#Tb 15 euro gift
Enquête: 136-Bent u een internetjunkie? Ja Nee

Organisaties

VG-instellingen slaan handen ineen

De stichtingen Jemima en Profila Zorg gaan intensiever met elkaar samenwerken. Tijdens een feestelijke bijeenkomst op dinsdag 26 mei 2015 hebben zij dan ook de samenwerkingsovereenkomst ondertekend. De bijeenkomst vond plaats op het Centraal Bureau van Profila Zorg in Houten. Speciale gast hierbij was Lana Zoughbi, manager van Jemima.

Doel is de verdere professionalisering en ondersteuning van Jemima. Profila Zorg wil hiermee praktisch invulling geven aan haar maatschappelijke doelstelling, maar ook leren van de specifieke kennis en ervaring bij Jemima. Beide organisaties werken vanuit een christelijke levensovertuiging.

Samenwerking formaliseren
Met de ondertekening is de informele samenwerking tussen beide stichtingen geformaliseerd. Deze bestaat uit het beschikbaar stellen van materialen en methodische kennis en ervaring door Profila Zorg. Daarnaast zullen medewerkers van Profila Zorg op persoonlijke titel periodiek werken bij Jemima. Bij beide stichtingen was behoefte om hieraan een formele basis te geven.

Stichting Jemima
Jemima vangt in haar huis te Beit Jala (nabij Bethlehem) Arabische kinderen en jongvolwassenen op met een verstandelijke en/of meervoudige handicap.

Stichting Profila Zorg
Profila Zorg biedt in Nederland op diverse woonlocaties en in de thuissituatie zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, een ontwikkelingsstoornis en/of psychiatrische problematiek. Profila Zorg maakt met EBC Zorg en Kansrijk Wonen onderdeel uit van de Profila Zorg Groep.


Reageren