

02-07-2017 06:28
@Bert. Wanneer de analyse gemaakt is (zo dat al mogelijk zou zijn ondanks een verworden mens-en wereldbeeld) kunnen de andere partijen zich het uitdragen daarvan kennelijk niet veroorloven. Waarom eigenlijk niet?
Of de analyse wordt, door onwil of onvermogen niet gemaakt, of men is ideologisch bepaald oneerlijk.
Jan met de pet voelt het aan z'n water; dat wordt als vooroordeel of angst afgewimpeld.
Hebben multiculti, alles-is-goed en goed/fout-bestaat-niet- geleerden hebben te weinig water?

Jan

02-07-2017 06:20
@van Putten punt 4 dat gaat op voor zover het de kerk betreft. Ik meen dat we ook NL staatsburgers zijn.
Ik ben er, de situatie in de wereld beschouwende, blij mee Nederlander te zijn. En dat wil ik graag verdedigen tegen intolerante, dominante ideologen die een mensonvriendelijk system willen opleggen (Fransen, Spanjaarden, Duitsers en nu de islamieten). De tiranie verdrijve gaat ook daarvoor op.
Uw argument wordt ook door GL aanhangers gepredikt: wie geeft jou het recht om je als Nederlander, met rechten en plichten, op te werpen.
Dat is geen recht, dat is onze erfenis door de vorige generaties overgedragen, niet om die te verkwanselen aan onproductieve, chaotische, oversexte idioten met een sexwalhalla als doodsdoel.

Herman Degenhart

01-07-2017 02:30
Heer Van Putten, hoe komt u erbij dat het Volk van God multi-etnisch zou zijn? Het Volk van God bestaat uit vele culturen en etniciteiten, maar dat is iets anders dan multi-etnisch. Als je alles door elkaar gooit, wat u kennelijk wilt, dan ontstaat chaos, geen nieuwe orde. Ook in onze z.g. multi-etnische cultuur zie je dat leden van hetzelfde volk bij elkaar gaan wonen. Politici van uw slag, die zelf ook het liefst bij elkaar wonen in hun villawijken in het Gooi, Haren en Aerdenhout, pogen deze spontaan ontstane scheiding weliswaar tegen te gaan, maar ook hier blijkt de natuur sterker dan de leer. Ooit vormde de hele toenmalige mensheid een volk. Maar de Heer heeft in zijn wijsheid besloten dat volk in groepen te scheiden. Zie Genesis 11. Zo ontstonden etniciteit en volkeren. Ja zelfs nationaliteit en stammen. Denkt u werkelijk het werk van de Heer ongedaan te kunnen maken? Think again zeggen ze dan in de Engelstalige landen.

Herman Degenhart

01-07-2017 12:37
Scheiding tussen Kerk en Staat betekent niet dat je geen christelijke politiek zou mogen bedrijven. Het betekent alleen dat politici en ambtenaren niet verplicht lid van de staatskerk horen te zijn. Staatskerken bestaan niet meer, maar toen Kerk en Staat nog vermengt waren, bestonden ze wel. De Nederlands Hervormde Kerk is de voortzetting van onze vroegere staatskerk.
De islam houdt zich bezig met het bestuur van Volk en Land. Dus een scheiding tussen Moskee en Staat is in islamitische landen niet mogelijk, zoals ook een scheiding tussen communisme en staat niet mogelijk is. Vandaar dat je verplicht belijdend lid van de partij moet zijn om in een communistisch land politicus of ambtenaar te kunnen zijn.

Theo Bert

14-06-2017 11:54
over islam en politiek. De islam gebruikt in haar streven naar macht de politiek. Wie denkt met tolerant jegens de islam te zijn, de toekomst voor komende tijden veilig te stellen is als de beweging van het gebroken geweertje van voor de 2e wereldoorlog. Het ideologisch politieke systeem is in de islam verankerd. 600 jaar na Christus werd uit een mengsel van heidendom, jodendom en christendom een mens vijandig godsdienstig systeem geconstrueerd dat islam heet. Islamieten zijn onderworpen aan een systeem dat de vrijheid ontneemt van democratie. Er bestaat geen islamitisch land dat democratisch bestuurd wordt. Hoeveel doden heeft de arabische lente opgeleverd? In iedergeval geen democratie. De islam verplicht als godsdienst haar navolgers tot politieke macht. Daarbij zijn alle middelen zonder scrupules toegestaan. Wie die duistere drijfveren eenmaal inziet zal begrijpen dat het vooral een geestelijke strijd is om de islam te weerstaan.
Hartong heeft gelijk wanneer hij zegt:
“Ik geloof in de uniciteit van Jezus Christus. Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, Alles wat daarvan afleidt is afgoderij.”

Otto

06-06-2017 05:49
Theo je hebt volkomen gelijk God waarschuwt ons zo voor de afgoden, en elke Godsdienst die niet belijdt dat jezus de enige zoon van God is, deze Godsdienst is niet uit God, maar de anti-christ, dus precies de Islam erkent Jezus niet als Gods zoon, dus dat is de anti-christ, dus hun God is niet hetzelfde als onze God de vader van Jezus christus, dit staat in de bijbel, en die geloof ik meer, dan al die geleerde heren.

Theo

06-06-2017 02:50
Hartong heeft het goed verwoord en schrijft bijzonder gematigd . Toch lijkt het wel of veel christenen ( of zich noemende christenen ) stekeblind zijn voor het gevaar van de Islam ! Zelfs Hartong zelf ontkomt niet helemaal aan deze denkwijze als hij zegt :" ik heb een hekel aan de radicale islam " Het woord radicaal kan je rustig weglaten . De Islam als geheel is totaal anti-christelijk en bestrijdt het christendom op alle fronten , zowel geestelijk als lichamelijk , dat kan je iedere dag op de voorpagina' s van de kranten lezen . Ondanks deze feiten is er "een christelijke " theoloog als Professor Reitsma van de VU die zwart op wit in het ND ( Nederlands Dagblad , een gereformeerde krant ) laat schrijven dat Allah en God een en dezelfde zijn en daar totaal geen commentaar op krijgt , terwijl dit in feite betekent dat hij God en Lucifer op een lijn plaatst , wat godslasterlijk is . Hij beweert ook dat men zich totaal geen zorgen hoeft te maken over de islamisering . Het is werkelijk verbijsterend dat deze artikelen zonder enige kritische kanttekeningen worden geplaatst . Ga maar lekker slapen , Nederlandse christenen en wees vooral lief , want owee als je dat niet bent , dan ben je intolerant en kom je niet in de hemel . Deze mensen hebben blijkbaar nooit in hun bijbel gelezen dat Jezus de godsdienstleiders van die tijd uitmaakte voor adderengebroed en witgepleisterde graven . Hopelijk gaan er toch eens wat ogen open en onderzoekt men wat er in de wereld gaande is . Bid daarvoor !

Reactie Uitdaging

05-06-2017 02:44
Bert N. je (ver)oordeelt te snel. In de volgende Uitdaging krant komt een interview met Joël Voordewind van de ChristenUnie. Ons doel is christenen een platform te bieden om hun mening weer te geven. Dat die meningen uit elkaar kunnen liggen is duidelijk en ook prima!

Bert N.

05-06-2017 02:11
Ik vind het een zeer ongenuanceerd verhaal uit deze PVV koker. Ook christen politici moeten zich aan de (grond)wet houden en dat betekent o.a. vrijheid van godsdienst in dit land. Dat geld dus voor alle religies ook voor moslims. Binnen dat kader kun je kritisch kijken naar de extreme Islam en ik denk dat alle Chr. politieke partijen dat ook doen. Het zou dus van evenwichtigheid getuigen om naast dit artikel ook een reactie op te nemen van SGP of CU huize om in ieder geval de nuance terug te brengen. Uitdaging gaat vernieuwen (prima) maar deze eerste aanzet getuigd niet van veel inzicht in deze overigens moeilijke problematiek.

vader Jakob

05-06-2017 11:06
Politiek is een duivels spelletje, en bovendien zijn politici niet degenen die werkelijk de macht hebben in deze wereld. Christenen worden geacht de dingen te zoeken die boven zijn, en niet zich met het bestuur van deze oude schepping te bemoeien.

M. van Putten

01-06-2017 08:05
Een markant verhaal. Maar toch wat fundamentele vragen:
1. Hoe is de absolute scheiding tussen kerk & staat te realiseren als een theoloog als Hartong aan politiek doet?
2. Hoe gaat het hekel hebben aan de Islam bijdrage aan de toekomst? Is het wel christelijk? Hoe 'landt' hekel hebben aan een religie in de praktijk?
3. Hartong zegt weg te zijn gegaan i.v.m. antisemitisme, maar is hekel hebben aan Islam ook geen antisemitisme? Immers, Islam is een semitische religie met wortels in de Bijbel en in Jodendom en christenheid. Hij bedoelt waarschijnlijk anti-Joods. Verwacht van politici meer scherpte.
4. Moeten christenen, lid van het Multi-etnische Volk van God, zich wel bezig houden met nationalisme?

jan

30-05-2017 09:46
@Bert. Hoeveel opiniemakers, politici en kerkleiders hebben hun ogen dicht of willen een soortgelijk betoog horen? Nee dat komt niet in hun kraam te pas. En dus gaan we steeds verder het moeras in. Want de islam bindt niet in en trekt zich niet terug. En groepsdruk zorgt er voor dat de mohammedanen zich niet als vele kerkgangers het geloof de rug toekeren. En als dat al bij sommigen gebeurt, een jaarlijkse toevloed van vers islamitisch bloed wordt hen door de politiek verzekerd. Totdat de sharia ook in R'dam e.v. op geheel democratische wijze kan worden ingevoerd.
Adolf kwam ook democratisch aan het bewind.

Bert

29-05-2017 01:18
Beste Beate,
Tegen wie zeg je dat nou?
Ik hou van stuurmannen die een hun bestemming weten. Dan kan ik kiezen of ik mee wil varen. Stuurmannen die alleen maar kritiek hebben op andere bestemmingen zonder zelf een bestemming te noemen: 't ja, je moet er maar van houden.

Anne Groeneveld

28-05-2017 09:03
Dank meneer Lucas hartong! U bent een man naar mijn hart en ik wens u Gods Zegen toe!

Beate

27-05-2017 05:53
Tja Bert, de beste stuurlui staan altijd aan de wal!

Bert

27-05-2017 01:47
@Beate:
Zwemmen tegen de stroom in: prima. Maar waar zwem je dan naar toe? Dát mis ik en dat heeft mij juist niet bemoedigd.

Beate

26-05-2017 07:10
Eindelijk iemand die tegen de stroom durft in te zwemmen. Dank mijnheer Hartong. Dit interview heeft mij bemoedigd.

Bert

26-05-2017 03:26
Lucas kan dan geen PVV-er meer zijn, hij praat in dit verhaal wel als een PVV-er. Signaleren van problemen is niet zo moeilijk. Maar een visie of idee hebben hoe ze op te lossen en de consequenties van die oplossingen ook te benoemen, dat heb ik zoals gebruikelijk in dat soort kringen, niet teruggevonden. Beetje erg goedkoop verhaal dus.