#Tb 15 euro gift
Enquête: 101-Het is OK voor een christen om te roken! Ja Nee

Homoseksualiteit

Kerk van Schotland pro homohuwelijk

Ondanks protesten daartegen wil de Kerk van Schotland haar predikanten toestaan homohuwelijken te sluiten. Dat besluit werd genomen op basis van een door de generale synode ingediend rapport.

Daaraan lag de opvatting van het invloedrijke Theologische Forum ten grondslag dat de Bijbel weliswaar homogedrag veroordeelt, maar dat dit zou horen bij de culturele context in de tijd dat die tot stand kwam. In 2014 is het huwelijk door de Kerk van Schotland opnieuw gedefinieerd, maar afzonderlijke gemeenten worden niet gedwongen er ceremonies rond trouwerijen van mensen van hetzelfde geslacht op na te houden.

Volgens prof. Iain Torrance van het Theologische Forum had iedereen in de synode ‘een spectrum van interpretatie’ rond de kwestie. Hij suggereerde dat er geen theologische reden is voorgangers niet toe te staan homohuwelijken in te zegenen. Een serie amendementen van aanhangers van naar hun mening een Bijbels huwelijk werd verworpen. De kerkleiding gaat nu onderzoeken hoe homohuwelijken wettelijk kunnen worden gesloten in de plaatselijke kerken.

Er is overigens veel oppositie tegen het rapport. Ds. Dale London in Agnus zei dat homoseksualiteit in strijd met het Woord van God is en dat ‘we niet goed kunnen noemen wat God slecht vindt.’ Een woordvoerder van de Presbyteriaanse Kerk van Ierland zegt dat velen in die kring diep bedroefd zijn over de ontwikkelingen in Schotland. “Wij geloven dat het traditionele Bijbelse begrip is dat een huwelijk wordt gesloten tussen een man en een vrouw.”

Volgens het rapport zijn er ‘conservatieve argumenten’ gebaseerd op de Bijbelse opvatting dat seksuele immoraliteit, inclusief die rond seks met hetzelfde geslacht, zondig is. Maar dat heeft, zeggen de samenstellers, dus te maken met culturele framing die heel anders is dan die in deze tijd.

Reageren


Ed Vaessen

15-09-2017 07:22
Meneer Degenhart ziet het niet goed.

Herman Degenhart

03-06-2017 04:59
Als homoseksualiteit onderdeel is van de culturele context van een tijd, dan hoort homoseksualiteit in geen enkele gemeenschap thuis. Homoseksuelen zijn nooit meer dan ruwweg 2% van een volk. Dat is te weinig om het dominant voor een cultuur te maken. Dat lage percentage komt doordat homoseksualiteit zeer schadelijk is voor elke gemeenschap waarin het voorkomt en ook zeer schadelijk voor de homoseksuelen zelf. Homoseksuelen staan dan ook zelden in het centrum van een gemeenschap, maar altijd aan de rand ervan. Ook zijzelf voelen zich bijna altijd slachtoffer van hun 'geaardheid' en daar hebben ze nog gelijk in ook. Dat is dan ook de reden dat het altijd en overal abnormaal is bevonden (want tegennatuurlijk) en derhalve tegengewerkt en bestreden. Maar als homoseksualiteit ergens wel onderdeel was van een culturele context, dan in de heidense Griekse cultuur van de klassieke Oudheid. Deze cultuur is via de Romeinen tot ons gekomen en maakt nog steeds onderdeel uit van onze cultuur. De homoseksualiteit die bij ons voorkomt is dus een restant van deze Griekse antieke cultuur. Niemand van de bijbelschrijvers was zo bekend met deze cultuur als Paulus. En het is juist Paulus die het felst van leer trekt tegen homoseksualiteit. Dus als culturele context een excuus voor deze heidense aberratie zou zijn geweest, dan zou Paulus tegenover homoseksualiteit zeker een andere toon hebben aangeslagen.
De christenheid heeft voor hun acceptatie in het Romeinse Rijk een hoge prijs moeten betalen. Die prijs heette ontjoodsing. Daardoor werd de Bijbel, immers een Joods boek, niet onder de mensen verspreid en niet vertaald. Iedereen die dat toch deed, kon daarvoor worden gedood. Zelfs Thomas More is om deze reden gedood. Door de staat dus, met medeweten van de kerk; de Rooms Katholieke kerk. Door deze ontjoodsing en onbekendheid met de Bijbel, konden grote delen van het Griekse heidense denken in het christendom worden geïncorporeerd. Vooral in de Rooms Katholieke kerk leeft nog veel van dit Griekse heidendom voort. Tot op de dag van vandaag. Weliswaar met een christelijk sausje overgoten, maar toch. Doordat de protestanten vandaag de dag steeds meer naar het katholicisme opschuiven, zie b.v. de bewondering van Andries Knevel voor de huidige Paus, duiken ook steeds meer Oudgriekse heidense aspecten in het protestantisme op. Een van die aspecten is homoseksualiteit. Homoseksuelen praktiseren dus Grieks heidendom, ook al overgieten sommigen hun handelen met een christelijk sausje. Denk erom, God is een begrip, geen naam. Jezus is een naam. Allah ook, maar dat terzijde. Dus mensen die het over God hebben, kunnen het net zo goed over Zeus hebben. Geen enkele garantie dat ze de God van Abraham, Izaäk en Jacob bedoelen. Meestal niet.