#TB 15 euro gift voor Uitdaging
Enquête: 063-Ik heb een goede kennis van de Bijbel! Ja Nee

Voor het leven

Wanneer begint leven?

Een centrale vraag bij abortus is: wanneer begint leven? Wat is punt X waarop leven ontstaat? Iedere beëindiging van leven na dit punt X is tegen Gods woord (Gij zult niet doden. Genesis 9:6, Exodus 20:13, Leviticus 24:17, Jacobus 2:11), en - in essentie - tegen de Nederlandse wet.

Door Leo Habets

De dood wordt omschreven als een toestand waarbij een voorheen levend organisme niet meer groeit, geen stofwisseling meer heeft en geen actieve levensfuncties meer aanwezig zijn. Als dat waar is moet het tegenovergestelde ook waar zijn: een organisme leeft als het groeit, een stofwisseling heeft en actieve levensfuncties aanwezig zijn.

Laten wij nu eens kijken hoe menselijk leven zich ontwikkelt.
Dag 1: bevruchting
1 spermacel dringt de eicel binnen en ze smelten samen.
Rond dag 5
De bevruchte eicel deelt zich in tweeën en daarna in vieren.
Week 3-5
Het embryo is 3 à 4 millimeter groot.
Het heeft de vorm van de letter C.
De hersenen beginnen zich te ontwikkelen.
Het hartje klopt al en er worden steeds meer bloedvaten aangelegd.
De longen zijn nog kleine uitstulpingen vanuit de buis die later het maagdarmkanaal vormt.
De armpjes en beentjes zijn nog maar kleine stompjes.
Week 6-8
Het zenuwstelsel, skelet en hart ontwikkelen zich verder.
Het hoofd, de nek en de oren worden gevormd.
Ook het geslacht wordt langzamerhand ontwikkeld.
Week 8
Het embryo is nu zo'n 3 centimeter.
Het bloedvatenstelsel en zenuwstelsel heeft zich verder ontwikkeld.
De hersenen beginnen al te werken.
De vingertjes en teentjes zijn los van elkaar gekomen.
Week 9-11
Het embryo is ongeveer 5 à 6 cm. en weegt 5 à 6 gram.
Het embryo is helemaal compleet, maar nog niet volgroeid.
Het eerste haar groeit.
Er hebben zich 20 bobbeltjes in de kaken gevormd. Dat worden later de melktandjes.
Week 12-13
Er is een begin gemaakt aan de vorming van zaadballen of eierstokken.
Nu kan vast gesteld worden welk geslacht het embryo heeft.
Week 14-17
De spieren zijn volledig ontwikkeld.
De foetus weegt zo'n 100 gram.
Er is een heel skelet ontwikkeld.
Week 18-21
De ongeboren baby kan inmiddels horen.
Het kan licht en donkertinten waarnemen.
Het is ongeveer 150 gram en 16 centimeter.
Week 22-24
Het gehoor van het foetus is zo goed als ontwikkeld. Het kan al geluiden van buiten horen.

==============================================================
In Nederland is een vroegtijdige beëindiging van de zwangerschap (abortus), wettelijk toegestaan tot het moment dat een vrucht buiten het lichaam van de moeder levensvatbaar is. De levensvatbaarheidgrens is gesteld op 24 weken zwangerschap.
================================================================

Week 26-28
De foetale periode is afgelopen, het is nu een premature baby geworden.
De lengte is ongeveer 35 centimeter en het gewicht ligt rond de 1 kilogram.
Meisjes zijn wat lichter dan jongetjes.
Week 30-32
Tussen week 28 en 38 groeit de baby enorm snel.
Er is steeds minder bewegingsruimte, waardoor het hoofdje meestal naar beneden komt te liggen.
Week 34-40
In week 36 begint de indaling.
Rond week 40 zal de baby geboren worden.
(Bron: Youtube, Denise Koek & Elise Kuipers.

Wonderbaar toebereid
Als je het voorgaande tot je laat doordringen kun je alleen met David zingen:
U weefde mij
in de schoot van mijn moeder,
U deed mij ontstaan.
Ik dank U,
want het is een wonder
zoals ik ben gemaakt.
Ik was voor U niet verborgen
toen ik in dat duister groeide.
U zag mij toen ik nog geen vorm had.
Psalm 139:13-16 GNB

Wanneer begint volgens u het leven?
Klik nu hier om een overzicht te zien. Plaats in gedachte een kruisje waar volgens u menselijk leven begint. Iedere beëindiging van het groeiende leven is na uw kruisje volgens u het doden van leven.

Ik heb mijn kruisje helemaal links geplaatst. Immers als God het vormloze begin van leven ziet, wie ben ik dan om dat anders te interpreteren? Dat betekent dat voor mij iedere beëindiging van leven na de conceptie niet geoorloofd is. U mag daar anders over denken, maar dan moet u wel aangeven waarom volgens u het leven pas begint na een maand, na drie maanden, of zelfs na zeven maanden. Wat zijn uw argumenten?

Is abortus moord?
Artikel 289 van het Nederlands Wetboek zegt: Hij, die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaar of geldboete van de vijfde categorie.

Dat betekent dat wij volgens deze wet iedere beëindiging van leven als moord zouden moeten aanmerken. Dat doen wij echter niet omdat we het bovenstaande artikel als volgt uitleggen: Moord is het op ONWETTIGE wijze opzettelijk beëindigen van het leven van een ander. En omdat de Nederlandse wet abortus toestaat tot en met de 24e week is iedere beëindiging van leven voor dit punt niet onwettig en dus geen moord. Daarna in letterlijke zin wèl. Dat brengt ons echter terug bij de vraag wanneer leven ontstaat.

Het eigenlijke criterium
Als we als criterium voor abortus de levensvatbaarheid van de foetus aanvaarden waarom proberen wij dan te vroeg geboren baby's, die ook niet zelfstandig levensvatbaar zijn, wel te redden in een couveuse?
Wat is het verschil?
Het verschil is dat de baby die wij in een couveuse plaatsen gewenst is en de baby die geaborteerd wordt niet gewenst is.
In India worden ook nu nog meisjes nà de geboorte gedood omdat ze niet gewenst zijn. In Nazi Duitsland werden gehandicapte baby's en mensen gedood omdat ze niet gewenst waren. Wij veroordelen dergelijke praktijken uiteraard scherp, maar waar ligt het verschil?
Gewenst of niet gewenst wordt het eigenlijke criterium bij het al of niet beëindigen van embryonaal leven, niet de levensvatbaarheid en niet de vraag wanneer leven ontstaat. Onze WENS beslist over het voortgaan of het afbreken van leven. Dat is een recht dat wij mensen ons toe-eigenen dat wij helemaal niet hebben. Niet volgens de bijbel en niet volgens de wetten die wij zelf hebben opgesteld.

Sommige vrouwen eisen hun 'reproductieve rechten' op. Maar, wie vecht er voor het RECHT van het kind? (Zie ook het Kinderrechtenverdrag VN) En waar is het RECHT van de vader? Waar komt zijn RECHT in het verhaal voor?

De grootste 'doder'
Abortus voor de 24e week is dus volgens de Nederlandse wetgeving geen moord. Niemand kan echter ontkennen dat bij een abortus 'iets' wat leeft gedood wordt. En we weten dat dat 'iets' wanneer het niet gestopt wordt een mens van vlees en bloed zal worden. Een man of een vrouw met dromen, plannen, creativiteit, liefde ... en mogelijk een nageslacht. We stoppen bij een abortus daarom niet alleen het leven van één persoon, maar mogelijk en waarschijnlijk het leven van generaties.

Volgend de WHO worden wereldwijd per jaar 40 - 50 miljoen abortussen doorgevoerd (het echte aantal ligt waarschijnlijk veel hoger). Als je deze getallen extrapoleert in de geschiedenis van de mensheid dan is deze 'doder' de grootste van allen. De ontelbare verwoestende oorlogen samen hebben niet zoveel leven gedood als abortus. En deze 'doder' is overal; in uw stad, uw dorp, mogelijk zelfs in uw familie. En deze 'doder' wordt in de meeste westerse landen door de staat gesubsidieerd. Daarbij ontvangt de abortusbeweging vooral financiering uit ultra liberale hoek, waar men pleit voor het totale 'zelfbeschikkingsrecht' tot in het absurde: recht op babymoord, recht op zelfmoord, recht op pedofilie, recht op euthanasie. Wat is de verbindende factor? De dood, niet het leven.

De nood van ongewenste zwangerschappen
Dat alles is één kant van de medaille. De andere kant is dat er soms een enorme nood verbonden is aan een ongewenste zwangerschap.
De dochter van een bevriend echtpaar raakte ongewenst zwanger. We hebben van heel dichtbij meegemaakt wat voor verdriet en vertwijfeling daardoor is ontstaan bij dat meisje, maar ook bij haar ouders. Wat hebben die mensen geleden en in wanhoop naar antwoorden gezocht. Uiteindelijk besloot het meisje haar baby te behouden. Haar ouders ondersteunden haar. Nu, na de geboorte van een gezonde levenslustige jongen, die ze de naam Tim hebben gegeven, is de wanhoop van toen heel ver naar de achtergrond verdwenen. De hele familie is blij met het jonge leven. Ze willen er nu niet meer aan denken dat Tim bijna geen kans op zijn leven had gehad.

Een ander aspect dat veel te weinig aandacht krijgt zijn de schuldgevoelens die achterblijven na het beëindigen van embryonaal leven. Ieder mens heeft een geweten, dat volgens Paulus de mens beschuldigt of vrijpleit (Romeinen 2:15). Hoeveel vrouwen worden beroofd van geluk en blijdschap omdat hun geweten niet ophoudt hen aan te klagen?

Hulp
Abortus is niet nodig. Er zijn veel goede alternatieven! Neem contact op met organisaties en mensen die willen en kunnen helpen bij een ongewenste zwangerschap. Hoe moeilijk de weg mogelijk ook is, abortus mag nooit een alternatief zijn.

www.schreeuwomleven.nl
www.erishulp.nl
www.vbok.nl
www.siriz.nl

===============================================================================
De meest recente cijfers over het afbreken van zwangerschap in Nederland (2015) volgens de inspectie voor de Gezondheidszorg.

Aantal zwangerschapsafbrekingen: 30.803 (442 meer dan in 2014).
Aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 vrouwen 15-45 jaar: 8,6 (in 1990: 5,2)
Aantal zwangerschapsafbrekingen per 1000 levendgeborenen: 158 (in 1990: 93).
Zwangerschapsafbrekingen bij tieners: 3.079
Zwangerschapsduur bij de afbreking
Eerste trimester t/m 12 weken: 25.064
Tweede trimester 13-24 weken: 5.731
In 2015 werden in Nederland 1.436 zwangerschappen afgebroken na de 20e week
De meeste zwangerschapsafbrekingen vonden plaats bij vrouwen in de leeftijdscategorie 25 tot 30 jaar.

Reageren


BASTIAAN

01-06-2018 09:19
Goeie vraag Leo...Wanneer begint het leven? Volgens mij wanneer een kind de eerste levenskreet slaakt na de geboorte en begint te huilen. Een a.s. moeder voelt haar baby natuurlijk al veel eerder in haar buik bewegen. Een wonder!!!

Abortus? Schokkend om te lezen: In India worden ook nu nog meisjes nà de geboorte gedood omdat ze niet gewenst zijn. In Nazi Duitsland werden gehandicapte baby's en mensen gedood omdat ze niet gewenst waren. En in ons christelijk Nederland?

“Ons Wetboek van Strafrecht is overduidelijk: Artikel 289 van het Nederlands Wetboek zegt: Hij, die opzettelijk en met voorbedachten rade een ander van het leven berooft, wordt, als schuldig aan moord, gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaar of geldboete van de vijfde categorie.”

Niet alleen ongeborenen lopen gevaar in de moederschoot – ook burgers met een andere levensovertuiging: Joden en Christenen.
De kerk/zending geschiedenis vertelt onverbloemd onverbloemd hoeveel honderden miljoenen gelovigen, Joden en Christenen gruwelijk vermoord werden de afgelopen 2000 jaar!

Niet alleen door Barbaren die God niet kenden [Noormannen en Mongolen, enz] maar vooral door zich gelovig noemende Roomse Inquisitie, Islamitische Sharia en de monsters van Hitler en zijn Gestapo/SS, Lenin, Stalin, Mao, Pol Pot, Franco, Fidel Castro, de Kim-clan in N-Korea die ontelbare gelovigen lieten martelen/creperen in hun smerige gevangenissen en werkkampen.

Heeft u de ooggetuigen verslagen van de Turkse Genocide wel eens gelezen die ruim anderhalf miljoen Armenen op gruwelijke manier vermoordden tussen 1880 en 1923?

De genocide op de Armeniërs is het onderwerp in onder meer de volgende romans:

* Het huis met de leeuweriken van Antonia Arslan
* Het land van mijn grootmoeder van Peter Balakian
* Laat de Eufraat spreken van Carol Edgarian
* Het sprookje van de laatste gedachte van Edgar Hilsenrath
* Armeense ogen van Nancy Kricorian
* Drie appels uit de hemel van Micheline Marcom.

Voorts: De Armeense genocide...Een reconstructie...Duizenden en duizenden documenten heeft de Turkse historicus Taner Akçam bestudeerd.

Over moorden gesproken: En hoeveel honderdduizenden Orthodoxe Serven werden er niet beestachtig vermoord, [Paus Pius XII wist er van] door roomse Kroatische Ustasa van Pavelic? Alle details in boek van Henk Jurgens: Vluchten via het Vaticaan.

Nog niet zo lang geleden [1933-1945] werden bijna 7 miljoen Joden, mannen, vrouwen, kinderen, zuigelingen vermoord door zich christelijk noemende [Rooms-Protestantse] gelovigen in nazi-Duitsland. Joden werden niet alleen vergast maar ook nog eens verbrand in vurige ovens van crematoria in de vernietigingskampen.

Dat is het allerergst: vermoord worden door geloofsgenoten! Gott Mit Uns stond op de koppelriemen van de Duitse soldaten? Ze meenden God een heilige dienst te bewijzen.

Alle details van deze verschrikkingen in het boek van Erwin W. Lutzer: Hitlers Kruis. Hoe het Kruis van Christus gebruikt werd als symbool van de Nazi-Agenda.

Wat leert Jeshua de Zoon van God in Mattheus 10 aan ons bevreesde gelovigen?

10:24 Een discipel staat niet boven zijn meester, [Jeshua werd immers ook vermoord/gekruisigd] of een slaaf boven zijn heer. 25 Het is genoeg voor de discipel te worden als zijn meester, en voor de slaaf als zijn heer. Indien men aan de heer des huizes de naam Beëlzebul heeft gegeven, hoeveel te meer aan zijn huisgenoten!

26 Vreest hen dan niet, want er is niets bedekt, of het zal geopenbaard worden, en verborgen, of het zal bekend worden.27 Wat Ik u zeg in het donker, zegt het in het licht; wat gij u in het oor hoort fluisteren, predikt het van de daken.

28 En weest niet bevreesd voor hen, die wèl het lichaam doden, maar de ziel niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel en lichaam, kan verderven in de hel. 29 Worden niet twee mussen te koop aangeboden voor een duit? En niet één daarvan zal ter aarde vallen zonder uw Vader.

30 En de haren van uw hoofd zijn ook alle geteld. 31 Weest dan NIET bevreesd: gij gaat vele mussen te boven.
32Een ieder dan, die Mij belijden zal voor de mensen, hem zal ook Ik belijden voor mijn Vader, die in de hemelen is; 33 maar al wie Mij verloochenen zal voor de mensen, die zal ook Ik verloochenen voor mijn Vader, die in de hemelen is.

Ontelbare Slachtoffers oog in oog met hun beulen in de vernietigingskampen schreeuwden het allemaal in doodsangst uit [Jeshua had ook doodsangst in Gethsemane] in alle eeuwen naar God!

Hoorde Hij? Ja, lees maar mee:

Openbaring 6:9...En toen Hij [Het Lam] het vijfde zegel opende, zag ik onder het altaar de zielen van hen, die geslacht waren om het woord van God en om het getuigenis, dat zij hadden. 10 En zij riepen met luider stem en zeiden:

Tot hoelang, o heilige en waarachtige Heerser, oordeelt en wreekt Gij ons bloed niet aan hen, die op de aarde wonen? 11 En aan elk hunner werd een wit gewaad gegeven, en hun werd gezegd, dat zij nog een korte tijd moesten rusten, totdat ook het getal vol zou zijn van hun mededienstknechten en hun broeders, die gedood zouden worden evenals zij.

Goddank: Volgens de Bijbel komt er een eind aan al dat moorden. Er komt een dag dat alle moordenaars, booswichten en antisemieten op heel de aarde ge/veroordeeld zullen worden. God zal straks recht spreken op aarde. Hij maakt alle dingen nieuw.

Zie alle details in Psalm 58, 68, 101 en Openbaring 16 t/m 20. Wie het laatst lacht, die lacht het best. Psalm 2.

Otto

03-07-2017 08:10
Ik vind dit zo verschrikkelijk, dat ik er geen woorden voor kan vinden, wat een schuld heeft deze wereld, ook Nederland, lees psalm 139 maar eens, dit doet mij zeer hier kan nooit een zegen op rusten, ook de politiek moet doordrongen zijn van deze grove zonden, en ga ook geen akkoord aan met partijen die dit toestaan, want je maakt je mede schuldig hieraan, reageer dan maar via de oppositie, maar ga nooit mede regeren met partijen, die de abortus vrij laten.

ROGER LACQUET

30-05-2017 09:15
Dat denk ik ook. God's gebod in achtgenomen "GIJ ZULT NIET DODEN". Geen enkel mens heeft dat recht, om iemand anders leven te ontnemen.

André Martens

29-05-2017 07:36
Abortus zal God niet goed keuren en zal door God bestraft worden.