Grootsgedrukt
Enquête: 127- Kunnen christenen nog naar Turkije? Ja Nee
Agenda:   Conferenties & Cursussen ||  Concerten ||  Evenementen ||  Bericht aanbieden

Opinie

Het wonder van de EO

De EO bestaat dit jaar 2017, 50 jaar. Van najaar 74 tot mei 87 was ik precies twaalf en een half jaar directeur. De EO maakte een stormachtige groei door Al vanaf het begin besteedde de EO veel tijd aan kinder- en jeugdprogramma’s, zoals de wekelijkse Kinderkrant en later het Ronduit jongerenprogramma.

We zagen de jongeren creperen op hun vrijzinniger wordende scholen. We kwamen in de benen voor deze jongeren. De EO jongeren activiteiten werden geboren. Waarom ook geen EO- jongerendag. Ik zie me nog staan in de lege Martinihal in Groningen. Het was 1975. De schrik sloeg me om het hart. Ik stond daar 's morgens in de lege hal. Wat een immense hal. Stel dat het een mislukking wordt. Ik had gekozen voor de Martinihal, omdat het ver weg was. Als het niet zou lukken dan was het toch ergens in Groningen.

Tot grote verbazing, verrassing, liep de Martinihal vol met 3.000 jongeren. En dat in het noorden. Een wonder. Een bevestiging. Het werd een geweldige dag. Zingen, muziek, Bijbelstudie, gezelligheid, gemeenschap. De stemming zat er vanaf het begin meteen in. En de tv uitzending werd enthousiast ontvangen. De volgende Jongerendag was gepland. Elk jaar kwamen meer jongeren.

De Arena kwam klaar in Amsterdam. We hingen een grote kaart met de Arena op mijn kamer bij de EO. Dat werd ons doel. En dat hebben we gehaald. 50.000 enthousiaste jongeren. Wie herinnert zich niet die enorme jongerenmassa. En de toespraken van Henk Binnendijk. Indrukwekkend en doodstil.

Henk was sterk in aanschouwelijk onderwijs. Ik zie nog die grote Philipslamp op het podium in Arnhem. Hoe feller de lamp brandde, hoe scherper we in het licht van God komen te staan. Hoe meer we ontdekken dat we alleen maar uit genade kunnen leven. Voor God is niets onzichtbaar. Hij ziet dwars door ons heen. We kunnen alleen maar van genade leven. Elk jaar steeds de nadruk op het woord. Op een eigentijdse manier.

We zijn zelfs toen we in de Galgewaard in Utrecht waren in groepjes op stap gegaan met boekenpakketten om die in Utrecht uit te delen samen met Operatie Mobilisatie. We waren altijd bezig om jongeren ook actief aan de slag te helpen. We richtten EO Ronduit jongeren op.

Het geheim was en is om heel eenvoudig en praktisch de vreugde van het leven met God en de Bijbel voor te houden en uit te leggen. En zo is het. Je hoeft geen fratsen uit te halen om de vreugde en de vrede en de blijdschap van een leven met God en zijn waarden en normen te beleven.

De pers schreef erover, hoe het mogelijk was dat zo’n conservatieve, ‘zwartekousen’ omroep zoveel levenslustige bij de tijdse jongeren bijeen krijgt met een zo “saai” programma zonder drank, drugs en rotzooi. Toen, maar ook vandaag, ook al is wat (te) veel lawaai kabaal en franje binnengedrongen. Jongeren smachten, schreeuwen om het echte leven in een cultuur waar alles mag en jongeren zelfs voor ze geboren worden met de Wet afbreking zwangerschap in de hand van het leven beroofd worden!

Drs. L.P. Dorenbos voor BRINKtv.com

Reageren


Jan van den Bosch

11-06-2017 09:31
Beste Willem.
Op de EO jongerendag werd gisteren de marsroute van de EO gepresenteerd. Het bestaat uit 3 kern begrippen:
Jezus centraal, hoop brengen en de kijkers verbonden aan de missie. Ik vind dat hoopgevend. Bijna vanaf de oprichting van de EO heb ik 28 jaar lang, met vallen en opstaan, de opdracht van de Here Jezus...ga heen en maak alle volken mijn discipelen, als uitgangspunt gehad voor de programma's die ik mocht maken. broeder Kits en ds. Glashouwer hielpen me daarbij. Laten dankbaar zijn dat de EO er is en bidden voor de kansen die de EO
heeft in het licht van de eerste regels die ik je schreef..

Willem-de-Boer

08-06-2017 07:12
De toelating van de EO in het omroepbestel mag dan in het begin als een wonder worden gevoeld, op dit moment is het wonder er wel af. De EO is opgericht als alternatief voor een falende NCRV, maar tegenwoordig doet de NCRV het beter dan de EO. De EO neemt nota bene getrouwde homoseksuelen aan als staflid en ontkracht het Evangelie door de theorie van Darwin aan te hangen. Ik vraag me af of als de oprichters hadden geweten dat de EO hierop uit zou lopen, zij de EO wel zouden hebben opgericht. Het lijkt een beetje op de opkomst van Jimmy Carter als President van Amerika. Werd aanvankelijk ook als een wonder gezien. Maar nu is Carter een aanhanger van nota bene Hamas. Dat lijkt me eerder een vloek dan een wonder.

Jan van den Bosch

07-06-2017 08:03
Niet EO Ronduit jongeren werd opgericht door het toenmalige hoofd jongerenprogramma's, maar voor de
volledigheid: de EO Ronduit club ( met als offline, jong..dynamisch en actief) deze jongeren, die allemaal
een tientje betaalden, zorgen voor de enorme groei in zendtijd voor de EO