#Tb Beter dan Ivoor of goud
Enquête: 029-Ik ben gelukkig in mijn huwelijk! Ja Nee

Binnen/buitenland

‘Wij hebben een Koning’

Het maakt niet uit hoe het kabinet er uit gaat zien. Christenen hebben al een Koning, de Heere Jezus. In die trant liet ds. Joh. Post zich op Hemelvaartsdag uit op het appèl van de Hersteld Hervormde Jongeren Organisatie (HHJO) in Lunteren. Dat meldt het Reformatorisch Dagblad.

Post stond stil bij waar Christus sinds Zijn Hemelvaart is gebleven. De Heer zei bij zijn volgelingen te blijven tot de voleinding der wereld, zei hij. “De media zijn vol nieuws over de wereldleiders. Wat zou het. Het maakt niet uit wie er regeert. Wij hebben een Koning. Laat dat maar iets triomfantelijks hebben.”

Jongeren die in Hem geloven mogen daarvan best iets laten merken, ook al roept de boodschap verzet op, zei de dominee. “Als dat niet gebeurt, is het de vraag of je wel met de boodschap van Jezus komt. Hoe helderder Christus in je spreken aanwezig is, hoe krachtiger het verzet en de tegenstand zijn.” En dat is niet altijd zonder gevaar voor het aardse leven, voegde hij er aan toe.

Reageren


vader Jakob

09-06-2017 03:23
Dat Christus "Koning van de kerk" zou zijn is een theologische misvatting. Zo wordt Hij namelijk nergens in de Schrift genoemd. Wel lees ik over het ambt van Hogepriester, wat de Here Jezus Christus op dit moment uitoefent. (Hebreeën brief) Dit is van vitaal belang voor Zijn gemeente. Hij bidt voor ons en doet verzoening in het Heilige der Heiligen. Nu is Zijn Koninkrijk niet van deze wereld. Dat wacht op Zijn wederkomst, dán zal Hij zichtbaar regeren en Zijn Koningschap definitief aanvaarden. Hij regeert weliswaar in onze harten als het goed is, maar nog niet overal, zoals een lied zegt.

Johan

30-05-2017 11:00
Ik denk niet dat ds. Post bedoelde dat Christus nu al op aarde Zijn koninkrijk heeft opgeeist, maar Hij is wel de Koning van de gelovigen. De 'hut' van David op aarde is nog vervallen, die in de hemel niet.

Herman Spaargaren

29-05-2017 01:51
Eens met Herman Degenhart, maar met de redenering moet je toch weer oppassen.
Op dit moment is de Vader de vijanden van Christus aan zijn voeten aan het brengen. Doet Hij dat goed?

Herman Degenhart

29-05-2017 09:07
Het is een hardnekkig misverstand dat Jezus nu al Koning zou zijn. Hier is de wens de vader van de gedachte. Maar zeg eens eerlijk, doet Jezus het als hoofd van Zijn regering goed als je zo om je heen kijkt? Neen, natuurlijk niet. Maar hoe zou dat komen? Gewoon omdat Jezus (nog) geen Koning is. Dat is hij pas na Zijn terugkeer. Pas dan zal Hij het Koningschap aanvaarden en zal Hij de volkeren regeren vanuit Jeruzalem. Pas dan zal het afgelopen zijn met de wantoestanden die we nu nog overal aantreffen. Die wantoestanden treffen we aan omdat niet Hij, maar anderen (nu nog) koning zijn. Maar ja, zoals gezegd: de wens is de vader van de gedachte. Dus we zullen deze wens nog wel vaker hardop en in schrift horen uitspreken. Want tegen luchtfietserij is nu eenmaal weinig te doen.