Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Vleugels van gebed

Vroedvrouwen gevraagd

Ik heb gemerkt dat ik als gelovig mens zo mijn plafond had, mijn grens hoever ik met U wilde gaan, Here Jezus. U reikte mij de van Uw leven overvloeiende boeken aan van Andrew Murray, en ik genoot, en at, en groeide uit tot eenoog in het land der blinden. Maar daar bleef ik steken, hè Heer. Niet omdat U niet verder met mij wilde, maar omdat een verzadigdheid mijn eerdere honger verzwolgen had. Ik vond het wel mooi geweest zo. Maar mijn ik was nog springlevend, en wilde U echt verder komen met mij, en ik met U..., wilde ik echt ééngroeien met U, en naar Uw verlangen de rangen gaan delen van dat leger dat U werkelijk en letterlijk volgt, waar U ook heengaat, dan zou ik ergens doorheen moeten. En nu bleef ik er voor hangen als een baby in het geboortekanaal.

Dit is de situatie van de meeste christenen in het Westen, hè Heer.
U had bij mij een paar Joodse vroedvrouwen met stevige handen nodig om me eindelijk volkomen ter wereld te brengen in de volkomen overgave aan U..., in het “niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij”. Wat heeft Uw wereld nodig dat wij als gelovigen allemaal de rangen van dat leger gaan vullen, Heer, van hen die U volgen, waar U ook heengaat...zoals Abraham U volgde, tot het uiterste! Geef ons allen van die vroedvrouwen met stevige handen, Heer (leer ons dat voor elkaar te zijn!), dat we niet langer veilig en warm op ons plekje halverwege blijven zitten..., maar, stervend aan ons ik, éénworden met U en opstaan in Uw opstandingskracht.

Teus Schep
Iedere dag gaat Teus ons voor in een kort gebed. Bid in stilte mee of plaats uw gebed hier online. Tot Zijn eer!


Reageren